Siirry pääsisältöön
26 huhtikuuta 2022
Lehdistötiedotteet

Ålandsbanken on julkistanut osavuosikatsauksen kaudelta tammikuu-maaliskuu 2022

Berg hav ostersjon alger klippor

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
26.4.2022 kl. 9.01

Ålandsbanken on julkistanut osavuosikatsauksen kaudelta tammikuu-maaliskuu 2022

”Vuosineljännes on pitänyt sisällään suuria makrotaloudellisia tapahtumia nousevine korkoineen ja laskevine osakemarkkinoineen johtuen inflaation noususta ja Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Suuri muutos Ålandsbankenille oli, kun kiinnitysluottoyhtiö Borgolle myytiin valtaosa (10,4 miljardia Ruotsin kruunua) Ruotsin asuntoluottokannasta. Ålandsbanken on yksi Borgon pääomistajista. Kuten olemme aiemmin kertoneet, myynnistä saatu kertatuotto oli 9,8 miljoonaa euroa. Pienentynyt antolainasalkku laskee korkokatettamme, mutta tulevaisuudessa tuloja saadaan Borgon asuntolainojen välityksestä ja hoidosta.

Alkuvuonna markkinoilla vallinneesta levottomuudesta huolimatta nettosisäänvirtauksen jatkuminen sijoituspalveluihimme toi 123 miljoonaa euroa. Sekä otto- että antolainausten määrät nousivat 4 prosentilla vuodenvaihteesta, kun poissuljetaan myydyt asuntoluotot.”

Peter Wiklöf, toimitusjohtaja ja konsernijohtaja

Tammikuu-maaliskuu 2022 verrattuna tammikuu-maaliskuuhun 2021

 • Liiketulos kasvoi 29 prosenttia 13,9 miljoonaan euroon (10,8).

 • Korkokate laski 6 prosenttia 14,3 miljoonaan euroon (15,2).

 • Palkkiotuotot, netto, kasvoivat 3 prosenttia 20,2 miljoonaan euroon (19,6).

 • Kulut kasvoivat 16 prosenttia 35,5 miljoonaan euroon (30,5).

 • Rahoitusvarojen arvonalentumiskirjaukset (netto mukaan lukien palautukset) olivat 1,7 miljoonaa euroa (0,1) vastaten 0,16 prosentin luottotappiotasoa (0,02).

 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) kasvoi 15,0 prosenttiin (12,5).

 • Osakekohtainen tulos kasvoi 29 prosenttia 0,71 euroon (0,55).

 • Ydinvakavaraisuussuhde kasvoi 13,9 prosenttiin (12,1 per 31. joulukuuta 2021).
 • Muuttumattomat tulevaisuudennäkymät: Liiketuloksen vuodelta 2022 odotetaan olevan samaa tasoa kuin vuodelta 2021.

Taloudelliset tunnusluvut

Konserni1. nelj.
2022
4. nelj.
2021
%1. nelj.
2021
%
miljoonaa euroa
Tulos
Korkokate14,316,2-1215,2-6
Palkkiotuotot, netto20,221,5-619,63
Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto10,81,50,4
Muut tuotot5,77,0-186,2-8
Tuotot yhteensä51,146,21141,423
Henkilöstökulut-18,9-18,05-17,48
Muut kulut-13,3-10,328-10,230
Poistot-3,4-4,1-18-2,916
Kulut yhteensä-35,5-32,59-30,516
Tulos ennen arvonalentumisia15,613,81310,943
Rahoitusvarojen arvonalentumiset, netto-1,7-3,5-52-0,1
Liiketulos13,910,23610,829
Tuloverot-2,9-2,325-2,231
Katsauskauden tulos11,07,9398,628
Tuloksen jakautuminen:
Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat11,07,9398,628
Volyymitietoja
Antolainaus yleisölle3 9364 788-184 419-11
Ottolainaus yleisöltä4 2384 07043 52920
Aktiivisesti hallinnoitu pääoma 19 0829 826-87 80816
Hallinnoitavat asuntoluotot 21 1142
Oma pääoma310332-72984
Taseen loppusumma5 9506 635-106 089-2
Riskin määrä1 8051 976-91 7473
Avainlukuja
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 315,010,612,5
Oman pääoman tuotto, % (ROE), liukuva 12 kk kauden loppuun14,714,012,6
Kulu/tuotto-suhdeluku 40,690,700,74
Luottotappiotaso, % 50,160,300,02
Vaiheen 3 lainojen osuus, brutto, % 61,551,230,92
Maksuvalmiusvaatimus (LCR), % 7132139165
Pysyvän varainhankinnan vaatimus (NSFR), % 8121109106
Antolainaus/ottolainaus, % 993118125
Ydinvakavaraisuussuhde, % 1013,912,113,6
Vakavaraisuussuhde, ensisijainen pääoma, % 1115,513,615,3
Kokonaisvakavaraisuussuhde, % 1217,515,417,4
Vähimmäisomavaraisuusaste, % 135,04,34,6
Osakekohtainen tulos, euroa 140,710,51390,5529
Osakekohtainen tulos, liukuva 12 kk kauden loppuun, euroa2,712,5562,2222
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 1518,0219,39-717,195
Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi
muunnettuna
83681727906

1 Aktiivisesti hallinnoitu pääoma käsittää omissa rahastoissa olevan hallinnoitavan pääoman sekä täyden valtakirjan varainhoidossa ja konsultatiivisessa varainhoidossa olevan arvopaperivolyymin sekä ulkoiset rahastot sisältäen sopimusperusteisen tuoton.
2 Ålandsbankenin eri palvelujen kautta hallinnoimien Borgo Ab:n asuntoluottojen kokonaisvolyymi
3 Osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos / Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta keskimäärin
4 Kulut / Tuotot
5 Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista antolainauksesta yleisölle / Antolainaus yleisölle kauden alussa
6 Vaihe 3 -lainojen osuus / Antolainaus yleisölle, brutto
7 LCR-varat taso 1 ja 2 / 30 päivän nettorahavirta
8 Käytettävissä oleva pysyvä varainhankinta / Vaadittu pysyvä rahoitus
9 Antolainaus yleisölle / Ottolainaus yleisöltä
10 Ydinpääoma / Riskin määrä
11 Ensisijainen pääoma / Riskin määrä
12 Omat varat / Riskin määrä
13 Ensisijainen pääoma / Vastuiden kokonaismäärä
14 Osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
15 Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osavuosikatsaus julkistetaan ruotsiksi ja englanniksi sekä epävirallisena käännöksenä suomeksi.

Lisätietoja antaa:

Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja Puh. + 358 (0)40 512 7505

 • Ålandsbanken Abp
  Lehdistötiedotteet
  26.04.2022
  Lataa pdf