Siirry pääsisältöön
20 heinäkuuta 2023
Lehdistötiedotteet

Ålandsbanken on julkistanut puolivuosikatsauksen kaudelta tammikuu-kesäkuu 2023

Alandsbanken hav klippor linkedin 1200x627px

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
20.7.2023 klo 9.01

Ålandsbanken on julkistanut puolivuosikatsauksen kaudelta tammikuu-kesäkuu 2023

”Liiketuloksemme kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 8,0 miljoonaa euroa (+55 prosenttia), jos poissuljetaan viime vuoden myyntivoitto. Korkokate kehittyy hyvin ja se kasvoi 14,4 miljoonaa euroa (+49 prosenttia), mikä kompensoi reilusti palkkiotuottojen (netto) alenemista 4,9 miljoonalla eurolla (-12 prosenttia) ensimmäisellä vuosipuoliskolla, jolla sijoittaja-asiakkaat olivat varovaisempia.

Odottavista markkinoista huolimatta varainhoito- ja rahastovolyymien kasvu jatkui. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kasvaneet nettomääräiset sijoitukset tuottivat 401 miljoonaa euroa. Antolainauksissa nähtiin korkojen nousua, ja asiakkaat alkoivat käyttää talletuksiaan lainojensa ennakkolyhennyksiin.”

Peter Wiklöf, toimitusjohtaja ja konsernijohtaja

Tammikuukesäkuu 2023 verrattuna tammikuu-kesäkuuhun 2022

 • Liiketulos aleni 8 prosenttia 22,5 miljoonaan euroon (24,3). Ilman edellisen vuoden myyntivoittoa liiketulos kasvoi 55 prosenttia 22,5 miljoonaan euroon (14,5).

 • Ydintuotot, jotka koostuvat korkokatteesta, palkkiotuotoista (netto) ja IT-tuotoista, kasvoivat 13 prosenttia 94,3 miljoonaan euroon (83,3).

 • Muut tuotot, joihin sisältyi viime vuonna myyntivoitto, alenivat 90 prosenttia 1,1 miljoonaan euroon (11,0).

 • Kulut kasvoivat 7 prosenttia 71,6 miljoonaan euroon (67,2).

 • Rahoitusvarojen arvonalentumiskirjaukset (netto mukaan lukien palautukset) olivat 1,3 miljoonaa euroa (2,8) vastaten 0,06 prosentin luottotappiotasoa (0,13).

 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) aleni 12,8 prosenttiin (13,4). Ilman edellisen vuoden myyntivoittoa oman pääoman tuotto oli vertailukaudella 8,1 prosenttia.

 • Osakekohtainen tulos aleni 8 prosenttia 1,15 euroon (1,25).

 • Ydinvakavaraisuussuhde kasvoi 12,3 prosenttiin (12,0 per 31. joulukuuta 2022).

 • Muuttumattomat tulevaisuudennäkymät: Liiketuloksen vuodelta 2023 odotetaan muodostuvan olennaisesti paremmaksi kuin vuonna 2022.

Toinen vuosineljännes 2023 verrattuna toiseen vuosineljännekseen 2022

 • Liiketulos kasvoi 36 prosenttia 14,2 miljoonaan euroon (10,4).

 • Ydintuotot, jotka koostuvat korkokatteesta, palkkiotuotoista (netto) ja IT-tuotoista, kasvoivat 16 prosenttia 50,1 miljoonaan euroon (43,2).

 • Muut tuotot pysyivät samalla tasolla ollen 0,0 miljoonaa euroa (0,0).

 • Kulut kasvoivat 10 prosenttia 34,9 miljoonaan euroon (31,7).

 • Rahoitusvarojen arvonalentumiskirjaukset (netto mukaan lukien palautukset) olivat 1,0 miljoonaa euroa (1,2) vastaten 0,09 prosentin luottotappiotasoa (0,13).

 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) kasvoi 17,0 prosenttiin (11,9).

 • Osakekohtainen tulos kasvoi 37 prosenttia 0,74 euroon (0,54).

Taloudelliset tunnusluvut

Konserni

2. nelj.

2023

1. nelj.

2023

%

2. nelj.
2022

%

1.1-30.6.

2023

1.1-30.6.

2022

%

miljoonaa euroa

Tulos

Korkokate

24,2

19,8

22

15,2

59

44,0

29,6

49

Palkkiotuotot, netto

18,2

18,3

0

21,2

-14

36,6

41,5

-12

IT-tuotot

7,7

6,1

26

6,8

13

13,8

12,3

12

Muut tuotot

0,0

1,1

-99

0,0

-85

1,1

11,1

-90

Tuotot yhteensä

50,1

45,3

11

43,3

16

95,4

94,4

1

Henkilöstökulut

-20,4

-20,5

-1

-19,1

7

-41,0

-37,9

8

Muut kulut

-11,5

-10,0

15

-9,5

21

-21,5

-19,2

12

Lakisääteiset maksut

0,0

-3,2

-100

0,1

-3,2

-3,4

-6

Poistot

-3,0

-2,9

1

-3,3

-9

-5,9

-6,7

-11

Kulut yhteensä

-34,9

-36,7

-5

-31,7

10

-71,6

-67,2

7

Tulos ennen arvonalentumisia

15,2

8,5

78

11,6

31

23,8

27,2

-13

Rahoitusvarojen arvonalentumiset, netto

-1,0

-0,3

-1,2

-12

-1,3

-2,8

-54

Liiketulos

14,2

8,2

72

10,4

36

22,5

24,3

-8

Tuloverot

-2,9

-2,0

46

-2,1

41

-5,0

-5,0

0

Katsauskauden tulos

11,3

6,2

81

8,3

35

17,5

19,4

-10

Tuloksen jakautuminen:

Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat

11,3

6,2

81

8,3

35

17,5

19,4

-10

Volyymitietoja

Antolainaus yleisölle

4 274

4 337

-1

4 145

3

Ottolainaus yleisöltä

3 700

3 808

-3

4 295

-14

Aktiivisesti hallinnoitu pääoma

9 010

8 895

1

8 425

7

Hallinnoitavat asuntoluotot

2 050

1 639

25

1 162

76

Oma pääoma

296

292

2

310

-4

Taseen loppusumma

5 701

5 908

-4

5 943

-4

Riskin määrä

1 882

1 901

-1

1 893

-1

Osavuosikatsaus julkistetaan ruotsiksi ja englanniksi sekä epävirallisena käännöksenä suomeksi.

https://www.alandsbanken.fi/up...

https://www.alandsbanken.fi/up...

Lisätietoja antaa:

Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja, puh. + 358 (0)40 512 7505

 • Ålandsbanken on julkistanut puolivuosikatsauksen kaudelta tammikuu-kesäkuu 2023
  Lehdistötiedotteet
  20.07.2023
  Lataa pdf