Siirry pääsisältöön
28 helmikuuta 2020
Lehdistötiedotteet

Ålandsbanken laskee liikkeelle uusia osakkeita henkilöstölle suunnatussa osakesäästöohjelmassa ja johtoryhmälle ja avainhenkilöille suunnatussa palkitsemisohjelmassa

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
28.2.2020 klo 16:01

Ålandsbanken laskee liikkeelle uusia osakkeita henkilöstölle suunnatussa osakesäästöohjelmassa ja johtoryhmälle ja avainhenkilöille suunnatussa palkitsemisohjelmassa

Ålandsbanken Abp:n hallitus on tänään päättänyt kahdesta suunnatusta osakeannista. Osakkeet lasketaan liikkeeseen 3.4.2019 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella.

Hallitus on päättänyt, täyttääkseen konsernin henkilöstön osakesäästöohjelmaan liittyvät velvoitteensa, laskea liikkeeseen yhteensä 23 591 kappaletta uusia B-osakkeita suunnatussa maksuttomassa osakeannissa. Osakesäästöohjelmaa on selostettu tarkemmin 25.11.2015 julkistetussa lehdistötiedotteessa. Uudet B-osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 4.3.2020 ja ne oikeuttavat osinkoon ja muihin osakkeenomistajan oikeuksiin kaupparekisteriin merkitsemisestä lähtien. Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä arviolta 5.3.2020.

Hallitus on lisäksi päättänyt, täyttääkseen johtoryhmän ja avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät velvoitteensa, laskea liikkeeseen yhteensä 10965 kappaletta uusia B-osakkeita suunnatussa osakeannissa. B-osakkeen merkintähinta annissa on 19,38 euroa, mikä vastaa B-osakkeen aritmeettista päätöskurssien keskiarvoa ajalla 1.-27.2020. Koko merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Uudet B-osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 24.3.2020 ja ne oikeuttavat osinkoon ja muihin osakkeenomistajan oikeuksiin kaupparekisteriin merkitsemisestä lähtien. Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä arviolta 25.3.2020.

Osakeantien jälkeen Ålandsbankenin osakepääoma on muuttumattomat 42 029 289,89 euroa ja A-osakkeiden lukumäärä 6 476 138 osaketta (jotka edustavat 129 522 760 ääntä) sekä B-osakkeiden lukumäärä 9 109 916 osaketta (jotka edustavat 9 109 916 ääntä).

Lisätietoja:

Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja, puhelin + 358 (0)40 512 7505

  • Ålandsbanken Abp
    Lehdistötiedotteet
    28.02.2020
    Lataa pdf