Siirry pääsisältöön

Hallituksen valiokunnat

Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunnan pääasiallisena tehtävänä on valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten valinnasta sekä hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkioista.

Yhtiökokous 2015 on vahvistanut nimitysvaliokunnan valintaa koskevat säännöt. Nimitysvaliokunta on nelijäseninen ja koostuu hallituksen puheenjohtajasta ja kunakin vuonna 1. marraskuuta pankin kolmea äänioikeudeltaan suurinta osakkeenomistajaa edustavasta henkilöstä. Mikäli hallituksen puheenjohtaja edustaa jotakin edellä mainituista osakkeenomistajista, tai mikäli osakkeenomistaja pidättäytyy osallistumasta nimitysvaliokuntaan, oikeus jäsenyyteen siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle. Äänioikeudeltaan suurinta osakkeenomistajaa edustava henkilö on nimitysvaliokunnan puheenjohtaja.

Nimitysvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja Nils Lampi, hallituksen jäsen Anders Wiklöf suoran ja epäsuoran henkilökohtaisen osakeomistuksensa nojalla, Stefan Björkman edustaen Vakuutusosakeyhtiö Alandiaa ja Lönnberg edustaen Vakuutusosakeyhtiö Alandiaa ja Georg Ehrnrooth edustaen ennogens Investments S.A. Anders Wiklöf on nimitysvalio kunnan puheenjohtaja.

Tarkastusvaliokunta

Hallitus nimittää tarkastusvaliokunnan jäsenet ja se on vahvistanut valiokunnan tehtävät työjärjestyksessä. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta muun muassa hallituksen valvontatehtävissä, jotka koskevat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmiä, raportointia, tilintarkastusprosessia sekä lakien ja määräysten noudattamista. Lisäksi tarkastusvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen tilintarkastajien valinnasta

ja palkkioista. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja raportoi säännöllisesti hallitukselle valiokunnan työskentelystä ja havainnoista. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja Nils Lampi ja hallituksen jäsenet Mirel Leino-Haltia, Anders Å Karlsson ja Ulrika Valassi, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. Vuonna 2020 tarkastusvaliokunta on kokoontunut 11 (11) kertaa.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on olennaisten palkitsemispäätösten valmistelu, pankin palkitsemispolitiikan ja muuttuvaa palkitsemista koskevien periaatteiden arviointi.

Palkitsemisvaliokunta päättää palkitsemisjärjestelmää koskevien periaatteiden soveltamisen seurantaan liittyvistä toimenpiteistä ja arvioi järjestelmän sopivuuden ja vaikutuksen konsernin riskeihin ja riskienhallintaan.

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja Nils Lampi ja hallituksen jäsen Christoffer Taxell ja asiantuntijajäsenenä hallituksen aikaisempi jäsen Agneta Karlsson, valiokunnan puheenjohtaja.