Siirry pääsisältöön
22 toukokuuta 2019
Lehdistötiedotteet

Ålandsbanken tuo markkinoille uuden vihreämmän rahaston - Ålandsbanken Green Bond ESG

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
22.5.2019

Tervetuloa ympäristöä säästävä huomispäivä!

Ålandsbanken tuo markkinoille uuden vihreämmän rahaston - Ålandsbanken Green Bond ESG

Ålandsbankenin uusi kestävän kehityksen korkorahasto, Ålandsbanken Green Bond ESG, aloittaa toimintansa 22. toukokuuta 2019. Rahasto sijoittaa vihreisiin obligaatioihin ja yrityslainoihin, joiden liikkeeseenlaskijoina on yrityksiä, jotka ovat luokkansa johtajia vastuullisuusmielessä. Rahaston toiminnan tavoitteena on tarjota rahastoon sijoittaville mahdollisuus kilpailukykyiseen korkotuottoon ja samalla sijoittaa ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Vihreät joukkolainat ovat yrityslainoja, joiden tarkoituksena on rahoittaa ympäristön kannalta järkevä kehitys. Vihreitä joukkolainoja on tällä hetkellä monien erilaisten toimintojen rahoittamista varten. Niissä saattaa olla kyse uusiutuvasta energiasta, energiatehokkuuden edistämisestä, saastumisen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta, biologisen monimuotoisuuden säilyttämisestä maalla ja vedessä, kestäväpohjaisesta liikenteestä, mukauttamisesta ympäristömuutoksiin tai ”vihreästä” rakentamisesta. Vihreiden joukkolainojen markkinat ovat maailmanlaajuiset ja vahvassa kasvussa, mikä tarjoaa rahastolle hyvät edellytykset löytää mielenkiintoisia sijoitusvaihtoehtoja.

ESG-käsitettä käytetään usein kuvastamaan vastuullisia sijoituksia. ESG käsittää vastuullisuuden kolmesta eri näkökulmasta tarkasteltuna. E (Environment) viittaa yhtiöiden toiminnan vastuullisuuteen ympäristömielessä, S (Social) toiminnan yhteiskuntavastuullisuuteen sekä G (Governance) yhtiöiden vastuulliseen hallintotapaan. ESG tarkoittaa näin ollen vastuullisuutta tarkasteltuna laajemmin kuin pelkästään ympäristömielessä. Vihreät obligaatiot puolestaan luokitellaan ”vihreiksi” juuri niiden tuottamien ympäristöhyötyjen takia.

Ålandsbankenin vastuullisen sijoittamisen strategia perustuu siihen, että sijoitusten valinnassa käytetään keskeisenä kriteerinä ESG analyysiä, taloudellisten peruskriteerien lisäksi. Yritysten valinta tapahtuu ”luokkansa paras” -menetelmän mukaisesti. Se tarkoittaa, että valitessamme sijoituskohteita joltakin toimialalta valitsemme ne yhtiöt, jotka ovat saaneet parhaan vastuullisuusarvonsanan (jos sijoitukset muutoin ovat samanarvoisia). ESG-analyysin tekee ulkoinen taho, MSCI, joka on alan johtava kansainvälinen toimija. Kokemuksemme mukaan hyvä vastuullisuus ja hyvä kannattavuus kulkevat sijoitusten kyseessä ollen yleensä käsi kädessä.

”Luokkansa paras” -menetelmän lisäksi rahasto poissulkee vastuullisen sijoittamisen strategiamme mukaisesti sijoitukset tietyille eettisesti arkaluonteisille toimialoille. Rahastot eivät sijoita esimerkiksi yhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli viisi prosenttia tulee tupakka-, alkoholi-, pornografia-, peli- tai asealan toiminnasta.

Ålandsbanken Green Bond noudattaa, kaikkien Ålandsbankenin rahastojen tavoin, vastuullisuuskriteereitä ja sen lisäksi rahasto poissulkee myös sijoitukset yrityksiin, joiden toiminta liittyy fossiilisiin polttoaineisiin.

  • Ympäristön kannalta järkevien ja kestävien sijoitusten lisäksi sijoittajana hyödyt myös Ålandsbankenin tunnustetusti menestyksekkäästä korkorahastojen hoidosta. Ålandsbanken Green Bond ESG sijoitusrahastoa hoidetaan saman aktiivisen filosofian mukaan kuin Ålandsbankenin muitakin korkorahastoja. Näin ollen rahasto sijoittaa valikoidusti hyvin tuntemiimme vakavaraisiin yhtiöihin toimialoille, joilla on pitkän aikavälin liiketoimintamalli. Emme kopioi vertailuindeksin sisältöä varainhoidossamme, sanoo Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n toimitusjohtaja Tom Pettersson.

  • Kestävä kehitys on entisestään vahvistuva trendi, joka on levinnyt laajalti nykypäivän yhteiskunnan eri osiin. Ålandsbankenin asiakkaat kyselevät yhä useammin kestäviä sijoitusvaihtoehtoja, samanaikaisesti kun koronhoitotiimimme on aidosti kiinnostunut kestävyysnäkökohdista ja hankkinut itselleen hyvän osaamisen kestävän kehityksen alueelta ja vihreistä joukkolainoista. Sen vuoksi olemme erittäin iloisia voidessamme nyt lanseerata Ålandsbanken Green Bond ESG sijoitusrahaston, jatkaa Tom Pettersson.

Lisätietoja:

Tom Pettersson

Toimitusjohtaja, Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

tom.pettersson@alandsbanken.fi

Puhelin +358 40 7331119

Jyri Suonpää Salkunhoitaja, Ålandsbanken Green Bond Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy jyri.suonpaa@alandsbanken.fi Puhelin: +358 40 7307 855

  • Ålandsbanken Abp
    Lehdistötiedotteet
    22.05.2019
    Lataa pdf