Siirry pääsisältöön
25 huhtikuuta 2018
Lehdistötiedotteet

Ålandsbanken on julkistanut osavuosikatsauksen kaudelta tammikuu-maaliskuu 2018

Ålandsbanken Abp Lehdistötiedote 25.4.2018 kl. 9.01

Ålandsbanken on julkistanut osavuosikatsauksen kaudelta tammikuu-maaliskuu 2018

”Ensimmäisellä neljänneksellä sijoitusasiakkaamme ovat olleet erittäin aktiivisia sijoitustoiminnassaan, mikä ilmenee selvästi vahvoina nettomääräisinä palkkiotuottoina. Lisäksi voimme ilolla todeta saaneemme paljon uusia Private Banking -asiakkaita, etenkin Ruotsissa, mutta myös Suomessa. Absoluuttisina lukuina 7,4 miljoonan euron neljännesvuosituloksemme on edellisen vuoden vastaavan kauden tasolla. Tuloksen laatu on kuitenkin tänä vuonna selvästi parempi.  Muutoin kausi oli erittäin työntäyteinen, sekä konsernitoiminnoissa että yhdessä asiakkaittemme kanssa, vuodenvaihteessa voimaan tulleiden uusien säännöstöjen (MiFID 2 ja IFRS 9) johdosta.”

Peter Wiklöf, toimitusjohtaja

Tammikuu – maaliskuu 2018 verrattuna tammikuu – maaliskuuhun 2017

 • Liiketulos oli 7,4 miljoonaa euroa (7,4).
 • Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos aleni 1 prosentin 5,8 miljoonaan euroon (5,9).
 • Korkokate kasvoi 1 prosentin 14,1 miljoonaan euroon (13,9).
 • Palkkiotuotot, netto kasvoivat 9 prosenttia 13,2 miljoonaan euroon (12,1).
 • Kulut kasvoivat 1 prosentin 25,3 miljoonaan euroon (25,1).
 • Rahoitusvarojen arvonalentumiset (netto, mukaan lukien palautukset) olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,5) vastaten 0,02 prosentin luottotappiotasoa (0,05).
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) oli 10,1 prosenttia (10,6).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,38).
 • Ydinpääoman osuus oli 12,5 prosenttia (12,9 prosenttia 31. joulukuuta 2017).
 • Muuttumattomat tulevaisuudennäkymät: Liiketuloksen vuodelta 2018 odotetaan olevan samaa tasoa tai parempi kuin vuodelta 2017.

Taloudelliset tunnusluvut

Konserni1. nelj. 20184. nelj. 2017%1. nelj. 2017%
miljoonaa euroa     
Tulos     
Korkokate14,114,1-113,91
Palkkiotuotot, netto13,212,6412,19
Rahoituserien nettotuotto1,51,0550,980
Muut tuotot4,14,6-126,1-33
Tuotot yhteensä32,932,4132,90
      
Henkilöstökulut-15,1-14,91-15,9-5
Muut kulut-8,4-8,5-2-7,79
Poistot-1,9-1,9-1-1,618
Kulut yhteensä-25,3-25,30-25,11
      
Tulos ennen arvonalentumisia7,67,167,8-3
      
Rahoitusvarojen arvonalentumiset-0,2-0,6-68-0,5-56
Liiketulos7,46,5137,40
      
Tuloverot-1,6-1,317-1,54
Katsauskauden tulos5,85,2125,9-1
Tuloksen jakautuminen:     
Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat5,85,2125,9-1
      
Volyymitietoja     
Antolainaus yleisölle4 0203 97913 8275
Talletukset yleisöltä 13 0983 148-23 0193
Aktiivisesti hallinnoitu pääoma 25 5755 737-34 00539
Oma pääoma23723412284
Taseen loppusumma5 4975 35235 2445
Riskin määrä1 6111 53851 5961
      
Tunnuslukuja     
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 310,18,8 10,6 
Kulu/tuotto-suhdeluku 40,770,78 0,76 
Luottotappiotaso, % 50,020,06 0,05 
LCR, % 6148142 118 
Loan/deposit ratio, % 7130126 127 
Core funding ratio, % 89088 89 
Omavaraisuus, % 94,34,4 4,4 
Ydinpääoman osuus, % 1012,512,9 11,9 
Osakekohtainen tulos, euroa 110,380,34110,38-2
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa0,370,34100,38-2
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 1215,3315,14114,903
Osakekohtainen oma pääoma, laimennettu, euroa15,2215,02114,743
Osakekurssi A-osake, euroa15,8014,201114,549
Osakekurssi B-osake, euroa14,7514,05514,204
Osakkeiden lukumäärä (pl. omat osakkeet),  tuhat kpl15 44715 435015 3331
Osakkeiden lukumäärä (pl. omat osakkeet), laimennettu, tuhat kpl15 58515 586015 5890
Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi muunnettuna671693-3689-3

 

1 Talletukset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä.  2 Aktiivisesti hallinnoitu pääoma käsittää omissa rahastoissa olevan hallinnoitavan pääoman sekä täyden valtakirjan varainhoidossa ja konsultatiivisessa varainhoidossa olevan arvopaperivolyymin.  3 Osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos / Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta keskimäärin.  4 Kulut / Tuotot.  5 Arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista antolainauksesta yleisölle / Antolainaus yleisölle kauden alussa.  6 LCR-varat taso 1 ja 2 / 30 päivän nettoulosvirta.  7 Antolainaus yleisölle / Talletukset yleisöltä.  8 Antolainaus yleisölle / Ottolainaus mukaan lukien yleiseen liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit sekä liikkeeseen lasketut katetut joukkolainat.  9 Oma pääoma / Taseen loppusumma.  10 (Ydinpääoma / Vakavaraisuusvaatimus) x 8 %.  11 Osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin.  12 Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta / Osakkeiden lukumäärä vähennettynä omilla osakkeilla tilinpäätöspäivänä.  IFRS 9:ää on sovellettu 1. tammikuuta 2018 alkaen. Historiallisten kausien lukuja ei ole oikaistu.

Osavuosikatsaus julkistetaan ruotsiksi ja englanniksi sekä epävirallisena käännöksenä suomeksi.

https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-mar_18.pdf

https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/en_resultat_jan-mar_18.pdf

 

Lisätietoja antaa:   Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja Puh. + 358 (0)40 512 7505       

 • Ålandsbanken Abp
  Lehdistötiedotteet
  25.04.2018
  Lataa pdf