Siirry pääsisältöön
20 heinäkuuta 2017
Lehdistötiedotteet

Ålandsbanken on julkistanut puolivuosikatsauksen kaudelta tammikuu-kesäkuu 2017

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
20.7.2017 kl. 9.01

 

Ålandsbanken on julkistanut puolivuosikatsauksen kaudelta tammikuu-kesäkuu 2017

”Liiketoiminnan kehitys uusien ja nykyisten asiakkaittemme kanssa jatkui hyvänä toisella neljänneksellä. Olemme kasvattaneet ottolainausta 10 prosenttia, antolainausta 8 prosenttia ja aktiivisesti hallinnoitua pääomaa 45 prosenttia viimeksi kuluneen vuoden aikana. Negatiivisista markkinakoroista johtuen korkokate ei ole kasvanut samaan tahtiin kuin volyymit. Kasvava sijoitustoiminta puolestaan on selvästi vaikuttanut myönteisesti nettomääräisiin palkkiotuottoihin (+ 19 prosenttia).     Kesä-heinäkuun vaihteessa otimme käyttöön uuden pääomamarkkinajärjestelmämme Ruotsissa, mikä on uusi merkkipaalu toimintamme uudistamis- ja tehostamistyössämme.”     

Peter Wiklöf, toimitusjohtaja 

 

Tammikuu – kesäkuu 2017 verrattuna tammikuu – kesäkuuhun 2016

 • Liiketulos aleni 2 prosenttia 12,3 miljoonaan euroon (12,6).  
 • Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos oli muuttumaton 9,8 miljoonaa euroa (9,8).  
 • Korkokate oli muuttumaton 27,5 miljoonaa euroa (27,5).  
 • Palkkiotuotot, netto kasvoivat 13 prosenttia 24,9 miljoonaan euroon (22,1).  
 • Kulut kasvoivat 9 prosenttia 50,2 miljoonaan euroon (46,0).  
 • Arvonalentumistappiot luotoista (netto, mukaan lukien palautukset) olivat 1,0 miljoonaa euroa (2,1) vastaten 0,05 prosentin luottotappiotasoa (0,12).  
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) oli 8,8 prosenttia (9,2).  
 • Osakekohtainen tulos oli 0,64 euroa (0,64).  
 • Ydinpääoman osuus laskettuna ilman siirtymäsääntöjä oli 12,5 prosenttia (11,8 prosenttia 31. joulukuuta 2016)       

Toinen vuosineljännes 2017 verrattuna toiseen vuosineljännekseen 2016

 •  Liiketulos kasvoi 8 prosenttia 5,0 miljoonaan euroon (4,6).  
 • Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos kasvoi 12 prosenttia 3,9 miljoonaan euroon (3,5).  
 • Korkokate kasvoi 1 prosentin 13,6 miljoonaan euroon (13,5).  
 • Palkkiotuotot, netto kasvoivat 19 prosenttia 12,8 miljoonaan euroon (10,8).  
 • Kulut kasvoivat 5 prosenttia 25,1 miljoonaan euroon (23,8).  
 • Arvonalentumistappiot luotoista (netto, mukaan lukien palautukset) olivat 0,5 miljoonaa euroa (1,7) vastaten 0,05 prosentin luottotappiotasoa (0,19).  
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) kasvoi 7,0 prosenttiin (6,5).  
 • Osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,23). 

Taloudelliset tunnusluvut    

Konserni2. nelj. 20171. nelj. 2017%2. nelj. 2016%1.1.-30.6. 20171.1.-30.6. 2016%
miljoonaa euroa        
Tulos        
Korkokate13,613,9-213,5127,527,50
Palkkiotuotot, netto12,812,1610,81924,922,113
Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto-0,60,9 1,9 0,33,4-92
Muut tuotot4,66,1-243,91910,77,740
Tuotot yhteensä30,532,9-730,1163,560,75
         
Henkilöstökulut-14,9-15,9-6-14,72-30,9-28,97
Muut kulut-8,4-7,710-7,710-16,1-14,114
Poistot-1,7-1,68-1,515-3,3-3,08
Kulut yhteensä-25,1-25,10-23,85-50,2-46,09
         
Tulos ennen arvonalentumistappioita5,57,8-306,3-1313,314,7-10
         
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista-0,5-0,513-1,7-70-1,0-2,1-55
Liiketulos5,07,4-334,6812,312,6-2
         
Tuloverot-1,0-1,5-30-1,1-6-2,5-2,8-8
Katsauskauden tulos3,95,9-333,5129,89,80
Tuloksen jakautuminen:        
Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat3,95,9-333,5129,89,80
         
Volyymitietoja        
Antolainaus yleisölle3 9153 82723 6298   
Ottolainaus yleisöltä 13 1903 09532 89410   
Aktiivisesti hallinnoitu pääoma 25 4754 005373 77345   
Oma pääoma224228-22126   
Taseen loppusumma5 2635 24404 71812   
Riskin määrä1 5371 596-41 5002   
         
Tunnuslukuja        
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 37,010,6 6,5 8,89,2 
Kulu/tuotto-suhdeluku 40,820,76 0,79 0,790,76 
Luottotappiotaso, % 50,050,05 0,19 0,050,12 
Epävarmojen saatavien osuus, brutto, % 60,680,72 0,65    
Epävarmojen saatavien varausaste, % 74241 51    
Core funding ratio, % 89289 94    
Omavaraisuus, % 94,34,4 4,5    
Ydinpääoman osuus, % 1012,511,9 12,4    
Osakekohtainen tulos, euroa 110,260,38-330,23120,640,64-1
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa0,250,38-330,23120,630,64-1
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 1214,6014,90-213,905   
Osakekohtainen oma pääoma, laimennettu, euroa14,4514,74-213,815   
Osakekurssi A-osake, euroa14,4014,54-113,864   
Osakekurssi B-osake, euroa14,2014,20013,743   
Osakkeiden lukumäärä (pl. omat osakkeet), tuhat kpl15 33515 333015 2670   
Osakkeiden lukumäärä (pl. omat osakkeet), laimennettu, tuhat kpl15 59015 589015 4771   
Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi muunnettuna680689-1690-16856781

1 Ottolainaus yleisöltä ja julkisyhteisöiltä, mukaan lukien yleiseen liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit. 2 Aktiivisesti hallinnoitu pääoma käsittää omissa rahastoissa olevan hallinnoitavan pääoman sekä täyden valtakirjan varainhoidossa ja konsultatiivisessa varainhoidossa olevan arvopaperivolyymin. 3 Osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos / Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta keskimäärin. 4 Kulut / Tuotot. 5 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista / Antolainaus yleisölle kauden alussa. 6 Epävarmat saatavat, brutto / Antolainaus yleisölle ennen arvonalentumistappiovarauksia. 7 Saamiskohtaiset arvonalentumistappiovaraukset / Epävarmat saatavat, brutto. 8 Antolainaus yleisölle / Ottolainaus mukaan lukien yleiseen liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit sekä liikkeeseen lasketut katetut  joukkolainat. 9 Oma pääoma / Taseen loppusumma. 10 (Ydinpääoma / Vakavaraisuusvaatimus) x 8 %. 11 Osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin. 12 Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta / Osakkeiden lukumäärä vähennettynä omilla osakkeilla tilinpäätöspäivänä.    

Osavuosikatsaus julkistetaan ruotsiksi ja englanniksi sekä epävirallisena käännöksenä suomeksi.   https://www.alandsbanken.fi/up...   https://www.alandsbanken.fi/up...         

Lisätietoja antaa: Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja, puh. + 358 (0)40 512 7505  

 • Ålandsbanken Abp
  Lehdistötiedotteet
  20.07.2017
  Lataa pdf