Siirry pääsisältöön

Corporate Governance -raportti

Ålandsbanken noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2020 (”koodi”), joka on saatavilla verkkosivustolla www.cgfinland.fi, on tarkoitettu Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Helsingin pörssi”) listattujen yhtiöiden noudatettavaksi.

Nykyinen koodi tuli voimaan 1. tammikuuta 2020 ja korvasi aikaisemman listayhtiöiden hallinnointikoodin vuodelta 2015. Koodia sovelletaan ns. noudata tai selitä periaatteen (comply or explain) mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että poikkeamat on ilmoitettava ja perusteltava. Yhtiön katsotaan noudattavan koodia, vaikka se poikkeaa yksittäisistä suosituksista edellyttäen, että poikkeama on ilmoitettu ja perusteltu.

Ålandsbanken Abp (”pankki”), joka on listattuna Helsingin pörssissä, on julkinen osakeyhtiö. Pankin kotipaikka on Maarianhamina, Suomi. Pankkia säätelevät muun muassa Suomen osakeyhtiölaki ja pankin yhtiöjärjestys ja lisäksi pankki soveltaa koodia. Selvitys hallinto­ ja ohjausjärjestelmästä on laadittu koodin raportointiohjeiden mukaan ja arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 §:n mukaisesti. Koodin soveltamisessa pankki poikkeaa suosituksesta 15 ”Valiokunnan jäsenten valinta” siten, että pankin palkitsemisvaliokuntaan kuuluu asiantuntijajäsen, joka ei ole pankin hallituksen jäsen. Hän on myös valiokunnan puheenjohtaja. Poikkeama tehdään palkitsemisvaliokunnan kokemus- ja osaamispohjan laajentamiseksi palkitsemisasioissa. Ulkopuolisen osaamisen tarve arvioidaan erikseen kulloinkin jäseniä nimitettäessä.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2020 (corporate governance)