Siirry pääsisältöön

Rikkomukseen kohdistuvasta epäilystä ja epäeettisestä toiminnasta ilmoittaminen

Me vaalimme kunnioittavaa kulttuuria ja korkeita eettisiä periaatteita. Se tarkoittaa, että olemme sitoutuneet ehkäisemään ja tunnistamaan aloitteellisesti vakavia rikkomuksia, epäkohtia ja epäeettistä toimintaa liiketoiminnassamme voimassa olevien lakien ja säädösten mukaisesti.

Ilmoittaminen on tärkeää

Haluamme ennaltaehkäistä riskejä ja ylläpitää luottamusta toimintaamme kohtaan. Jos työntekijänä, yhteistyökumppanina tai muuhun sidosryhmään kuuluvana henkilönä epäilet tai havaitset väärinkäytöksiä toiminnassamme, kannustamme sinua käyttämään ilmiantokanavaamme ilmoituksen tekemiseen. Näin voimme puuttua epäkohtiin mahdollisimman pian.

Me kannustamme sinua ilmoittamaan mahdollisista väärinkäytösepäilyistä, joista meidän voi olla tärkeä tietää, ja jotka ovat tärkeitä selvittää. Kyseessä voi olla esimerkiksi epäily petollisesta, epäeettisestä tai huolimattomasta toiminannasta, joka on lakien ja säädösten vastaista.

Kaikki tiedot tulee antaa vilpittömässä mielessä. Sinulla ei tarvitse olla näyttöä epäilystäsi, vaan riittää, että sinulla on ilmoitusta tehdessäsi perusteltu syy olettaa, että epäkohtia koskeva tieto on todenmukaista ja oikeaa.

Haluatko tehdä valituksen tai huomauttaa jostakin?

Asiakasvalituksia ja henkilökohtaisia riitoja ei ilmoiteta ilmoituskanavassamme. Täällä voit tutustua tarkemmin asiakasvalituksiin Ålandsbankenissa.

Miten tietosi suojataan?

Ilmoitus ja henkilötiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja salassa pitäen. Voit tehdä ilmoituksen nimettömästi tai kertomalla nimesi. Kehotamme sinua tekemään ilmoituksen avoimesti ja kertomaan nimesi ja yhteystietosi, sillä se helpottaa selvitystämme.

Ilmoituskanava on ulkopuolinen, Ålandsbankenin IT-järjestelmästä erillinen järjestelmä, eikä se tallenna IP-osoitteita tai muita tietoja, joiden perusteella ilmoituksen lähettänyt henkilö voitaisiin tunnistaa.

Asiasi käsitellään ilmoittajansuojelulain * mukaisesti, jos ilmoituksesi liittyy epäiltyihin väärinkäytöksiin EU-lainsäädännön tai kansallisen lainsäädännön rikkomisesta, ja kuulut johonkin seuraavista kategorioista:

- olet työsuhteessa tai työsi vuoksi yhteydessä Ålandsbanken Abp:hen tai Ålandsbanken Abp:n Ruotsin sivuliikkeeseen
- olet työsuhteessa tai työsi vuoksi yhteydessä Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:hyn
- olet työsi vuoksi yhteydessä Ålandsbanken Abp:n Pensionsstiftelseen

* Laki (1171/2022) Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta

Sinulla on oikeus saada pääsy ilmoitukseesi liittyviin henkilötietoihin ja niiden oikaisemiseen tai niiden mahdolliseen poistamiseen. Sinulla on myös oikeus saada tietoa siitä, mitä asiastasi on tallennettu, ottamalla yhteyttä Ålandsbankenin tietosuojavastaavaan tai toimivaltaiseen lainvalvontaviranomaiseen.

Lue lisää Ålandsbankenin tietosuojaselosteesta

Ilmoituskanavan yhteydessä suoritettavaa henkilötietojen käsittelyä valvoo tietosuojavaltuutetun toimisto.

Miten ilmoitat väärinkäytöksistä?

Tee ilmoitus klikkaamalla alla olevaa Tee ilmoitus -linkkiä ja noudata siellä olevia ohjeita.

Ilmoituksen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Muilla kielillä tehtyjä ilmoituksia ei käsitellä.

Valitse Ålandsbanken Abp, jos ilmoituksesi koskee Ålandsbanken Abp:ta, Ålandsbanken Abp:n Ruotsin sivuliikettä tai Ålandsbanken Abp:n Pensionsstiftelseä. Valitse Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy, jos ilmoituksesi koskee Rahastoyhtiötä.

Tee ilmoitus (Ålandsbanken Abp) Tee ilmoitus (Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy)

Ilmoitus kansallisille viranomaisille

Tietyissä tapauksissa ja EU:n direktiivin ja kansallisen lain nojalla ilmoituksen voi tehdä viranomaisen ulkoiseen ilmoituskanavaan. Tällainen ulkoinen ilmoituskanava on esimerkiksi oikeuskanslerinviraston keskitetty ilmoituskanava.

Tietoa ulkoisen ilmoituksen tekemisestä löytyy viranomaisten verkkosivuilta.