Siirry pääsisältöön

Ilmastotyö

Kuten monet muutkin alan toimijat, pyrimme lisäämään ymmärrystämme toimintamme vaikutuksista ilmastoon ja ympäristöön, sisältäen esimerkiksi veden, luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemit. Syvennämme jatkuvasti tietoamme ja analysoimme toimintamme ilmastovaikutuksia. Päästöjemme laskennassa käytämme kansainvälisesti käytetyintä standardia Greenhouse Gas-protokollaa, jonka mukaan päästöt jaetaan kolmeen eri päästöluokkaan: Scope 1, 2, 3 sekä arvoketjun ylä- ja alavirran päästöihin. Arvoketjun ylävirran päästöihin sisältyy oman liiketoimintamme harjoittamisesta syntyvät päästöt, esimerkiksi liiketilojemme lämmitys ja henkilökunnan työmatkat. Arvoketjun alavirran päästöt syntyvät tuotteista, joita valmistamme ja myymme.
Appeltrad jordbruk

Laskemme ilmastovaikutuksemme neljällä alueella, joilla näemme, että meillä on suurin vaikutus:

  • Oma operatiivinen toiminta

  • Asiakkaiden sijoitussalkut

  • Luottosalkku

  • Treasury-salkku

Ilmastolaskelmissa on nykyään haasteita luotettavien tietojen ja vertailukelpoisten standardien saamiseksi 1-, 2- ja 3. scope-luokan laskelmiin. Laskemme niin läpinäkyvästi kuin mahdollista tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen avulla. Laskelmiamme laajennetaan ja mukautetaan sitä mukaa kun standardoituja laskentamalleja tulee saataville.