Siirry pääsisältöön
24 lokakuuta 2017
Lehdistötiedotteet

​Ålandsbanken on julkistanut osavuosikatsauksen kaudelta tammikuu-syyskuu 2017​

Ålandsbanken Abp Lehdistötiedote 24.10.2017 klo 9.01  

 

Ålandsbanken on julkistanut osavuosikatsauksen kaudelta tammikuu-syyskuu 2017

"Olemme aikaansaaneet hyvän neljännesvuosituloksen, jolloin vakaan kasvumme jatkuminen heijastuu myönteisesti korkokatteeseemme ja nettomääräisiin palkkiotuottoihimme. Sijoitusrahastojemme volyymi ylitti 3 miljardin euron rajan vuosineljänneksenä.

Uuden pääomamarkkina-alustamme lanseeraus Ruotsin liiketoiminta-alueellamme on johtanut kohonneisiin projektikuluihin.”   Peter Wiklöf, toimitusjohtaja 

 

 Tammikuu – syyskuu 2017 verrattuna tammikuu - syyskuuhun 2016  

 • Liiketulos kasvoi 4 prosenttia 19,5 miljoonaan euroon (18,8).   
 • Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos kasvoi 5 prosenttia 15,5 miljoonaan euroon (14,8).  
 • Korkokate kasvoi 2 prosenttia 41,8 miljoonaan euroon (41,1).  
 •  Palkkiotuotot, netto kasvoivat 13 prosenttia 37,1 miljoonaan euroon (32,7).  
 • Kulut kasvoivat 11 prosenttia 74,6 miljoonaan euroon (67,4).  
 • Arvonalentumistappiot luotoista (netto, mukaan lukien palautukset) olivat 1,5 miljoonaa euroa (3,0) vastaten 0,05 prosentin luottotappiotasoa (0,11).  
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) oli 9,2 prosenttia (9,2).  
 • Osakekohtainen tulos oli 1,01 euroa (0,97).  
 • Ydinpääoman osuus laskettuna ilman siirtymäsääntöjä oli 12,6 prosenttia (11,8 prosenttia 31. joulukuuta 2016)    

Kolmas vuosineljännes 2017 verrattuna kolmanteen vuosineljännekseen 2016 

 • Liiketulos kasvoi 16 prosenttia 7,2 miljoonaan euroon (6,2).  
 • Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos kasvoi 16 prosenttia 5,8 miljoonaan euroon (5,0).  
 • Korkokate kasvoi 4 prosenttia 14,3 miljoonaan euroon (13,7).  
 • Palkkiotuotot, netto kasvoivat 15 prosenttia 12,2 miljoonaan euroon (10,6).  
 • Kulut kasvoivat 14 prosenttia 24,4 miljoonaan euroon (21,5).  
 • Arvonalentumistappiot luotoista (netto, mukaan lukien palautukset) olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,9) vastaten 0,06 prosentin luottotappiotasoa (0,10).  
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) kasvoi 10,1 prosenttiin (9,2).  
 • Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,33).    

 Taloudelliset tunnusluvut

Konserni3. nelj. 20172. nelj. 2017%3. nelj. 2016%1.1.-30.9. 20171.1.-30.9. 2016%
miljoonaa euroa        
Tulos        
Korkokate14,313,6513,7441,841,12
Palkkiotuotot, netto12,212,8-510,61537,132,713
Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto1,8-0,6 0,5 2,13,9-46
Muut tuotot3,94,6-163,8314,611,528
Tuotot yhteensä32,230,5528,51395,689,27
         
Henkilöstökulut-14,1-14,9-6-13,36-45,0-42,27
Muut kulut-8,3-8,4-2-6,723-24,4-20,817
Poistot-2,0-1,717-1,537-5,3-4,517
Kulut yhteensä-24,4-25,1-3-21,514-74,6-67,411
         
Tulos ennen arvonalentumistappioita7,85,5427,11021,121,8-3
         
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista-0,6-0,511-0,9-36-1,5-3,0-49
Liiketulos7,25,0466,21619,518,84
         
Tuloverot-1,5-1,040-1,219-4,0-4,00
Katsauskauden tulos5,83,9475,01615,514,85
Tuloksen jakautuminen:        
Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat5,83,9475,01615,514,85
         
Volyymitietoja        
Antolainaus yleisölle3 9673 91513 6927   
Ottolainaus yleisöltä 13 2863 19032 89713   
Aktiivisesti hallinnoitu pääoma 25 6905 47543 83748   
Oma pääoma23022432176   
Taseen loppusumma5 3565 26324 9099   
Riskin määrä1 5531 53711 5381   
         
Tunnuslukuja        
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 310,17,0 9,2 9,29,2 
Kulu/tuotto-suhdeluku 40,760,82 0,75 0,780,76 
Luottotappiotaso, % 50,060,05 0,10 0,050,11 
Epävarmojen saatavien osuus, brutto, % 60,660,68 0,90    
Epävarmojen saatavien varausaste, % 74142 39    
Core funding ratio, % 89192 90    
Omavaraisuus, % 94,34,3 4,4    
Ydinpääoman osuus, % 1012,612,5 12,1    
Osakekohtainen tulos, euroa 110,380,26470,33151,010,975
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa0,370,25470,32161,000,965
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 1214,9814,60314,205   
Osakekohtainen oma pääoma, laimennettu, euroa14,8214,45314,075   
Osakekurssi A-osake, euroa14,8614,40314,105   
Osakekurssi B-osake, euroa14,9014,20513,5810   
Osakkeiden lukumäärä (pl. omat osakkeet), tuhat kpl15 33515 335015 2990   
Osakkeiden lukumäärä (pl. omat osakkeet), laimennettu, tuhat kpl15 58815 590015 5400   
Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi muunnettuna702680369026916821

 

1. Ottolainaus yleisöltä ja julkisyhteisöiltä, mukaan lukien yleiseen liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit. 2. Aktiivisesti hallinnoitu pääoma käsittää omissa rahastoissa olevan hallinnoitavan pääoman sekä täyden valtakirjan varainhoidossa ja konsultatiivisessa varainhoidossa olevan arvopaperivolyymin. 3. Osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos / Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta keskimäärin. 4. Kulut / Tuotot. 5. Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista / Antolainaus yleisölle kauden alussa. 6. Epävarmat saatavat, brutto / Antolainaus yleisölle ennen arvonalentumistappiovarauksia. 7. Saamiskohtaiset arvonalentumistappiovaraukset / Epävarmat saatavat, brutto. 8. Antolainaus yleisölle / Ottolainaus mukaan lukien yleiseen liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit sekä liikkeeseen lasketut katetut  joukkolainat. 9. Oma pääoma / Taseen loppusumma. 10. (Ydinpääoma / Vakavaraisuusvaatimus) x 8 %. 11. Osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin. 12. Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta / Osakkeiden lukumäärä vähennettynä omilla osakkeilla tilinpäätöspäivänä.

   

Osavuosikatsaus julkistetaan ruotsiksi ja englanniksi sekä epävirallisena käännöksenä suomeksi.     

https://www.alandsbanken.fi/up...         

Lisätietoja antaa:       

Peter Wiklöf, toimitusjohtaja ja konserninjohtaja, Ålandsbanken Abp, puh. +358 204 291 225

 • Ålandsbanken Abp
  Lehdistötiedotteet
  24.10.2017
  Lataa pdf