Siirry pääsisältöön

Vastuullisuustyön johtaminen

Vastuullisuuskysymykset ovat integroitu osa Ålandsbankenin tavallista liiketoiminnan ohjausta organisaation kaikilla tasoilla.
Segelbat hav ostersjon

Säännökset & sisäinen ohjaus

Kehitämme, ohjaamme ja johdamme vastuullisuustyötämme sidosryhmiemme, ulkoisen sääntelyn ja omien kestävän kehityksen tavoitteidemme pohjalta.

Sääntöjen noudattaminen

Yrityskulttuuriamme leimaa säännösten ja hyvien käytäntöjen kunnioittaminen. Ylläpidämme tätä kulttuuria jatkuvilla henkilökunnan koulutuksilla sekä seuraamalla ulkoisia sääntöjen muutoksia. Compliance-toimintomme toimii koko konsernin tukena säännöstenmukaisuutta koskevissa kysymyksissä.

Vastuullisuustyön johtamisen rakenne

Hallituksella on viime kädessä vastuu vastuullisuustyön johtamisesta, ja se on aktiivisesti mukana vastuullisuuskysymyksissä. Hallitus vahvistaa konsernin vastuullisuus- ja ilmastostrategian.

Ålandsbankenin toimitusjohtaja/konsernijohtaja vastaa yhdessä konsernijohdon kanssa hallituksen tekemien strategista suuntaa koskevien päätösten toteuttamisesta.

Ålandsbankenin vastuullisuuskomitea ohjaa kokonaisvaltaista vastuullisuustyötä ja toimii foorumina kysymyksille ja päätöksille. Vuosittaisen olennaisuusanalyysin ja vastuullisuusstrategian perusteella laaditaan suunnitelma kullekin vastuullisuuden osa-alueelle.

ESG-komitea seuraa vastuullisuuteen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä, ehdottaa ja edistää vastuullisen sijoittamisen kehitystä sekä varmistaa, että Ålandsbankenin sijoitustoiminta seuraa pankin vastuullisuusstrategiaa ja suuntaviivoja.

Luottojohtaja vastaa siitä, että pankin luotonannossa noudatetaan vahvistettuja vastuullisuustavoitteita ja säännöksiä.

Risk Contol -osasto vastaa pankin rahoitusriskien ja niihin vaikuttavien ilmastoriskien tunnistamisesta, arvioinnista, valvonnasta ja raportoinnista (esim. ilmastoriskien vaikutus lainakantaan).

Säännösryhmä laatii yhteenvedon ajankohtaisista ympäristökysymyksistä sekä ylläpitää luetteloa täytäntöön pantavista asetuksista.

Ympäristötyöryhmä koostuu sitoutuneista työntekijöistä, jotka seuraavat yleisiä ympäristökysymyksiä, edistävät ja ehdottavat pankin vastuullisuusstrategian mukaisia kehityskysymyksiä ympäristöön ja ilmastoon liittyen sekä vastaavat ympäristötyön seurannasta.