Siirry pääsisältöön

Sääntely

Sääntely lisääntyy toimialallamme jatkuvasti. Työskentelemme jatkuvasti kestävyysriskien ja niiden arvioinnin kanssa, tässä säännöstöt toimivat tervetulleena apuna. Esimerkiksi EU on ottanut käyttöön seuraavat asetukset Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n kansainvälisten kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi:

EU:n taksonomia-asetus luokittelee, mitkä taloudelliset toiminnot ovat ympäristön kannalta kestäviä. Luokituksen tarkoituksena on auttaa sijoittajia tunnistamaan ja vertailemaan ympäristön kannalta kestäviä sijoituksia. Taksonomia tuli osittain voimaan tammikuussa 2022, joten vuodesta 2021 alkaen raportoimme, kuinka suuri osuus varoistamme kuuluu taksonomian piiriin.

Maaliskuussa 2021 voimaan astui kestävän rahoituksen tiedonantoasetus (SFDR).

Asetuksen tarkoituksena on luoda standardi sille, miten rahoitustuotteiden kestävyysriskit tulee esittää. Säännösten toimeenpano jatkuu ja arvioimme jatkuvasti muun muassa, mitä mahdollisia pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia sijoituspäätöksemme saattavat aiheuttaa.