Siirry pääsisältöön
23 lokakuuta 2018
Lehdistötiedotteet

Ålandsbanken on julkistanut osavuosikatsauksen kaudelta tammikuu-syyskuu 2018

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
23.10.2018 kl. 9.01

Ålandsbanken on julkistanut osavuosikatsauksen kaudelta tammikuu-syyskuu 2018
”Vuoden yhdeksänä ensimmäisenä kuukautena olemme parantaneet liiketulostamme 12 prosenttia 21,9 miljoonaan euroon. Saavutamme tämän tuloksen uuden sääntelyn laajamittaisesta toteuttamisesta, tuntuvasti nousseesta kriisinratkaisurahastomaksusta ja sekä liiketoimintavolyymeihimme että tulokseemme negatiivisesti vaikuttavasta Ruotsin kruunun heikentymisestä huolimatta.

Muutama vuosi sitten Ålandsbanken alkoi ensimmäisenä pankkina Pohjoismaissa tehdä yhteistyötä uusien fintech-yhtiöiden kanssa. Ensimmäinen yhteistyökumppanimme oli tällöin Dreams Nordic. Tämä yhteistyö on kehittynyt hyvin ja kolmannella vuosineljänneksellä pankki päätti hankkia omistusosuuden yhtiöstä.”

     Peter Wiklöf, toimitusjohtaja

Tammikuu – syyskuu 2018 verrattuna tammikuu-syyskuuhun 2017

 • Liiketulos kasvoi 12 prosenttia 21,9 miljoonaan euroon (19,5).
 • Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos kasvoi 11 prosenttia 17,2 miljoonaan euroon (15,5).
 • Korkokate aleni 1 prosentin 41,2 miljoonaan euroon (41,8).
 • Palkkiotuotot, netto, kasvoivat 2 prosenttia 37,8 miljoonaan euroon (37,1).
 • Kulut alenivat 3 prosenttia 72,6 miljoonaan euroon (74,6).
 • Rahoitusvarojen arvonalentumiset (netto, mukaan lukien palautukset) olivat 0,9 miljoonaa euroa (1,5) vastaten 0,03 prosentin luottotappiotasoa (0,05).
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) oli 9,9 prosenttia (9,2).
 • Osakekohtainen tulos oli 1,12 euroa (1,01).
 • Ydinpääoman osuus oli 13,2 prosenttia (12,9 prosenttia 31. joulukuuta 2017).
 • Muuttumattomat tulevaisuudennäkymät: Liiketuloksen vuodelta 2018 odotetaan olevan samaa tasoa tai parempi kuin vuodelta 2017.

 

Kolmas vuosineljännes 2018 verrattuna kolmanteen vuosineljännekseen 2017

 • Liiketulos aleni 3 prosenttia 7,0 miljoonaan euroon (7,2).
 • Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos aleni 3 prosenttia 5,6 miljoonaan euroon (5,8).
 • Korkokate aleni 6 prosenttia 13,3 miljoonaan euroon (14,3).
 • Palkkiotuotot, netto alenivat 1 prosentin 12,1 miljoonaan euroon (12,2).
 • Kulut alenivat 7 prosenttia 22,7 miljoonaan euroon (24,4).
 • Rahoitusvarojen arvonalentumiset (netto, mukaan lukien palautukset) olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,6) vastaten 0,03 prosentin luottotappiotasoa (0,06).
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) oli 9,4 prosenttia (10,1).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,36 euroa (0,38).

Taloudelliset tunnusluvut

Konserni3. nelj.  20182. nelj.  2018%3. nelj.  2017%1.1.-30.9. 20181.1.-30.9. 2017%
miljoonaa euroa        
Tulos        
Korkokate13,313,8-414,3-641,241,8-1
Palkkiotuotot, netto12,112,6-412,2-137,837,12
Rahoituserien nettotuotto0,61,7-671,8-703,82,178
Muut tuotot4,14,4-73,9412,514,6-14
Tuotot yhteensä30,032,5-832,2-795,495,60
         
Henkilöstökulut-13,2-14,5-8-14,1-6-42,8-45,0-5
Muut kulut-7,7-8,3-7-8,3-8-24,3-24,40
Poistot-1,8-1,80-2,0-8-5,5-5,35
Kulut yhteensä-22,7-24,5-7-24,4-7-72,6-74,6-3
         
Tulos ennen arvonalentumisia7,38,0-97,8-622,821,18
         
Rahoitusvarojen arvonalentumiset, netto-0,3-0,5-44-0,6-55-0,9-1,5-40
Liiketulos7,07,5-77,2-321,919,512
         
Tuloverot-1,5-1,6-11-1,50-4,7-4,017
Katsauskauden tulos5,65,9-55,8-317,215,511
Tuloksen jakautuminen:        
Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat5,65,9-55,8-317,215,511
         
Volyymitietoja        
Saamiset yleisöltä 3 9783 96303 9670   
Talletukset yleisöltä3 0853 09503 230-4   
Aktiivisesti hallinnoitu pääoma 15 8495 65045 7003   
Oma pääoma23723032303   
Taseen loppusumma5 4845 30235 3562   
Riskin määrä1 5651 575-11 5531   
         
Tunnuslukuja        
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 29,410,2 10,1 9,99,2 
Kulu/tuotto-suhdeluku 30,760,75 0,76 0,760,78 
Luottotappiotaso, % 40,030,05 0,06 0,030,05 
LCR, % 5131135 109    
Loan/deposit ratio, % 6129128 123    
Core funding ratio, % 79190 91    
Omavaraisuus, % 84,34,3 4,3    
Ydinpääoman osuus, % 913,212,8 12,6    
Osakekohtainen tulos, euroa 100,360,38-50,38-41,121,0110
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa0,360,38-50,37-31,111,0011
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 1115,3414,92314,982   
Osakekohtainen oma pääoma, laimennettu, euroa15,2514,81314,823   
Osakekurssi A-osake, euroa14,7014,50114,86-1   
Osakekurssi B-osake, euroa13,8513,50314,90-7   
Osakkeiden lukumäärä (pl. omat osakkeet),  tuhat kpl15 47215 448015 3351   
Osakkeiden lukumäärä (pl. omat osakkeet), laimennettu, tuhat kpl15 58015 586015 5880   
Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi muunnettuna702693170206896910

1. Talletukset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä.  2. Aktiivisesti hallinnoitu pääoma käsittää omissa rahastoissa olevan hallinnoitavan pääoman sekä täyden valtakirjan varainhoidossa ja konsultatiivisessa varainhoidossa olevan arvopaperivolyymin.  3. Osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos / Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta keskimäärin.  4. Kulut / Tuotot.  5. Arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista antolainauksesta yleisölle / Antolainaus yleisölle kauden alussa.  6. LCR-varat taso 1 ja 2 / 30 päivän nettoulosvirta.  7. Antolainaus yleisölle / Talletukset yleisöltä.  8. Antolainaus yleisölle / Ottolainaus mukaan lukien yleiseen liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit sekä liikkeeseen lasketut katetut joukkolainat.  9. Oma pääoma / Taseen loppusumma.  10. (Ydinpääoma / Vakavaraisuusvaatimus) x 8 %.  11. Osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin.  12. Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta / Osakkeiden lukumäärä vähennettynä omilla osakkeilla tilinpäätöspäivänä.

IFRS 9:ää on sovellettu 1. tammikuuta 2018 alkaen. Historiallisten kausien lukuja ei ole oikaistu.

Osavuosikatsaus julkistetaan ruotsiksi ja englanniksi sekä epävirallisena käännöksenä suomeksi. https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-sep_18.pdf

https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/en_resultat_jan-sep_18.pdf

Lisätietoja antaa:

Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja Puh. + 358 (0)40 512 7505

 • Ålandsbanken Abp
  Lehdistötiedotteet
  23.10.2018
  Lataa pdf