Siirry pääsisältöön

Vastuullisuustyön johtaminen

Vastuullisuuskysymykset ovat integroitu osa Ålandsbankenin tavallista liiketoiminnan ohjausta organisaation kaikilla tasoilla.
Segelbat hav ostersjon

Säännökset & sisäinen ohjaus

Kehitämme, ohjaamme ja johdamme vastuullisuustyötämme sidosryhmiemme, ulkoisen sääntelyn ja omien kestävän kehityksen tavoitteidemme pohjalta.

Sääntöjen noudattaminen

Yrityskulttuuriamme leimaa säännösten ja hyvien käytäntöjen kunnioittaminen. Ylläpidämme tätä kulttuuria jatkuvilla henkilökunnan koulutuksilla sekä seuraamalla ulkoisia sääntöjen muutoksia. Compliance-toimintomme toimii koko konsernin tukena säännöstenmukaisuutta koskevissa kysymyksissä.

Vastuullisuustyön johtamisen rakenne

Hallituksella on viime kädessä vastuu vastuullisuustyön johtamisesta, ja se on aktiivisesti mukana vastuullisuuskysymyksissä. Hallitus vahvistaa vastuullisuusstrategian joka toinen vuosi.

Toimitusjohtaja vastaa siitä, että toiminta tapahtuu pankin strategisen suuntauksen mukaisesti, joka osoittaa, mihin pankki on menossa ja mitä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan. Tähän sisältyy myös vastuullisuuskysymykset.

Konsernin johto vastaa Ålandsbankenin strategisesta vastuullisuustyöstä. Kullekin vastuullisuuden osa-alueelle laaditaan vuosittain suunnitelmat olennaisuusanalyysin ja vastuullisuusstrategian pohjalta.

Vastuullisuustiimi - Pankin vastuullisuustiimi koostuu vastuullisuusjohtajasta, vastuullisuusstrategistamme, vastuullisuusvastaavasta ja vastuullisten sijoitusten johtajasta. Tiimi ohjaa kokonaisvaltaista vastuullisuustyötä ja toimii foorumina kysymyksille ja päätöksille.

Vastuullisia sijoituksia käsittelevä ESG-toimikunta - Konsernin ESG-komitean tehtävänä on seurata vastuullisuuteen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja edistää vastuullisten sijoitusten kehitystä sekä varmistaa, että Ålandsbankenin sijoitustoiminta noudattaa vastuullisen sijoitustoiminnan strategiaa ja suuntaviivoja.

Säännösryhmä - Säännösryhmä seuraa vastuullisuuteen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja ylläpitää myös luetteloa toteutettavista määräyksistä.

Ympäristötyöryhmä - Koostuu sitoutuneista työntekijöistä, jotka seuraavat yleisiä ympäristöasioita ja edistävät ja ehdottavat pankin vastuullisuusstrategian mukaisia kehityskysymyksiä ympäristöön ja ilmastoon liittyen sekä vastaavat ympäristötyön seurannasta.

Projektiorganisaatio – Pankin projektiorganisaatio edistää kestävään kehitykseen liittyviä kehitys- ja implementointiprojekteja.