Siirry pääsisältöön
23 lokakuuta 2019
Lehdistötiedotteet

Ålandsbanken on julkistanut osavuosikatsauksen kaudelta tammikuu-syyskuu 2019

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
23.10.2019 kl. 9.01

Ålandsbanken on julkistanut osavuosikatsauksen kaudelta tammikuu-syyskuu 2019

”Hyvän vuosipuoliskon jatkoksi teemme nyt vahvan kolmannen vuosineljänneksen, jolloin liike­tuloksemme yksittäiseltä neljännekseltä on kaikkien aikojen paras. Neljänneksen aikana olemme tuoneet markkinoille Suomen ensimmäisen Joutsenmerkityn korkorahaston ja jatkaneet siten työtämme kestävien tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi. Lisäksi olemme solmineet yhteistyösopimuksen ICA Bankenin, Söderberg & Partnersin ja Ikano Bankin kanssa uuden yhteisen kiinnitysluottoyhtiön perustamisesta Ruotsiin. Tässä yhteistyössä Ålandsbanken ja tytäryhtiömme Crosskey tarjoavat uudelle kiinnitysluottoyhtiölle alustaratkaisut ja tuovat projektiin osaamisensa asuntolainakäsittelystä.”

Tammikuu – syyskuu 2019 verrattuna tammikuu – syyskuuhun 2018

 • Liiketulos kasvoi 13 prosenttia 24,1 miljoonaan euroon (21,3).

 • Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos kasvoi 14 prosenttia 19,1 miljoonaan euroon (16,7).

 • Korkokate aleni 3 prosenttia 39,9 miljoonaan euroon (41,2).

 • Palkkiotuotot, netto, kasvoivat 3 prosenttia 41,7 miljoonaan euroon (40,4).

 • Kulut alenivat 2 prosenttia 72,0 miljoonaan euroon (73,2).

 • Rahoitusvarojen arvonalentumiset (netto, mukaan lukien palautukset) olivat 1,4 miljoonaa euroa (0,9) vastaten 0,05 prosentin luottotappiotasoa (0,03).

 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) oli 10,5 prosenttia (9,6).

 • Osakekohtainen tulos oli 1,23 euroa (1,08).

 • Ydinpääoman osuus oli 13,3 prosenttia (13,0 per 31. joulukuuta 2018).

 • Tarkistetut tulevaisuudennäkymät: Liiketulos vuodelta 2019 on parempi tai samaa tasoa kuin vuodelta 2018.

Kolmas vuosineljännes 2019 verrattuna kolmanteen vuosineljännekseen 2018

 • Liiketulos kasvoi 24 prosenttia 9,5 miljoonaan euroon (7,7).

 • Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos kasvoi 25 prosenttia 7,6 miljoonaan euroon (6,1).

 • Korkokate oli muuttumattomalla tasolla ollen 13,3 miljoonaa euroa (13,3).

 • Palkkiotuotot, netto, kasvoivat 9 prosenttia 13,8 miljoonaan euroon (12,7).

 • Kulut kasvoivat 2 prosenttia 22,5 miljoonaan euroon (22,1).

 • Rahoitusvarojen arvonalentumiset (netto, mukaan lukien palautukset) olivat 0,8 miljoonaa euroa (0,3) vastaten 0,08 prosentin luottotappiotasoa (0,03).

 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) oli 12,3 prosenttia (10,3).

 • Osakekohtainen tulos oli 0,49 euroa (0,39).

Taloudelliset tunnusluvut

Konserni3. nelj.
2019
2. nelj.
2019
%3. nelj.
2018
%1.1.-30.9.
2019
1.1.-30.9.
2018
%
miljoonaa euroa
Tulos
Korkokate13,313,4013,3039,941,2-3
Palkkiotuotot, netto13,813,8012,7941,740,43
Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto1,60,8 -0,1 2,81,3
Muut tuotot4,24,3-34,1313,112,55
Tuotot yhteensä32,932,3230,01097,595,42
Henkilöstökulut-13,4-14,5-8-13,21-42,4-42,8-1
Muut kulut-6,3-6,05-7,0-10-21,1-24,9-15
Poistot-2,9-2,81-1,857-8,5-5,555
Kulut yhteensä-22,5-23,4-4-22,12-72,0-73,2-2
Tulos ennen arvonalentumisia10,48,9167,93125,522,215
Rahoitusvarojen arvonalentumiset, netto-0,8-0,2 -0,3 -1,4-0,956
Liiketulos9,58,797,72424,121,313
Tuloverot-1,9-1,89-1,622-5,0-4,59
Katsauskauden tulos7,66,996,12519,116,714
Tuloksen jakautuminen:
Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat7,66,996,12519,116,714
Volyymitietoja
Saamiset yleisöltä3 9854 00103 9780
Talletukset yleisöltä3 2883 22523 0857
Aktiivisesti hallinnoitu pääoma 15 7885 63735 849-1
Oma pääoma24724222374
Taseen loppusumma5 5555 51415 4841
Riskin määrä1 5711 57701 5650
Tunnuslukuja
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 212,311,5 10,3 10,59,6
Oman pääoman tuotto, % (ROE), liukuva 12 kk kauden loppuun10,510,0 9,4
Kulu/tuotto-suhdeluku 30,690,72 0,74 0,740,77
Luottotappiotaso, % 40,080,01 0,03 0,050,03
LCR, % 5163165 131
Loan/deposit ratio, % 6121124 129
Core funding ratio, % 78889 91
Omavaraisuus, % 84,44,4 4,3
Ydinpääoman osuus, % 913,313,3 13,2
Osakekohtainen tulos, euroa 100,490,4590,39241,231,0814
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa0,490,45100,39251,231,0814
Osakekohtainen tulos, liukuva 12 kk kauden loppuun, euroa1,631,5461,4215
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 1115,8615,59215,304
Osakekohtainen oma pääoma, laimennettu, euroa15,8315,54215,224
Osakekurssi A-osake, euroa14,7014,60114,70
Osakekurssi B-osake, euroa14,8514,55213,857
Osakkeiden lukumäärä, tuhat kpl15 55115 525015 4721
Osakkeiden lukumäärä, laimennettu, tuhat kpl15 58715 595015 5800
Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi muunnettuna713702270226986891

1 Aktiivisesti hallinnoitu pääoma käsittää omissa rahastoissa olevan hallinnoitavan pääoman sekä täyden valtakirjan varainhoidossa ja konsultatiivisessa varainhoidossa olevan arvopaperivolyymin
2 Osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos / Osakkeenomistajien keskimääräinen osuus omasta pääomasta

3 Kulut / Tuotot
4 Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista koskien saamisia yleisöltä ja julkisyhteisöiltä / Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä kauden alussa
5 LCR-varat taso 1 ja 2 / 30 päivän nettokassavirta
6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä / Talletukset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä
7 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä / Ottolainaus mukaan lukien yleiseen liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit sekä liikkeeseen lasketut katetut joukkolainat
8 Oma pääoma / Taseen loppusumma
9 Ydinpääoma / Riskin määrä
10 Osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
11 Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osavuosikatsaus julkistetaan ruotsiksi ja englanniksi sekä epävirallisena käännöksenä suomeksi.

https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-sep_19.pdf

https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/en_resultat_jan-sep_19.pdf

Lisätietoja antaa:

Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja Puh. + 358 (0)40 512 7505

 • Ålandsbanken Abp
  Lehdistötiedotteet
  23.10.2019
  Lataa pdf