Siirry pääsisältöön
26 lokakuuta 2021
Lehdistötiedotteet

Ålandsbanken on julkistanut osavuosikatsauksen kaudelta tammikuu-syyskuu 2021

Skargard hav skog berg

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
26.10.2021 kl. 9.01

Ålandsbanken on julkistanut osavuosikatsauksen kaudelta tammikuu-syyskuu 2021

”Vahva kasvumme jatkuu sekä Suomessa että Ruotsissa. Meille on ollut etua siitä, että olemme jatkuvasti rekrytoineet uutta henkilökuntaa ja että meillä siten on edelleenkin ollut aikaa sekä uusille että nykyisille asiakkaillemme.

Kaikki volyymimme ovat saavuttaneet uudet ennätystasot. 12 viime kuukauden aikana aktiivisesti hallinnoitu pääoma on kasvanut 8 922 miljoonaan euroon (+36 prosenttia), ottolainaus 3 836 miljoonaan euroon (+11 prosenttia) ja antolainaus 4 591 miljoonaan euroon (+9 prosenttia). Tämä positiivinen volyymikehitys on myös tuottanut kaikkien aikojen parhaan yhdeksän kuukauden tuloksemme eli 39,0 miljoonaa euroa, mikä on 42 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana viime vuonna.”

Tammikuu-syyskuu 2021 verrattuna tammikuu-syyskuuhun 2020

 • Liiketulos kasvoi 42 prosenttia 39,0 miljoonaan euroon (27,4).

 • Korkokate kasvoi 5 prosenttia 46,0 miljoonaan euroon (44,0).

 • Palkkiotuotot, netto, kasvoivat 20 prosenttia 57,6 miljoonaan euroon (47,9).

 • Kulut kasvoivat 15 prosenttia 89,5 miljoonaan euroon (77,8).

 • Rahoitusvarojen arvonalentumiskirjaukset (netto mukaan lukien palautukset) olivat 1,4 miljoonaa euroa (4,9) vastaten 0,05 prosentin luottotappiotasoa (0,16).

 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) kasvoi 15,1 prosenttiin (10,8).

 • Osakekohtainen tulos kasvoi 47 prosenttia 2,05 euroon (1,39).

 • Ydinvakavaraisuussuhde aleni 13,9 prosenttiin (14,3 per 31. joulukuuta 2020).

 • Tulevaisuudennäkymät: Liiketuloksen vuodelta 2021 odotetaan muodostuvan olennaisesti paremmaksi kuin vuodelta 2020.

Kolmas vuosineljännes 2021 verrattuna kolmanteen vuosineljännekseen 2020

 • Liiketulos kasvoi 36 prosenttia 14,6 miljoonaan euroon (10,7).

 • Korkokate kasvoi 5 prosenttia 15,5 miljoonaan euroon (14,7).

 • Palkkiotuotot, netto, kasvoivat 25 prosenttia 19,1 miljoonaan euroon (15,2).

 • Kulut kasvoivat 20 prosenttia 29,8 miljoonaan euroon (24,8).

 • Rahoitusvarojen arvonalentumiskirjaukset (netto mukaan lukien palautukset) olivat 0,8 miljoonaa euroa (0,3) vastaten 0,07 prosentin luottotappiotasoa (0,03).

 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) kasvoi 16,7 prosenttiin (12,3).

 • Osakekohtainen tulos kasvoi 41 prosenttia 0,77 euroon (0,55).

Taloudelliset tunnusluvut

Konserni3. nelj.
2021
2. nelj.
2021
%3. nelj.
2020
%1.1-30.9.
2021
1.1-30.9.
2020
%
miljoonaa euroa
Tulos
Korkokate15,515,2214,7546,044,05
Palkkiotuotot, netto19,118,9115,22557,647,920
Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto-1,7-0,60,6-1,91,4
Muut tuotot12,39,7275,328,216,868
Tuotot yhteensä45,243,2435,826129,8110,018
Henkilöstökulut-17,1-18,5-8-15,312-53,1-46,115
Muut kulut-8,3-7,77-6,430-26,2-22,517
Poistot-4,3-2,949-3,139-10,2-9,210
Kulut yhteensä-29,8-29,22-24,820-89,5-77,815
Tulos ennen arvonalentumisia15,414,1911,04040,432,325
Rahoitusvarojen arvonalentumiset, netto-0,8-0,569-0,3-1,4-4,9-72
Liiketulos14,613,6710,73639,027,442
Tuloverot-2,5-2,46-2,216-7,1-5,724
Katsauskauden tulos12,111,288,54231,921,747
Tuloksen jakautuminen:
Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat12,111,288,54231,921,747
Volyymitietoja
Antolainaus yleisölle4 5914 51824 2219
Ottolainaus yleisöltä3 8363 80113 45911
Aktiivisesti hallinnoitu pääoma 18 9228 54146 54736
Oma pääoma322311328015
Taseen loppusumma6 3536 26115 72611
Riskin määrä1 8271 81211 6938
Avainlukuja
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 216,716,412,315,110,8
Oman pääoman tuotto, % (ROE), liukuva 12 kk kauden loppuun14,813,711,0
Kulu/tuotto-suhdeluku 30,660,670,690,690,71
Luottotappiotaso, % 40,070,050,030,050,16
Vaiheen 3 lainojen osuus, brutto, % 51,191,011,30
Maksuvalmiusvaatimus (LCR), % 6149152138
Pysyvän varainhankinnan vaatimus (NSFR), % 7109110109
Antolainaus/ottolainaus, % 8120119122
Ydinvakavaraisuussuhde, % 913,913,413,4
Vakavaraisuussuhde, ensisijainen pääoma, % 1015,515,113,4
Kokonaisvakavaraisuussuhde, % 1116,716,615,5
Vähimmäisomavaraisuusaste, % 124,84,83,8
Osakekohtainen tulos, euroa 130,770,7280,55412,051,3947
Osakekohtainen tulos, liukuva 12 kk kauden loppuun, euroa2,672,4591,8644
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 1418,7418,09417,954
Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi
muunnettuna
836825177388137459


1 Aktiivisesti hallinnoitu pääoma käsittää omissa rahastoissa olevan hallinnoitavan pääoman sekä täyden valtakirjan varainhoidossa ja konsultatiivisessa varainhoidossa olevan arvopaperivolyymin sekä ulkoiset rahastot sisältäen sopimusperusteisen tuoton.
2 Osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos / Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta keskimäärin
3 Kulut / Tuotot
4 Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista antolainauksesta yleisölle / Antolainaus yleisölle kauden alussa
5 Vaihe 3 -lainojen osuus / Antolainaus yleisölle, brutto
6 LCR-varat taso 1 ja 2 / 30 päivän nettorahaulosvirtaus
7 Käytettävissä oleva pysyvä varainhankinta / Vaadittu pysyvä rahoitus
8 Antolainaus yleisölle / Ottolainaus yleisöltä
9 Ydinpääoma / Riskin määrä
10 Ensisijainen pääoma / Riskin määrä
11 Omat varat / Riskin määrä
12 Ensisijainen pääoma / Vastuiden kokonaismäärä
13 Osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
14 Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osavuosikatsaus julkistetaan ruotsiksi ja englanniksi sekä epävirallisena käännöksenä suomeksi.

https://www.alandsbanken.fi/up...

https://www.alandsbanken.fi/up...

Lisätietoja antaa:

Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja Puh. + 358 (0)40 512 7505

 • Ålandsbanken Abp
  Lehdistötiedotteet
  26.10.2021
  Lataa pdf