Siirry pääsisältöön
26 maaliskuuta 2024
Lehdistötiedotteet

Ålandsbanken Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
26.3.2024 klo 17:16 EET

Ålandsbanken Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

Ålandsbanken Abp:n varsinainen yhtiökokous on tänään vahvistanut vuoden 2023 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myöntänyt vastuuvelvollisille vastuuvapauden toimintavuodelta 2023.

Osingonjako ja ilmoitus osingonmaksun täsmäytyspäivästä

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023 jaetaan osinkoa 2,40 euroa osakkeelta ja lisäksi lisäosinkona 0,25 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on torstai 28.3.2024 ja maksupäivä maanantai 8.4.2024.

Palkitsemisraportti

Yhtiökokous on käsitellyt palkitsemisraportin ja hyväksynyt sen.

Palkitsemispolitiikka

Yhtiökokous on käsitellyt palkitsemispolitiikan ja hyväksynyt sen.

Hallituksen valinta ja palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän.

Hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti uudelleen Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Mirel Leino-Haltia, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi ja Anders Wiklöf. Lisäksi hallitukseen valittiin yksimielisesti uudeksi jäseneksi Malin Lombardi.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Samana päivänä pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Nils Lampi valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Christoffer Taxell varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 37 000 euron vuosipalkkio ja varapuheenjohtajalle 31 500 euron vuosipalkkio.

Muut hallituksen jäsenet saavat kukin 29 000 euron vuosipalkkion.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta.

Hallituksen kokouksista puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron kokouskohtainen palkkio ja jäsenelle 750 euron kokouskohtainen palkkio. Valiokuntien kokouksista maksetaan kullekin valiokuntaan kuuluvalle hallituksen jäsenelle 750 euron kokouskohtainen palkkio sekä valiokunnan puheenjohtajalle 1 000 euron kokouskohtainen palkkio. Lisäksi maksetaan matka- ja yöpymiskustannukset sekä päivärahat Verohallinnon ohjeiden ja pankin matkustusohjeistusten mukaisesti.

Tilintarkastajien valinta ja palkkiot

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Henry Maarala. Tilintarkastajien toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista, optio-oikeuksista ja muista osakkeisiin oikeuttavista erityisistä oikeuksista seuraavasti:

Päättäminen osakeanneista, osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssa tarkoitetuista optio-oikeuksista ja muista osakkeisiin oikeuttavista erityisistä oikeuksista, millä korvattaisiin varsinaisen yhtiökokouksen aikaisemmin, 3.4.2019, myöntämä 3 000 000 B-osakkeen osakeantivaltuutus.

Valtuutus koskee yhtä tai useampaa vastikkeellista tai vastikkeetonta liikkeeseenlaskua ja se voi myös koskea omien osakkeiden luovuttamista.

Valtuutus koskee B-sarjan osakkeita. Valtuutuksen nojalla liikkeeseen laskettavien osakkeiden (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella liikkeeseen laskettavat osakkeet) yhteen laskettu enimmäismäärä on 3 000 000 osaketta.

Hallitus päättää osakeantien, optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien ehdoista. Kyseisissä liikkeeseenlaskuissa saa poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti). Valtuutusta voi sellaisissa tapauksissa käyttää yrityskauppoihin tai liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen tai osana yhtiön palkkio-ohjelman toteuttamista.

Valtuutus on voimassa viisi vuotta eli 26.3.2029 saakka.

Hallitus

  • Ålandsbanken Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset
    Lehdistötiedotteet
    26.03.2024
    Lataa pdf