Siirry pääsisältöön
05 huhtikuuta 2018
Lehdistötiedotteet

Ålandsbanken Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päätökset

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille Ålandsbanken Abp:n varsinainen yhtiökokous on tänään vahvistanut tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2017 sekä myöntänyt vastuuvelvollisille vastuuvapauden toimintavuodelta 2017.  

Osingonjako ja ilmoitus osingonmaksun täsmäytyspäivästä Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että vuodelta 2017 jaetaan osinkoa 0,65 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on maanantai 9. huhtikuuta 2018. Osinko maksetaan maanantaina 16. huhtikuuta 2018.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 2 §:ä muutetaan siten, että toimialan kuvauksessa olevat lakiviittaukset ovat yhtäpitävät nyt voimassa olevan lainsäädännön kanssa, koska sijoituspalvelulakia (747/2012) on päivitetty.

Pykälä kuuluu muutoksen jälkeen seuraavasti:

2 § Verksamhet

Bolaget, som i denna bolagsordning benämns Banken, bedriver såsom affärsbank i

kreditinstitutslagen (610/2014) för inlåningsbanker avsedd kreditinstitutsverksamhet. Banken

tillhandahåller även sådana investeringstjänster och sidotjänster som avses i lagen om

investeringstjänster (747/2012). Banken bedriver även hypoteksbanksverksamhet i enlighet med lagen om hypoteksbanksverksamhet (688/2010).

Hallituksen jäsenten valinta ja palkkio Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen yksimielisesti Åsa Ceder, Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Göran Persson, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi ja Anders Wiklöf. Samana päivänä pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Nils Lampi valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Christoffer Taxell varapuheenjohtajaksi. 

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 30 000 euron vuosipalkkio ja varapuheenjohtajalle maksetaan 28 000 euron vuosipalkkio.

Muut hallituksen jäsenet saavat kukin 26 000 euron vuosipalkkion. 

Lisäksi maksetaan kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta.  Hallituksen kokouksista puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron kokouskohtainen palkkio ja jäsenelle 750 euron kokouskohtainen palkkio. Valiokuntien kokouksista maksetaan kullekin valiokuntaan kuuluvalle hallituksen jäsenelle 750 euron kokouskohtainen palkkio sekä hallituksen jäsenelle, joka on valiokunnan puheenjohtaja, 1 000 euron kokouskohtainen palkkio. 

Tilintarkastajien valinta ja palkkiot Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT-tilintarkastajat Marcus Tötterman ja Mari Suomela. Lisäksi HT-tilintarkastaja Daniel Haglund valittiin uudeksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi. Varatilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajien toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Hallitus

  • Ålandsbanken Abp
    Lehdistötiedotteet
    05.04.2018
    Lataa pdf