Siirry pääsisältöön
14 huhtikuuta 2016
Lehdistötiedotteet

Ålandsbanken Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille
Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2015 sekä myöntää vastuuvelvollisille vastuuvapauden toimintavuodelta 2015.        

Osingonjako ja ilmoitus osingonmaksun täsmäytyspäivästä
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että vuodelta 2015 jaetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 18. huhtikuuta 2016. Osinko maksetaan 25. huhtikuuta 2016.

Hallituksen jäsenten valinta ja palkkio

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen yksimielisesti Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Göran Persson, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi, Anders Wiklöf ja Dan-Erik Woivalin. Agneta Karlsson oli ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa. Lisäksi hallitukseen valittiin yksimielisesti uudeksi jäseneksi Åsa Ceder. 

Samana päivänä pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Nils Lampi valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Christoffer Taxell varapuheenjohtajaksi. 

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 30 000 euron vuosipalkkio ja varapuheenjohtajalle maksetaan 28 000 euron vuosipalkkio.

Muut hallituksen jäsenet saavat kukin 26 000 euron vuosipalkkion. 

Lisäksi maksetaan kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta. 

Hallituksen kokouksista puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron kokouskohtainen palkkio ja jäsenelle 750 euron kokouskohtainen palkkio. Valiokuntien kokouksista maksetaan kullekin valiokuntaan kuuluvalle hallituksen jäsenelle 750 euron kokouskohtainen palkkio sekä hallituksen jäsenelle, joka on valiokunnan puheenjohtaja, 1 000 euron kokouskohtainen palkkio. 


Tilintarkastajien valinta ja palkkiot
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT-tilintarkastajat Mari Suomela ja Oskar Orrström. Lisäksi KHT-tilintarkastaja Marcus Tötterman valittiin uudeksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi.

Varatilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Tilintarkastajien toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Hallitus  

  • Ålandsbanken Abp
    Lehdistötiedotteet
    14.04.2016
    Lataa pdf