Siirry pääsisältöön
29 elokuuta 2023
Ålandsbanken Blogi

Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahaston sään-nöt muuttuvat 30.9.2023

Alandsbanken bostadsfonden 2020

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt muuttaa Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahaston (”Rahasto”) sääntöjä. Samanaikaisesti Rahaston sääntöjen terminologiaa on tarkennettu ja rakennetta ja sisältöä on muutettu lukijaystävällisemmäksi.

Rahaston sääntöjen muutosten tarkempi sisältö

Keskeisimmät Rahastoja koskevat muutokset ovat seuraavat:

  1. Lunastustoimeksianto on toimitettava jatkossa Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:lle viimeistään kuusi kuukautta ennen toivottua lunastuspäivää aikaisemman kahden kuukauden sijaan.
  2. Rahastolla on jatkossa mahdollisuus tehdä transaktioita muiden Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n vaihtoehtorahastojen sekä Ålandsbanken-konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa.
  3. Apporttiomaisuuden käytöstä merkintähinnan maksamiseksi luovutaan.

Rahaston sääntömuutokset on annettu tiedoksi Finanssivalvonnalle. Muutetut säännöt tulevat voimaan 30.9.2023 ja ne koskevat kaikkia Rahaston rahasto-osuudenomistajia. Rahasto-osuudenomistajilta ei vaadita mitään toimenpiteitä sääntömuutoksen takia. Rahasto-osuudenomistajilla on mahdollisuus lunastaa rahasto-osuutensa ylimääräisen lunastusjakson aikana 29.9.2023 mennessä.

Lisätietoja saa pyynnöstä Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:stä. Muutetut säännöt voi tilata rahastoyhtiöstä puhelimitse: 0204 29 088. Säännöt ovat saatavilla myös osoitteessa www.alandsbanken.fi