Siirry pääsisältöön
06 huhtikuuta 2017
Lehdistötiedotteet

Ålandsbanken Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päätökset

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
6.4.2017 klo 16:46

 

Ålandsbanken Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päätökset

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille
Ålandsbanken Abp:n varsinainen yhtiökokous on tänään vahvistanut tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2016 sekä myöntänyt vastuuvelvollisille vastuuvapauden toimintavuodelta 2016.  

Osingonjako ja ilmoitus osingonmaksun täsmäytyspäivästä
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että vuodelta 2016 jaetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on maanantai 10. huhtikuuta 2017. Osinko maksetaan keskiviikkona 19. huhtikuuta 2017.

Hallituksen jäsenten valinta ja palkkio
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen yksimielisesti Åsa Ceder, Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Göran Persson, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi, Anders Wiklöf ja Dan-Erik Woivalin. Samana päivänä pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Nils Lampi valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Christoffer Taxell varapuheenjohtajaksi. 

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 30 000 euron vuosipalkkio ja varapuheenjohtajalle maksetaan 28 000 euron vuosipalkkio.

Muut hallituksen jäsenet saavat kukin 26 000 euron vuosipalkkion. 

Lisäksi maksetaan kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta.  Hallituksen kokouksista puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron kokouskohtainen palkkio ja jäsenelle 750 euron kokouskohtainen palkkio. Valiokuntien kokouksista maksetaan kullekin valiokuntaan kuuluvalle hallituksen jäsenelle 750 euron kokouskohtainen palkkio sekä hallituksen jäsenelle, joka on valiokunnan puheenjohtaja, 1 000 euron kokouskohtainen palkkio. 

Tilintarkastajien valinta ja palkkiot
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT-tilintarkastajat Marcus Tötterman ja Mari Suomela. Lisäksi HT-tilintarkastaja Jessica Björkgren valittiin uudeksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi. Varatilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajien toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Hallitus

  • Ålandsbanken Abp
    Lehdistötiedotteet
    06.04.2017
    Lataa pdf