Siirry pääsisältöön
01 tammikuuta 2021
Lehdistötiedotteet

Ålandsbanken Abp: Päätös osingonjaosta vuodelta 2019

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
1.1.2021 klo 15.01

Ålandsbanken Abp: Päätös osingonjaosta vuodelta 2019

Ålandsbankenin hallitus on 1. tammikuuta 2021 tehnyt päätöksen, että pankki jakaa osinkoa 1 euron (80 sentin varsinaisen osingon ja 20 sentin juhlaosingon) toimintavuodelta 2019 yhtiökokoukselta 2. huhtikuuta 2020 saamansa valtuutuksen mukaisesti.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on tiistai 5. tammikuuta 2021. Osinko maksetaan tiistaina 12. tammikuuta 2021.

Vallitsevan pandemian vuoksi Suomen Finanssivalvonta antoi 28. maaliskuuta suosituksen, että pienet pankit pidättäytyisivät voitonjakopäätösten tekemisestä ennen 1. lokakuuta 2020. Finanssivalvonta ilmoitti 28. heinäkuuta 2020 pidentävänsä sitovien voitonjakopäätösten tekemisestä pidättäytymistä koskevan suosituksensa voimassaoloaikaa 1. tammikuuta 2021 asti. Ålandsbanken noudatti kyseisiä ei-sitovia suosituksia.

Finanssivalvonta antoi 18. joulukuuta uuden ei-sitovan suosituksen, joka käytännössä pidentää osinkojen jakamista ja osakkeiden takaisinostoja koskevaa rajoittamista 30. syyskuuta 2021 asti. Ålandsbanken on päättänyt, että pankki ei noudata tätä uutta suositusta.

Ålandsbankenin tulos toimintavuodelta 2019 oli pankin 100-vuotisen historian paras. Ennuste toimintavuodelle 2020 viittaa siihen, että liiketulos muodostuu paremmaksi tai merkittävästi paremmaksi kuin 33,2 miljoonan euron liiketulos vuodelta 2019.

Oman pääoman tuoton suhteen Ålandsbanken kuuluu Euroopan kannattavimpiin täyden palvelun pankkeihin. Viranomaisten suosituksissa ei tehdä eroa sille, onko kyse Euroopan vahvimmasta vai heikoimmasta pankista.

Ålandsbankenin hallitus on tarkoin arvioinut riskit, jotka voivat liittyä osingon jakamiseen vallitsevissa olosuhteissa.

Hallitus toteaa, että sekä vuoden 2019 tulos että vuoden 2020 ennuste parantavat merkittävästi pankin kykyä jakaa osinkoja aikaisempiin vuosiin verrattuna. Järjestämättömät luotot ovat edelleen alhaisilla tasoilla ja pankin voiton muodostumisen odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla. Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä pandemian vuoksi tehtyjä ylimääräisiä arvonalentumisvarauksia ei ole tähän mennessä tarvinnut ottaa käyttöön.

Viranomaiset ovat luokitelleet kaikki Suomen pankit, kahta suurinta lukuun ottamatta, ”vähemmän merkittäviksi pankeiksi”. Näin ollen mahdollisessa tulevassa kriisitilanteessa Ålandsbankenin ja muiden tähän luokkaa kuuluvien pankkien ei odoteta tulevan pelastetuiksi valtion taholta. Ålandsbanken on yli sadan vuoden ajan toiminut pitkäjänteisesti ja vastuullisesti, miten aiomme toimia vastaisuudessakin.

Viranomaisten suositukset ovat haasteellisia pitkäaikaisten omistajien edellytyksille sijoittaa pankkeihin. ”Vähemmän merkittäville pankeille” on erittäin tärkeää, että niillä on pitkäaikaisia omistajia, jotka haluavat olla tukena, mikäli mahdollinen tuleva kriisi vaatisi heidän panostaan.

Tämän vuoksi Ålandsbankenin hallitus arvioi, että pitkän aikavälin riskit ovat suuremmat Ålandsbankenille, jos päätämme, pankin nykyinen tulos- ja riskitaso huomioiden, jatkaa viranomaisten suositusten noudattamista kuin, että alamme ottaa huomioon myös pankin muut tärkeät sidosryhmät.

Yksi näistä sidosryhmistä on Ålandsbankenin noin 5 300 ahvenanmaalaista osakkeenomistajaa, joiden omistus pankista on noin 56 prosenttia. Hallituksen arvio on, että Ahvenanmaan yhteiskunnalla on selvästi suurempi tarve näille osingoille kuin Ålandsbankenilla.

Nyt päätetty osingonjako toimintavuodelta 2019, samoin kuin pankin osinkopolitiikan mukainen osingonjako toimintavuodelta 2020, on jo vähennetty pankin ydinpääomasta. Osingonjaon toteuttaminen ei näin ollen vaikuta Ålandsbankenin tärkeisiin vakavaraisuustunnuslukuihin. Jo aikaisemmin suunniteltu ensisijaisen lisäpääoman (AT1-pääoman) liikkeeseenlasku ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2021 vahvistaa tosiasiassa entisestään Ålandsbankenin jo vahvoja vakavaraisuustunnuslukuja.

Hallitus

Lisätietoja:

Peter Wiklöf, toimitusjohtaja ja konsernijohtaja, Ålandsbanken Abp, puh. +358 40 512 7505

  • Ålandsbanken Abp
    Lehdistötiedotteet
    01.01.2021
    Lataa pdf