Siirry pääsisältöön
02 syyskuuta 2021
Lehdistötiedotteet

Ålandsbanken Abp ilmoittaa lunastusoikeuden käyttämisen ennakkoehtojen täyttymisestä koskien sen vuonna 2022 erääntyvää joukkovelkakirjalainaa sekä lunastuspäivästä ja äänestyspalkkion maksupäivästä

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
2.9.2021 - 10.01 EET

Ålandsbanken Abp ilmoittaa lunastusoikeuden käyttämisen ennakkoehtojen täyttymisestä koskien sen vuonna 2022 erääntyvää joukkovelkakirjalainaa sekä lunastuspäivästä ja äänestyspalkkion maksupäivästä

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI SINGAPORESSA TAI MUUSSA SELLAISESSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI REKISTERÖINTI- TAI MUITA TOIMENPITEITÄ, EIKÄ HENKILÖLLE, JOKA ASUU TAI OLESKELEE EDELLÄ TARKOITETUILLA ALUEILLA. TÄTÄ TIEDOTETTA EI TULE TULKITA TARJOUKSEKSI MYYDÄ TAI OSTAA TÄSSÄ KUVATTUJA ARVOPAPEREITA.

Ålandsbanken Abp (”Ålandsbanken”) on 17.8.2021 julkistanut suostumusten hakumenettelyn koskien sen vuonna 2022 erääntyvää SEK 2.500.000.000 katettua joukkovelkakirjalainaa (ISIN SE0010598474) (“Laina”), joka on laskettu liikkeeseen sen EUR 2.000.000.000 MTN- ja katettujen joukkovelkakirjalainojen ohjelman alla. Ålandsbanken aloitti suostumusten hakumenettelyn ja käynnisti Kirjallisen Menettelyn 17.8.2021. Ålandsbanken ilmoitti 25.8.2021 Ehdotukseen tekemistään muutoksista koskien lunastushinnan nostamista hintaan, joka on 100,900 % Lainan nimellisarvosta sekä aikaisen määräajan lykkäämistä 27.8.2021 asti (”Muutettu Ehdotus”).

Ålandsbanken on 27.8.2021 ilmoittanut, että Muutettu Ehdotus on hyväksytty 27.8.2021 ja että se suunnittelee lunastusoikeuden käyttämistä uuden katetun joukkolainan liikkeeseenlaskun yhteydessä. Lisäksi Ålandsbanken on 1.9.2021 ilmoittanut käyttävänsä lunastusoikeutta ja lunastavansa kaikki liikkeessä olevat velkakirjat, mikäli uusi katettu joukkolaina lasketaan liikkeelle vähintään SEK 3.000.000.000 määräisenä.

Tänään Ålandsbanken ilmoittaa uuden SEK 5.500.000.000 katetun joukkolainan liikkeeseen laskusta ja vastaavasti siitä, että lunastusoikeuden käyttämiselle asetettu ennakkoehto on täyttynyt, jonka johdosta lunastusoikeuden käyttö ei ole enää ehdollinen. Ålandsbanken ilmoittaa lisäksi lunastavansa velkakirjat 10.9.2021 ja että lunastuksen täsmäytyspäivä on 3.9.

Lisäksi Ålandsbanken ilmoittaa, että äänestyspalkkion maksupäivä on 24.9.2021.

Lunastusoikeuden käyttämistä ja äänestyspalkkiota koskevissa asioissa, olkaa yhteydessä:

Nordea Bank Abp, sähköposti: Nordealiabilitymanagement@nordea.com,
Tiedoksi: Nordea Liability Management, puh. +45 6161 2996.

ÅLANDSBANKEN ABP

Maria Rissanen
Head of Group Treasury
sähköposti: maria.rissanen@alandsbanken.fi
puh. +358 204 293 683

Päivi Kuitunen
Legal Counsel
sähköposti: paivi.a.kuitunen@alandsbanken.fi
puh. +358 204 293 630

Tärkeitä tietoja

Tätä ilmoitusta tulee lukea yhdessä suostumusten hakumenettelyä koskevan Notice of the Procedure in Writing-tiedotteen kanssa. Mikäli joukkovelkakirjanhaltija on epävarma tämän pörssitiedotteen sisällöstä, lunastusoikeuden käyttämisestä tai Notice of the Procedure in Writing -tiedotteen sisältämistä tiedoista taikka toimenpiteistä, joihin sen tulisi ryhtyä, tällaista joukkovelkakirjanhaltijaa kehotetaan, myös veroseuraamuksiin liittyvien kysymysten osalta, hankkimaan taloudellista tai oikeudellista neuvontaa suoraan omalta arvopaperinvälittäjältään, pankkineuvojaltaan, asianajajaltaan, kirjanpitäjältään tai muulta riippumattomalta taloudelliselta, verotukselliselta tai oikeudelliselta neuvonantajaltaan.

Useissa valtioissa, erityisesti Australiassa, Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa ja Yhdysvalloissa, tämän tiedotteen tai Notice of the Procedure in Writing -tiedotteen levittämiseen saatetaan soveltaa lakisääteisiä rajoituksia (kuten asiaankuuluvien tarjousasiakirjojen rekisteröintiä, listalleottoa ja kvalifikaatiota koskevia määräyksiä ja muita määräyksiä). Tämän ilmoituksen tai Notice of the Procedure in Writing -tiedotteen haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Erityisesti mitään tässä ilmoituksessa mainittuja arvopapereita, mukaan lukien Joukkovelkakirjat, ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä tällaisia tai muita arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisesti rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla.

Tämä ilmoitus tai Notice of the Procedure in Writing -tiedote eivät ole tarjous myydä eivätkä kehotus tarjoutua ostamaan arvopapereita, eivätkä ne muodosta tarjousta, kehotusta tai myyntiä Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa tällainen tarjous, kehotus tai myynti olisi lainvastainen. Tätä ilmoitusta tai Notice of the Procedure in Writing -tiedotetta ei saa julkaista, välittää, levittää tai lähettää suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai mihinkään muuhun valtioon tai missään muussa valtiossa, jossa tämän materiaalin levittäminen olisi minkä tahansa sovellettavan lain tai sääntelyn vastaista tai edellyttäisi rekisteröintejä tai lupia. Tämän rajoituksen noudattamatta jättäminen voi johtaa Yhdysvaltain Arvopaperilain tai muun sovellettavan arvopaperilain rikkomiseen.

Tässä esitetyt tiedot voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut kuin historiallisia tosiseikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat Ålandsbankenin tämänhetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin, jotka koskevat sen taloudellista asemaa, toiminnan tulosta, suunnitelmia, päämääriä, tulevaisuuden suoriutumista ja liiketoimintaa. Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, joita edeltää tai seuraa tai joihin sisältyy muun muassa sellaisia sanoja kuin ”odottaa”, ”tavoitella”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”olisi” ja ”voisi” ja muita merkitykseltään vastaavia sanoja ja termejä tai niiden negaatioita. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka eivät ole Ålandsbankenin vaikutusmahdollisuuksien piirissä ja joiden vaikutuksesta Ålandsbankenin todellinen tulos, suoritus tai saavutukset voivat olennaisesti poiketa tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetystä tai niihin sisältyvästä odotetusta tuloksesta, suorituksesta tai saavutuksesta. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin Ålandsbankenin nykyisistä ja tulevista liiketoimintastrategioista ja sen tulevaisuuden liiketoimintaympäristöstä.

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Major media
www.alandsbanken.com

LIITE

NOTICE OF PROCEDURE IN WRITING
https://www.alandsbanken.com/uploads/pdf/England/Alandsbanken-Abp-Notice-of-Procedure-in-Writing-17-August-2021.pdf

  • Ålandsbanken Abp
    Lehdistötiedotteet
    02.09.2021
    Lataa pdf