Siirry pääsisältöön

YK:N kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2021 analysoimme toimintamme tunnistaaksemme sen vaikutukset ilmastoon ja ympäristöön. Oman operatiivisen toimintamme ja asiakkaidemme sijoitussalkkujen analysoinnin sekä luotto- ja treasurysalkuistamme tehdyn ilmastolaskennan perusteella valitsimme vuodelle 2022 seuraavat tavoitteet YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti: 6, 7, 8, 12, 13, 14 ja 15. Tällä hetkellä toiminnallamme (päästöjemme johdosta) on negatiivinen vaikutus ilmastoon ja ympäristöön näiden tavoitteiden osalta.
Skargard stig sten trad strand
Ålandsbanken - Frame 285

6. Puhdas vesi ja sanitaatio

Ålandsbanken - 6 fn

Tavoite

Ålandsbankenin ilmastotavoitteiden mukaisesti.

Sitoumus

Aloitamme sijoitustemme vesi-intensiteetin mittaamisen.
Åland Indexin kautta asiakkaamme tulevat saamaan käyttöönsä raportteja vedenkulutuksestaan.
Yksi tavoitteista on vähentää Itämeren saastumista. Itämeriprojektin kautta osallistumme tähän rahoittamalla yritysten ja järjestöjen projekteja, jotka työskentelevät aktiivisesti vesistöjen saastumisen vähentämiseksi.
Ålandsbanken oli mukana perustamassa maailmanlaajuista Stockholm Water Prize -vesipalkintoa, jonka jakaa Tukholman kansainvälinen vesi-instituutti (SIWFI). Osallistumme edelleen palkinnon vuotuiseen jakamiseen.

Toimistomme on hanabrändätty, mikä tarkoittaa, että niissä on tarjolla ainoastaan hanavettä.

7. Edullista ja puhdasta energiaa

Ålandsbanken - 7 fn

Tavoite

Ålandsbankenin ilmastotavoitteiden mukaisesti.

Tavoitteemme on käyttää 100 % uusiutuvaa energiaa.

Sitoumus

Panostamme vihreisiin sijoitustuotteisiin ja tarjoamme asiakkaillemme ympäristönäkökohtia edistäviä sijoitustuotteita. (Art. 8 SFDR-asetuksen mukaisesti).

Osallistumme uusiutuvan energian lisäämiseen Pohjoismaissa Tuulivoimarahastomme kautta.

Ålandsbankenin Rahastoyhtiö ja ruotsalainen tuulivoimakumppani OX2 solmivat marraskuussa 2021 aiesopimuksen merituulivoimahanke Noatunin kehittämisestä Ahvenanmaan eteläisellä merialueella. Noatun-projekti on vielä aikaisessa vaiheessa, mutta tuulivoimapuiston valmistuessa se koostuu noin 250 tuulivoimalasta, jotka tuottavat yhteensä noin 20 TWh sähkö vuodessa, mikä vastaa noin 4 miljoonan kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta. Tällä hetkellä Noatun on suurin suunnitteilla oleva projekti Pohjoismaissa. Tuotantokapasiteetti on 50 % suurempi kuin Olkiluoto 3-ydinvoimalassa, joka otetaan käyttöön kesällä 2022.

8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Ålandsbanken - 8 fn

Tavoite

Ålandsbankenin ilmastotavoitteiden mukaisesti

Ålandsbankenin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

Oman pääoman tuoton verojen jälkeen (ROE) tulee pidemmällä aikavälillä ylittää 15 prosenttia.

Ydinvakavaraisuussuhteen tulee ylittää Finanssivalvonnan vähimmäisvaatimus 1,75–3,0 prosenttiyksiköllä.

Osingonmaksusuhde tulee olla 60 % tai enemmän vuoden voitosta edellyttäen, että vakavaraisuutta koskeva tavoite ei alitu.

Sitoumus

Haluamme varmistaa asiakkaiden takaisinmaksukyvyn ja varmistaa, että luotto vastaa asiakkaiden tarpeita. Pyrimme sisällyttämään vastuullisuusriskin uusin luottojen myöntämisen yhteydessä tehtävään riskinarviointiin. Tarjoamme pankkipalveluita ja lainoja erikokoisille yksityishenkilöille ja yrityksille. Sijoituksissamme poissuljemme yritykset, jotka eivät seuraa Global Compact-aloitetta, joka edistää ihmisarvoisten työolojen turvaamista. Työskentelemme aktiivisesti integraation ja monimuotoisuuden parissa. Toivottamalla työ- ja kieliharjoittelijat tervetulleiksi voimme edistää työllistymistä, integraatiota ja monimuotoisuutta.

Tasa-arvotyömme puitteissa vuotuinen palkkatutkimus on itsestäänselvyys ja käytämme palkkamallia, joka takaa samasta työstä saman palkan. Tavoitteemme on tasainen sukupuolijakauma koko organisaatiossamme, vähintään 40 prosenttia naisia ​​ja enintään 60 prosenttia miehiä.

Työskentelemme jatkuvasti työympäristökysymysten parissa ja noudatamme voimassa olevia lakivaatimuksia. Meille työnantajana on tärkeää, että yhteistyötämme henkilöstön ja ammattiliittojen edustajien kanssa kehitetään jatkuvasti.

Ålandsbanken on kehittänyt ja laajentanut toimintaansa ja toimittaa perinteisen pankkitoiminnan lisäksi pankkipalveluita myös alan muille toimijoille. Vuodesta 2016 lähtien painopisteenä olleisiin fintech-yhteistöihin pohjautuen toimimme nykyisin myös täysimittaisena palveluntarjoajana Ruotsin markkinoiden uudelle asuntolainayhtiölle, Borgo AB:lle. Tällä yhteistyöllä saavutetaan mittakaavaetuja ja kilpailukykyisiä korkoja Ruotsin markkinoille. Kaikki Ålandsbankenin kumppanuudet käsittävät teknologisia innovaatioita ja tähtäävät taloudelliseen tehokkuuteen. Yhteistyökumppanimme jakavat arvomme ja kestävä kehitys on tärkeä osa yhteistä jokapäiväistä toimintaa.

Ahvenanmaalla olemme myös erittäin sitoutuneita paikalliseen yhteiskuntaan. Osallistumme erilaisiin verkostoihin ja jaamme asiantuntijatietoa ja kokemusta pyydettäessä.

12. Vastuullista kuluttamista

Ålandsbanken - 12 fn

Tavoite

Ålandsbankenin ilmastotavoitteiden mukaisesti.

Sitoumus

Ålandsbankenin käytännesäännöt (Code of Conduct) auttavat meitä ja tavarantoimittajiamme toimimaan vastuullisesti ja eettisesti. Noudatamme sekä eettistä käyttäytymistä että eturistiriitojen tunnistamista ja käsittelyä koskevia määräyksiä ja käytäntöjä. Koulutuksen ja teknisen kehityksen avulla osallistumme korruption, rahanpesun ja muun rikollisen toiminnan torjuntaan.
Osallistuimme vuoden aikana ruokahävikkikampanjaan, jonka Ahvenanmaan kestävän kehityksen Bärkraft-hanke järjesti. Kampanjan tarkoituksena oli korostaa terveellisten tapojen merkitystä ruokahävikin vähentämisessä.
Itämeritilin ja Itämerikortin ja siihen liitetyn laskentajärjestelmän, Åland Indexin kautta asiakkaillamme on mahdollisuus tehdä omia ympäristöystävällisiä valintojaan.
Yhdessä Ahvenanmaan Emmauksen kanssa olemme helpottaneet vaatteiden ja kenkien uudelleenkäyttöä pääkonttoriimme sijoitettujen keräysastioiden avulla.
Matkustustavoillamme on suuri merkitys ilmastovaikutuksiimme. Matkustussääntömme on siksi osa ilmastostrategiaamme saavuttaaksemme Ålandsbankenin ilmastotavoitteet.

13. Ilmastotekoja

Ålandsbanken - 13 fn

Tavoite

Ålandsbankenin ilmastotavoitteiden mukaisesti.

Sitoumus

Laskemme ydinliiketoiminnan ja oman operatiivisen toiminnan CO²e-päästöt Greenhouse Gas Protocol (GHG) -protokollan mukaisesti.
Vuodelle 2021 kompensoimme oman toimintamme hiilidioksidipäästöt päästösalkun kautta. Sijoitusprosessimme sisältää analyyseja globaalilta indeksitoimittajalta (MSCI) ja otamme huomioon yritystiedot, kuten ympäristön, sosiaalisen vastuun, hallintotavan, kestävän kehityksen riskit ja ilmastonmuutoksen torjunnan, jolloin saamme jokaisesta analysoidusta yrityksestä selkeämmän kokonaiskuvan. Rahastovalikoimastamme löytyy Joutsenmerkitty rahasto ja pyrimme tulevaisuudessa laajentamaan tuotevalikoimaamme. Sijoitamme vihreisiin obligaatioihin, jotka vähentävät päästöjä. Suljemme pois sijoitukset yrityksiin, joilla on sidoksia kivihiilen tuotantoon.

Ålandsbanken lanseerasi vihreiden joukkolainojen viitekehykset lokakuussa 2021.

Olemme mukana Climate Action 100+ -aloitteessa.

14. Vedenalainen elämä

Ålandsbanken - 14 fn

Tavoite

Ålandsbankenin ilmastotavoitteiden mukaisesti.

Sitoumus

Itämeritilin ja Itämerikortin kautta osallistumme yhdessä asiakkaidemme kanssa Itämeren saastumisen vähentämiseen. Yritykset ja järjestöt voivat hakea rahoitusta ideoilleen terveemmän meren puolesta Itämeriprojektin kautta. Ympäristötyömme alkoi jo vuonna 1997 ja sen syntyi sijaintimme inspiroimana – saaristo keskellä.

15. Maanpäällinen elämä

Ålandsbanken - 15 fn

Tavoite

Ålandsbankenin ilmastotavoitteiden mukaisesti.

Sitoumus

Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.
Åland Indexin avulla lisäämme työntekijöidemme ja asiakkaidemme tietoisuutta henkilökohtaisesta hiilijalanjäljestä. Samalla pyrimme vähentämään hiilidioksidipäästöjämme. Työntekijämme osallistuvat kestävän kehityksen sisäiseen koulutukseen ja ympäristötyöhön, muun muassa paikallisten ympäristön siivoamistalkoiden kautta.

Myös muut YK:n tavoitteet ovat tärkeitä meille ja sidosryhmillemme. Vuosikertomuksestamme voit lukea lisää siitä, kuinka toimimme jatkuvasti näiden parissa. (englanniksi)