Siirry pääsisältöön

Olennaisuusanalyysi

Olennaisuusanalyysimme tarkoituksena on tunnistaa kestävän kehityksen alueita sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Analyysi auttaa meitä määrittelemään, mihin asioihin meidän on edelleen tärkeä keskittyä ja missä asioissa voimme kehittyä. Analyysiin kuuluu ajankohtaisten asioiden seuraaminen, sidosryhmien ja niiden tarpeiden tunnistaminen sekä oman vaikutuksemme tunnistaminen kestävän kehityksen näkökulmasta. Analyysiin sisältyy ympäristön luotaus, sidosryhmiemme intressien sekä oman vaikutuksemme tunnistaminen kestävän kehityksen näkökulmasta. Vuosittainen olennaisuusanalyysi yhdessä vastuullisuusstrategiamme kanssa muodostaa perustan vastuullisuussuunnitelmillemme.
Hav sten ostersjon fagel

Vastuullisuusstrategiamme sisältää neljä painopistealuetta:

 • Vastuullinen sijoittaminen

 • Vastuullinen luotonanto

 • Ympäristövastuu

 • Sosiaalinen vastuu

Näihin neljään painopistealueeseen perustuvalla työllä on useita tarkoituksia. Ne auttavat meitä edistämään kestävää liiketoimintaa, ja selventävät, miten toimimme suhteessa erilaisiin hyväksymiimme tavoitteisiin ja periaatteisiin, mukaan lukien YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030. Analysoimme toimintaamme ja tunnistamme alueet, joilla meillä on positiivinen tai negatiivinen vaikutus. Sen jälkeen asetamme selkeät kehittämistavoitteet ja seuraamme työtä säännöllisesti.

Sidosryhmät

Ymmärrys sidosryhmiemme tarpeista sekä siitä, mikä niitä ohjaa erilaisissa tilanteissa, on meille yhä tärkeämpää. Yhteistä sidosryhmillemme on odotus lisääntyneestä läpinäkyvyydestä, uskottavuudesta ja tiedonsaannista. Käymme jatkuvasti vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa eri kanavissa, esimerkiksi eri toimialafoorumien sekä asiakas- ja bränditutkimusten kautta.

Tärkeimmät sidosryhmämme

 • Asiakkaat

 • Jälleenmyyjät

 • Osakkeenomistajat

 • Toimittajat

 • Velkasijoittajat

 • Yhteistyökumppanit

 • Työntekijät

 • Etujärjestöt

 • Viranomaiset (säännöstöt)

 • Media

 • Luokituslaitokset