Siirry pääsisältöön
20 marraskuuta 2019
Lehdistötiedotteet

Åland Index Solutions – pankeille, jotka haluavat vaikuttaa ilmastokriisiin jokaisessa transaktiossa

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
20.11.2019


Åland Index Solutions – pankeille, jotka haluavat vaikuttaa ilmastokriisiin jokaisessa transaktiossa

Åland Index Solutions, Doconomyn ja Ålandsbankenin yhteisomistuksessa oleva yhtiö, luo pankeille, maksupalveluita tarjoaville yrityksille ja rahoituslaitoksille mahdollisuuden tarjota asiakkailleen transaktionpohjaisia vaikutuslaskelmia. Åland Index on globaali indeksi hiilidioksidipäästöjen arvioimista varten, joka auttaa yksilöitä muuttamaan kulutustottumuksiaan arjessa ympäristön kannalta kestävimmäksi.

”Åland Index Solutionsin kautta voimme aktivoida kaikki rahoitusalan tekijät mukaan taisteluun ilmastonmuutosta vastaan. Yhteistyö on keskiössä globaalin standardin luomisessa kulutuksen ympäristövaikutusten mittaamiseen. Yhdistämällä ympäristövaikutukset kulutusmalleihimme, voimme vaikuttaa kulutuskäyttäytymisen muutokseen”, sanoo Nathalie Green, Doconomyn tj.

Åland Index lanseerattiin 2016 ja kehitystiimi on sen jälkeen työskennellyt auttaakseen kuluttajia lisäämään tietouttaan omasta vaikutuksestaan planeettaan. Åland Indexiä päivitetään jatkuvasti ja 2.0-versio sisältää lisää vaikutustekijöitä ja tarkempia analyysimalleja. Päivitettyä indeksiä on kuluneen vuoden aikana kehitetty implementoimalla laskentajärjestelmään Standard & Poorsin Trucost-analyysit. Trucost arvioi ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä, kansallisia resurssirajoituksia sekä sosiaalisia, ympäristöön ja yhtiöiden johtamisen liittyviä tekijöitä. Uusi tekninen ratkaisu ja Åland Indexin API antaa pankeille mahdollisuuden integroida ympäristövaikutusten laskelmia helpolla, ohjelmistopohjaisella ratkaisulla AWS:in (Amazon Web Services) kautta.

Åland Index Solutionsin johtajaksi tulee Helena Mueller, yksi Doconomyn perustajista. Työskennellessään KPMG:llä hän johti tiimiä, joka osallistui Åland Indexin ensimmäisen version validoimiseen vuonna 2016.

”Tänä päivänä pankeilta ja rahoituslaitoksilta puuttuu tehokkaat keinot innostaa ja aktivoida kuluttajia positiiviseen muutokseen. Åland Index Solutionsin luovilla ratkaisuilla ja läheisellä yhteistyöllä johtavien rahoitustekijöiden kanssa voimme nyt tarjota kaikille pankeille mahdollisuuden sitoutua ja antaa asiakkaiden mitata ympäristövaikutustaan, ja tukea heitä päivittäisessä muutoksessaan. YK:n joulukuisessa ilmastokokouksessa COP25 Madridissa tulemme näkemään tällaisten yhteistöiden muodostavan uudentyyppisen lojaliteetin ihmisten, tavaramerkkien ja planeettamme välillä”, sanoo Helena Mueller.

Ålandsbanken, joka lanseerasi Åland Indexin kolme vuotta sitten, pitää Åland Index Solutionsia luonnollisena jatkona tuotaessa tämä laskentajärjestelmä koko rahoitusmarkkinoiden ulottuville.

”Olemme ylpeitä siitä, että olemme yhdessä Doconomyn kanssa perustaneet Åland Index Solutionsin. Ratkaisu, joka mahdollistaa yksilön integriteetin vaikutuksia koskien, mutta ei pelkästään se. Åland Index Solutionin metodi on maailmalla eniten tunnustusta saanut laskentatapa päivittäisille transaktioille. Sen avulla käyttäjät saavat apua ymmärtämään oman ympäristövaikutuksensa sekä mahdollisuuden palveluihin, joiden avulla he voivat toiminnallaan vähentää omaa ympäristövaikutustaan”, sanoo Peter Wiklöf, Ålandsbankenin tj.

YK:n ilmastopaneeli vastaanottaa lämpimästi Åland Index Solutionsin, ja arvioi että indeksin datasta tulee työkalu globaaleille laskelmille yksilötasolla.

”Meidän kaikkien täytyy ymmärtää, että elämäntapamme vaikuttaa planeettaamme ja sen ilmastoon. Analyysit elämäntapamme seurausten vaikutuksista viitoittavat tietämme. Tämä yhteistyö, joka luo edellytyksiä globaaliin ilmastotaisteluun yksilötasolla, antaa meille paremman ymmärryksen vaikutuksestamme ja mahdollisuuden löytää uusia teitä ratkaisujen edistämisessä, joka päivä”, kommentoi Niclas Svenningsen, Global Climate Actionin johtaja YK:n ilmastosihteeristöstä.

Lisätietoja antaa:

Nathalie Green, tj Doconomy
Puh: +46 70 606 93 05
nathalie.green@doconomy.com

Masse Benesch, Head of Communications
Puh: +46 73 314 14 34
masse.benesch@doconomy.com

Doconomy

Doconomy AB perustettiin 2018 ja on sekä fintech-alan startup-yritys että filosofia siitä, miten me ihmiset ohjaamalla varojamme voimme aikaansaada muutoksen ja vaikuttaa positiivisesti ilmastonmuutokseen. Doconomyn visio on mahdollistaa kestävä elämäntapa kaikille tarjoamalla yksinkertaisia pankkipalveluita, jotka voivat muuttaa käyttäytymistä, käsitellä säästöjä sekä palkita muutoksia kohti kestävää kulutusta. Doconomy käyttää Ålandsbankenin lanseeraamaa Åland Indexiä, jonka avulla voi seurata jokaisen transaktion vaikutusta.

Seuraa Doconomya Twitterin, Facebookin, LinkedInin ja Instagramin kautta @doconomy.

Ålandsbanken

Ålandsbanken on vahvojen asiakassuhteiden ja henkilökohtaisen palvelun pankki. Pankilla on vahva sijoitusosaaminen ja se tarjoaa samalla hyviä rahoituspalveluita. Liikepankki perustettiin 1919 ja on ollut listattuna Helsingin pörssissä vuodesta 1942 asti. Ålandsbankenin pääkonttori sijaitsee Maarianhaminassa. Pankilla on kolme konttoria Ahvenanmaalla, viisi konttoria Manner-Suomessa ja kolme konttoria Ruotsissa. Ålandsbanken-konserniin kuuluu yhteensä kaksi tytäryhtiötä, joiden toiminta eri tavoilla liittyy pankkitoimintaan.

YK:n Ilmastopuitesopimus

YK:n ilmastopuitesopimukseen (UNFCCC) kuuluu 197 jäsenmaata, eli lähes kaikki maailman valtiot, ja siihen perustuu myös Pariisin sopimus vuodelta 2015. Pariisin sopimuksen tärkein tavoite on pitää keskimääräinen globaali lämpeneminen alle kahdessa asteessa tällä vuosisadalla. Sen lisäksi tulee edistää aloitteita, jotka rajoittavat entisestään lämpötilan nousua 1,5 asteella verrattuna esiteollisen ajan tasoihin.

YK:n ilmastopuitesopimukseen pohjautuu myös Kioton pöytäkirja vuodelta 1997. Kaikkien YK:n ilmastopuitesopimuksen alaisten sopimusten päätavoitteena on vakauttaa ilmakehään keskittyneiden kasvihuonekaasujen päästöt sellaisille tasoille, jotka ehkäisevät kaikki ihmistoiminnan aiheuttamat vahingolliset vaikutukset. Tämä tulisi toteuttaa aikataululla, joka mahdollistaa sekä ekosysteemin sopeutumisen muutokseen luonnollisella tavalla, että kestävän kehityksen.

  • Ålandsbanken Abp
    Lehdistötiedotteet
    20.11.2019
    Lataa pdf