Siirry pääsisältöön
23 marraskuuta 2020
Lehdistötiedotteet

Ålandsbanken tuo markkinoille Suomen ensimmäisen tuulivoimaan sijoittavan erikoissijoitusrahaston

Vindkraft fond skog land investering

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
23.11.2020

Ålandsbanken tuo markkinoille Suomen ensimmäisen tuulivoimaan sijoittavan erikoissijoitusrahaston

Ålandsbanken vahvistaa entisestään työtään vastuullisten sijoitusten parissa lanseeraamalla Suomen ensimmäisen tuulivoimaan sijoittavan erikoissijoitusrahaston – Ålandsbanken Tuulivoima. Sijoittamalla rahastoon Ålandsbankenin asiakkaat voivat edesauttaa Suomen siirtymistä hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi vuoteen 2035 mennessä.

”Vastuullisuus on jo pitkään ollut Ålandsbankenin toiminnan ytimessä ja olemme ylpeitä voidessamme kasvattaa vastuullisten rahastojen tarjontaamme todellisella vaikuttavuusrahastolla”, kertoo rahaston salkunhoitaja Juha Känkänen. Känkäsellä on kahdenkymmenen vuoden kokemus tuulivoimasta, pohjoismaisista sähkömarkkinoista sekä sähköntuotannon investoinneista Euroopassa ja Aasiassa.

Rahasto sijoittaa joko täysin luvitettuihin ja rakennusvalmiisiin tuulipuistohankkeisiin tai jo toiminnassa oleviin tuulipuistoihin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

”Suomessa yksityishenkilöille ja instituutioille tarjotuista rahastoista on tähän asti puuttunut niin kutsuttu avoin rahasto, joka sijoittaisi tuulivoimaan pitkän tähtäimen strategialla, ja joka toisaalta mahdollistaisi merkinnät ja lunastukset kaksi kertaa vuodessa. Erikoissijoitusrahasto on nykyisiin määräaikaisiin kommandiittiyhtiömuotoisiin rahastoihin verrattuna joustavampi vaihtoehto sijoittajille, ja se mahdollistaa myös sijoitusten tehokkaamman hallinnan”, Känkänen selventää.

Tuulivoima on oleellinen osa hiilineutraalisuustavoitetta

”Mielestämme aika on nyt otollinen uuden tuulivoimaan sijoittavan rahaston lanseeraamiselle, sillä yhteiskunnan sähköistymisen myötä sähkön kysyntä kasvaa ja tuulivoima on edullisin muoto uudelle sähköntuotannolle”, sanoo Känkänen. Sijoittamalla rahastoon sijoittaja voi nopeuttaa tätä kehitystä.

Jotta maailmanlaajuiset ilmastotavoitteet saavutetaan, tulee uusiutuvaan sähköntuotantoon tehdä suuria panostuksia. Tämäkin puhuu tuulivoimasijoitusten tarpeellisuuden puolesta.

Ålandsbanken on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen ja vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet, ja on samalla sitoutunut toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen globaaleihin tavoitteisiin. Tuulivoimarahasto edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita numero 7; edullista ja puhdasta energiaa kaikille ja numero 13; ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Lisätietoja antaa:

Juha Känkänen, sijoitusjohtaja
Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy
puhelin +358 40 348 5340
juha.kankanen@alandsbanken.fi

Tom Pettersson, toimitusjohtaja
Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy
puhelin +358 40 733 11 19
tom.pettersson@alandsbanken.fi

  • Ålandsbanken Abp
    Lehdistötiedotteet
    23.11.2020
    Lataa pdf