Siirry pääsisältöön
29 lokakuuta 2015
Ålandsbanken Blogi

Ålandsbanken on julkistanut osavuosikatsauksen kaudelta tammikuu-syyskuu 2015

”Liiketulos on vuoden ensimmäisenä yhdeksänä kuukautena parantunut 60 prosenttia 23,6 miljoonaan euroon.
Kolmannella neljänneksellä markkinakorot ovat yhä olleet negatiiviset ja osakemarkkinoilla on koettu suhteellisen suuri negatiivinen korjausliike. Tästä huolimatta konsernin tuottokehitys on ollut vakaata ja etenkin korkokate on kehittynyt vahvasti. Vuosineljännestä rasittavat 1,4 miljoonan euron arvonalentumistappiovaraukset, jotka kohdistuvat erittäin rajalliseen määrään asiakkaita.
Asiakkaiden määrä on edelleen hyvässä kasvussa kaikilla liiketoiminta-alueillamme.”

Peter Wiklöf, toimitusjohtaja

Tammikuu–syyskuu 2015 verrattuna tammikuu-syyskuuhun 2014

• Liiketulos parani 60 prosenttia 23,6 miljoonaan euroon (14,8).

• Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos parani 81 prosenttia 19,0 miljoonaan euroon (10,5).

• Korkokate kasvoi 7 prosenttia 39,2 miljoonaan euroon (36,7).

• Palkkiotuotot, netto kasvoivat 11 prosenttia 35,3 miljoonaan euroon (31,7).

• Kulut alenivat 5 prosenttia 66,9 miljoonaan euroon (70,6).

• Arvonalentumistappiot luotoista (netto, mukaan lukien palautukset) kasvoivat 53 prosenttia 1,9 miljoonaan euroon (1,2) vastaten 0,08 prosentin luottotappiotasoa (0,05).

• Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) kasvoi 12,7 prosenttiin (7,6).

• Osakekohtainen tulos kasvoi 1,25 euroon (0,73).

• Ydinpääoman osuus kasvoi 11,9 prosenttiin (10,9 prosenttia 31. joulukuuta 2014).

Kolmas vuosineljännes 2015 verrattuna kolmanteen vuosineljännekseen 2014

• Liiketulos heikkeni 8 prosenttia 6,4 miljoonaan euroon (6,9).

• Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos heikkeni 1 prosentin 5,1 miljoonaan euroon (5,1).

• Korkokate kasvoi 7 prosenttia 13,6 miljoonaan euroon (12,7).

• Palkkiotuotot, netto kasvoivat 1 prosentin 10,5 miljoonaan euroon (10,5).

• Kulut alenivat 1 prosentin 21,6 miljoonaan euroon (21,9).

• Arvonalentumistappiot luotoista (netto, mukaan lukien palautukset) kasvoivat 1,4 miljoonaan euroon (0,3) vastaten 0,16 prosentin luottotappiotasoa (0,03).

• Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) aleni 9,9 prosenttiin (10,9).

• Osakekohtainen tulos aleni 0,33 euroon (0,35).

Taloudelliset tunnusluvut

Konserni3. nelj.
2015
2. nelj.
2015
%3. nelj.
2014
% 1.1.-30.9.
2015
1.1.-30.9.
2014
%
miljoonaa euroa
Tulos
Korkokate13,612,9512,7739,236,77
Palkkiotuotot, netto10,511,9-1110,5135,331,711
Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto1,51,6-111,9-235,54,522
Muut tuotot3,84,1-94,0-512,413,7-10
Tuotot yhteensä29,430,6-429,1192,486,67
Henkilöstökulut-13,2-14,1-6-12,010-40,9-38,66
Muut kulut-6,7-6,70-7,8-14-20,6-25,6-19
Poistot-1,7-1,7-2-2,1-19-5,3-6,4-17
Kulut yhteensä-21,6-22,5-4-21,9-1-66,9-70,6-5
Tulos ennen arvonalentumistappioita7,88,1-47,2825,616,060
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista-1,4-0,3 -0,3 -1,9-1,253
Liiketulos6,47,8-186,9-823,614,860
Tuloverot-1,3-1,6-19-1,5-12-4,6-3,244
Katsauskauden tulos5,16,2-185,4-619,011,664
Tuloksen jakautuminen:
Määräysvallattomat omistajat0,00,0 0,3-990,01,1-100
Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat5,16,2-185,1-119,010,581
Volyymitietoja
Antolainaus yleisölle3 5313 51503 2588
Ottolainaus yleisöltä 12 6112 755-52 4825
Sijoitusvolyymi 26 5026 696-36 0408
Oma pääoma20820041938
Taseen loppusumma4 4994 851-74 1838
Riskin määrä1 5581 619-41 5322
Tunnuslukuja
Oman pääoman tuotto, % (ROE)39,912,5 10,9 12,77,6
Kulu/tuotto-suhdeluku 40,730,73 0,75 0,720,82
Luottotappiotaso, % 50,160,04 0,03 0,080,05
Epävarmojen saatavien osuus, brutto, % 60,800,65 0,54
Epävarmojen saatavien varausaste, % 73543 47
Core funding ratio, % 89993 107
Omavaraisuus, % 94,64,1 4,6
Ydinpääoman osuus, % 1011,911,1 11,1
Osakekohtainen tulos, euroa 110,330,41-180,35-61,250,7372
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa0,330,41-180,35-61,250,7272
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 1213,6613,18413,144
Osakekohtainen oma pääoma, laimennettu, euroa13,6013,15313,114
Osakekurssi A-osake, euroa17,4815,501311,3254
Osakekurssi B-osake, euroa16,4015,7549,6370
Osakkeiden lukumäärä (pl. omat osakkeet), tuhat kpl15 20815 178014 3986
Osakkeiden lukumäärä (pl. omat osakkeet), laimennettu, tuhat kpl15 33815 278014 4986
Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi muunnettuna 667672-165626616453

1 Ottolainaus yleisöltä ja julkisyhteisöiltä, mukaan lukien yleiseen liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit
2 Sijoitusvolyymi käsittää aktiivisesti hallinnoidun pääoman (omat rahastot, täyden valtakirjan ja konsultatiivinen varainhoito) ja säilytyksessä olevan muun arvopaperivolyymin
3 Osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos / Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta keskimäärin
4 Kulut / Tuotot
5 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista / Antolainaus yleisölle kauden alussa
6 Epävarmat saatavat, brutto / Antolainaus yleisölle ennen arvonalentumistappiovarauksia
7 Saamiskohtaiset arvonalentumistappiovaraukset / Epävarmat saatavat
8 Antolainaus yleisölle / Ottolainaus mukaan lukien yleiseen liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit sekä liikkeeseen lasketut katetut joukkolainat
9 Oma pääoma / Taseen loppusumma
10 (Ydinpääoma / Vakavaraisuusvaatimus)  x 8 % 
11 Osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
12 Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta / Osakkeiden lukumäärä vähennettynä omilla osakkeilla tilinpäätöspäivänä

Osavuosikatsaus julkistetaan ruotsiksi ja englanniksi sekä epävirallisena käännöksenä suomeksi.

https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/fi_resultat_jan-sep_15.pdf


Lisätietoja antaa:

Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja
Puh. + 358 (0)40 512 7505