Siirry pääsisältöön
25 elokuuta 2021
Lehdistötiedotteet

Ålandsbanken Abp ilmoittaa vuonna 2022 erääntyvän joukkovelkakirjalainan Lunastushinnan korotuksesta suostumusten hakumenettelyssä

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
25.8.2021 kl. 10.01 EET

Ålandsbanken Abp ilmoittaa vuonna 2022 erääntyvän joukkovelkakirjalainan Lunastushinnan korotuksesta suostumusten hakumenettelyssä

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI SINGAPORESSA TAI MUUSSA SELLAISESSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI REKISTERÖINTI- TAI MUITA TOIMENPITEITÄ, EIKÄ HENKILÖLLE, JOKA ASUU TAI OLESKELEE EDELLÄ TARKOITETUILLA ALUEILLA. TÄTÄ TIEDOTETTA EI TULE TULKITA TARJOUKSEKSI MYYDÄ TAI OSTAA TÄSSÄ KUVATTUJA ARVOPAPEREITA.

Ålandsbanken Abp ("Ålandsbanken") on 17.8.2021 julkistanut suostumusten hakumenettelyn koskien sen vuonna 2022 erääntyviä SEK 2,500,000,000 katettuja joukkovelkakirjalainoja (ISIN SE0010598474) (“Laina”), jotka on laskettu liikkeeseen sen EUR 2,000,000,000 MTN- ja katettujen joukkovelkakirjalainojen ohjelman alla. Suostumusten hakumenettelyssä ja Kirjallisessa Menettelyssä Ålandsbanken teki ehdotuksen, jossa lainanhaltijat voivat äänestää puolesta tai vastaan siitä, että Lainan ehtoihin lisätään lunastuslauseke (”Ehdotus”), jonka mukaan Ålandsbanken voi lunastaa kaikki, mutta ei vain joitain, liikkeessä olevat velkakirjat milloin tahansa ennen eräpäivää hintaan, joka on 100,800 % Lainan nimellisarvosta (”Lunastushinta”) sekä suorittamalla kertyneet ja maksamatta olevat korot.

Tänään Ålandsbanken ilmoittaa, että se on päättänyt korottaa Lunastushinnan 100,800 prosentista 100,900 prosenttiin. Äänestyspalkkio, joka on 0,30 % suuruinen, pysyy samana.

Samanaikaisesti Ålandsbanken ilmoittaa, että se on lykännyt Aikaista Määräaikaa 25.8.2021 päivämäärästä 27.8.2021 kello 12:00 CET asti.

Lainanhaltijoiden, jotka ovat jo äänestäneet Ehdotuksen puolesta tilinhoitajayhteisönsä kautta ei tarvitse äänestää uudestaan tai ryhtyä mihinkään muihinkaan toimiin korotetun Lunastushinnan suhteen. Lainanhaltijat, jotka ovat äänestäneet Ehdotusta vastaan voivat perua äänestyksensä ja antaa uuden puoltavan äänen tilinhoitajayhteisönsä välityksellä ennen Aikaisen Määräajan päättymistä. Joukkovelkakirjanhaltijoita, jotka haluavat peruuttaa toimittamansa äänestysohjeet, pyydetään olemaan yhteydessä tilinhoitajayhteisöönsä.

Takaisinostohinnan korottamista ja Aikaisen Määräajan lykkäämistä lukuun ottamatta kaikki kirjallisessa menettelyssä esitetyt ehdot pysyvät voimassa sellaisenaan. Kirjalliseen menettelyyn liittyviin kysymyksiin liittyen pyydämme olemaan yhteydessä:

Tabulaatioagentti: Nordea Bank Abp, e-mail: Nordealiabilitymanagement@nordea.com,

Tiedoksi: Nordea Liability Management, tel. +45 6161 2996.

ÅLANDSBANKEN ABP

Maria Rissanen

Head of Group Treasury

e-mail: maria.rissanen@alandsbanken.fi

tel. +358 204 293 683

Päivi Kuitunen

Legal Counsel

e-mail: paivi.a.kuitunen@alandsbanken.fi

tel. +358 204 293 630

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Major media

www.alandsbanken.com

Tärkeitä tietoja

Suostumusten hakumenettelyn yhteydessä tätä ilmoitusta tulee lukea yhdessä suostumusten hakumenettelyä koskevan Notice of the Procedure in Writing-tiedotteen kanssa. Mikäli joukkovelkakirjanhaltija on epävarma tämän pörssitiedotteen tai Notice of the Procedure in Writing -tiedotteen sisältämistä tiedoista taikka toimenpiteistä, joihin sen tulisi ryhtyä, tällaista joukkovelkakirjanhaltijaa kehotetaan, myös veroseuraamuksiin liittyvien kysymysten osalta, hankkimaan taloudellista tai oikeudellista neuvontaa suoraan omalta arvopaperinvälittäjältään, pankkineuvojaltaan, asianajajaltaan, kirjanpitäjältään tai muulta riippumattomalta taloudelliselta, verotukselliselta tai oikeudelliselta neuvonantajaltaan.

Tämä tiedote tai Notice of the Procedure in Writing -tiedote ei ole pyyntö osallistua suostumusten hakumenettelyyn missään sellaisessa valtiossa, tai kenellekään sellaiselle henkilölle taikka keneltäkään sellaiselta henkilöltä, jonka osalta tällaisen pyynnön esittäminen tai osallistuminen olisi lainvastaista soveltuvan arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla.

Useissa valtioissa, erityisesti Australiassa, Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa ja Yhdysvalloissa, tämän tiedotteen tai Notice of the Procedure in Writing -tiedotteen levittämiseen saatetaan soveltaa lakisääteisiä rajoituksia (kuten asiaankuuluvien tarjousasiakirjojen rekisteröintiä, listalleottoa ja kvalifikaatiota koskevia määräyksiä ja muita määräyksiä). Tämän ilmoituksen tai Notice of the Procedure in Writing -tiedotteen haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Erityisesti mitään tässä ilmoituksessa mainittuja arvopapereita, mukaan lukien Joukkovelkakirjat, tai suostumuksenhakumenettelyä ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä tällaisia tai muita arvopapereita saa tarjota tai myydä (eikä suostumuksen hakumenettelyä suoriteta) Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisesti rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla.

Suostumusten hakumenettely suoritetaan ainoastaan Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tämä ilmoitus tai Notice of the Procedure in Writing -tiedote eivät ole tarjous myydä eivätkä kehotus tarjoutua ostamaan arvopapereita, eivätkä ne muodosta tarjousta, kehotusta tai myyntiä Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa tällainen tarjous, kehotus tai myynti olisi lainvastainen. Tätä ilmoitusta tai Notice of the Procedure in Writing -tiedotetta ei saa julkaista, välittää, levittää tai lähettää suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai mihinkään muuhun valtioon tai missään muussa valtiossa, jossa tämän materiaalin levittäminen olisi minkä tahansa sovellettavan lain tai sääntelyn vastaista tai edellyttäisi rekisteröintejä tai lupia. Tämän rajoituksen noudattamatta jättäminen voi johtaa Yhdysvaltain Arvopaperilain tai muun sovellettavan arvopaperilain rikkomiseen.

Tässä esitetyt tiedot voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut kuin historiallisia tosiseikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat Ålandsbankenin tämänhetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin, jotka koskevat sen taloudellista asemaa, toiminnan tulosta, suunnitelmia, päämääriä, tulevaisuuden suoriutumista ja liiketoimintaa. Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, joita edeltää tai seuraa tai joihin sisältyy muun muassa sellaisia sanoja kuin ”odottaa”, ”tavoitella”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”olisi” ja ”voisi” ja muita merkitykseltään vastaavia sanoja ja termejä tai niiden negaatioita. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka eivät ole Ålandsbankenin vaikutusmahdollisuuksien piirissä ja joiden vaikutuksesta Ålandsbankenin todellinen tulos, suoritus tai saavutukset voivat olennaisesti poiketa tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetystä tai niihin sisältyvästä odotetusta tuloksesta, suorituksesta tai saavutuksesta. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin Ålandsbankenin nykyisistä ja tulevista liiketoimintastrategioista ja sen tulevaisuuden liiketoimintaympäristöstä.

  • Ålandsbanken Abp
    Lehdistötiedotteet
    25.08.2021
    Lataa pdf