Siirry pääsisältöön
02 huhtikuuta 2020
Lehdistötiedotteet

Ålandsbanken Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päätökset

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote yhtiökokouksesta 2020
2.4.2020

Ålandsbanken Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päätökset

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

Ålandsbanken Abp:n varsinainen yhtiökokous on tänään vahvistanut tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2019 sekä myöntänyt vastuuvelvollisille vastuuvapauden toimintavuodelta 2019.

Osingonjako

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1,00 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta tilivuodelta 2019 yhtenä ja useampana ajankohtana. Valtuutus on voimassa varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021 asti. Hallitus seuraa EKP:n ja Finanssivalvonnan antamaa suoritusta ja hallitus ei tee valtuutuksen perusteella päätöstä osingonjaosta ennen 1. lokakuuta 2020. Ålandsbanken tulee julkaisemaan mahdolliset päätökset osinkojaosta erikseen ja vahvistamaan samalla osingonjaon täsmäytys- ja maksupäivän. Varsinainen yhtiökokous 2021 tulee päättämään tilivuoden 2020 voittovarojen käytöstä hallituksen ehdotuksen jälkeen, joka odotetaan julkaistavan ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2021.

Palkitsemispolitiikka

Yhtiökokous on käsitellyt pankin palkitsemispolitiikan ja hyväksynyt sen.

Hallituksen jäsenten valinta ja palkkio

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen yksimielisesti Åsa Ceder, Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi ja Anders Wiklöf. Samana päivänä pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Nils Lampi valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Christoffer Taxell varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 30 000 euron vuosipalkkio ja varapuheenjohtajalle maksetaan 28 000 euron vuosipalkkio.

Muut hallituksen jäsenet saavat kukin 26 000 euron vuosipalkkion.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta.

Hallituksen kokouksista puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron kokouskohtainen palkkio ja jäsenelle 750 euron kokouskohtainen palkkio. Valiokuntien kokouksista maksetaan kullekin valiokuntaan kuuluvalle hallituksen jäsenelle 750 euron kokouskohtainen palkkio sekä valiokunnan puheenjohtajalle 1 000 euron kokouskohtainen palkkio.

Tilintarkastajien valinta ja palkkiot

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-tilintarkastaja Marcus Tötterman. Uusiksi varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT-tilintarkastajat Fredrik Westerholm ja Jessica Björkgren.

Varatilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Tilintarkastajien toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Hallitus

  • Ålandsbanken Abp
    Lehdistötiedotteet
    02.04.2020
    Lataa pdf