Siirry pääsisältöön
26 huhtikuuta 2016
Lehdistötiedotteet

Ålandsbanken on julkistanut osavuosikatsauksen kaudelta tammikuu-maaliskuu 2016

Ålandsbanken on julkistanut osavuosikatsauksen kaudelta tammikuu-maaliskuu 2016

”Vahva neljännesvuositulos, jossa on kuitenkin nähtävissä negatiivisten markkinakorkojen rasittavan korkokatettamme. Neljänneksen aikana otto­lainauksemme nousi voimakkaasti  (8 prosenttia) ja nettorahavirta sijoitus­palveluihimme oli edelleen positiivinen. Siten asiakkaiden aktiivisesti hallinnoitu pääoma kasvoi 1 prosentin siitä huolimatta, että osakemarkkinat olivat neljänneksen aikana laskussa.” Peter Wiklöf, toimitusjohtaja

Tammikuu–maaliskuu 2016 verrattuna tammikuu-maaliskuuhun 2015
 • Liiketulos aleni 15 prosenttia 8,0 miljoonaan euroon (9,4).  
 • Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos aleni 18 prosenttia 6,3 miljoonaan euroon (7,7).  
 • Korkokate kasvoi 10 prosenttia 13,9 miljoonaan euroon (12,7).  
 • Palkkiotuotot, netto alenivat 12 prosenttia 11,3 miljoonaan euroon (12,9).  
 • Kulut alenivat 3 prosenttia 22,2 miljoonaan euroon (22,8).  
 • Arvonalentumistappiot luotoista (netto, mukaan lukien palautukset) kasvoivat 0,4 miljoonaan euroon (0,2) vastaten 0,05 prosentin luottotappiotasoa (0,02).  
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) aleni 11,7 prosenttiin (15,9).  
 • Osakekohtainen tulos oli aleni 23 prosenttia 0,41 euroon (0,54).  
 • Ydinpääoman osuus kasvoi 12,5 prosenttiin (12,0 prosenttia 31. joulukuuta 2015).
  Taloudelliset tunnusluvut
Konserni1. nelj.  20164. nelj.  2015 %1. nelj. 2015 %    
miljoonaa euroa     
Tulos     
Korkokate13,914,8-612,710
Palkkiotuotot, netto11,311,2112,9-12
Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto1,52,5-402,4-39
Muut tuotot3,84,0-54,5-15
Tuotot yhteensä30,632,4-632,4-6
      
Henkilöstökulut-14,2-15,1-6-13,74
Muut kulut-6,4-8,0-20-7,2-11
Poistot-1,5-1,6-2-1,9-19
Kulut yhteensä-22,2-24,7-10-22,8-3
      
Tulos ennen arvonalentumistappioita8,47,889,6-13
      
Arvonalentumistappiot luotoista ja  muista saamisista-0,4-1,1-64-0,2 
Liiketulos8,06,6219,4-15
      
Tuloverot-1,7-1,324-1,7-2
Katsauskauden tulos6,35,3207,7-18
Tuloksen jakautuminen:     
Määräysvallattomat omistajat0,00,0-770,0 
Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat6,35,3207,7-18
      
Volyymitietoja     
Antolainaus yleisölle3 5943 617-13 4165
Ottolainaus yleisöltä 12 8962 67582 50716
Sijoitusvolyymi 26 8157 076-46 973-2
Oma pääoma21921332038
Taseen loppusumma4 7154 60224 4187
Riskin määrä1 5421 581-21 599-4
      
Tunnuslukuja     
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 311,79,9 15,9 
Kulu/tuotto-suhdeluku 40,730,76 0,70 
Luottotappiotaso, % 50,050,13 0,02 
Epävarmojen saatavien osuus, brutto, % 60,790,87 0,61 
Epävarmojen saatavien varausaste, % 73734 68 
Core funding ratio, % 893100 103 
Omavaraisuus, % 94,64,6 4,6 
Ydinpääoman osuus, % 1012,512,0 11,4 
Osakekohtainen tulos, euroa 110,410,35200,54-23
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa0,410,34200,54-23
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 1214,3614,00314,042
Osakekohtainen oma pääoma, laimennettu, euroa14,2613,94214,012
Osakekurssi A-osake, euroa16,1916,40-115,107
Osakekurssi B-osake, euroa15,3015,60-214,158
Osakkeiden lukumäärä (pl. omat osakkeet), tuhat kpl15 26715 208014 4156
Osakkeiden lukumäärä (pl. omat osakkeet), laimennettu, tuhat kpl15 47815 411014 5157
Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi muunnettuna 66765816611

1. Ottolainaus yleisöltä ja julkisyhteisöiltä, mukaan lukien yleiseen liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit 2. Sijoitusvolyymi käsittää aktiivisesti hallinnoidun pääoman (omat rahastot, täyden valtakirjan ja konsultatiivinen varainhoito) ja säilytyksessä olevan muun arvopaperivolyymin 3. Osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos / Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta keskimäärin 4. Kulut / Tuotot 5. Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista / Antolainaus yleisölle kauden alussa 6. Epävarmat saatavat, brutto / Antolainaus yleisölle ennen arvonalentumistappiovarauksia 7. Saamiskohtaiset arvonalentumistappiovaraukset / Epävarmat saatavat, brutto 8. Antolainaus yleisölle / Ottolainaus mukaan lukien yleiseen liikkeeseen lasketut sijoitus-todistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit sekä liikkeeseen lasketut katetut joukkolainat 9. Oma pääoma / Taseen loppusumma 10. (Ydinpääoma / Vakavaraisuusvaatimus)  x 8 %  11. Osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 12. Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta / Osakkeiden lukumäärä vähennettynä  omilla osakkeilla tilinpäätöspäivänä   

Osavuosikatsaus julkistetaan ruotsiksi ja englanniksi sekä epävirallisena käännöksenä suomeksi.  

https://www.alandsbanken.fi/up...

     

Lisätietoja antaa:   Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja Puh. + 358 (0)40 512 7505   

 • Ålandsbanken Abp
  Lehdistötiedotteet
  26.04.2016
  Lataa pdf