Siirry pääsisältöön
20 heinäkuuta 2018
Lehdistötiedotteet

Ålandsbanken on julkistanut puolivuosikatsauksen kaudelta tammikuu-kesäkuu 2018

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
20.7.2018 kl. 9.01

 

Ålandsbanken on julkistanut puolivuosikatsauksen kaudelta tammikuu-kesäkuu 2018

”Saavutimme vuoden alkupuoliskolla pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme ja teimme hyvän ensimmäisen vuosipuoliskon, vaikka kuluvaa vuotta onkin suurelta osin leimannut mittavien uusien säännösten käyttöönotto.

Uusien Private Banking -asiakkaiden määrän kasvu on jatkunut hyvänä, etenkin Ruotsissa. Olemme olleet varovaisempia uuden luotonannon suhteen Ruotsin asuntomarkkinoilla vallitsevan epävarmuuden vuoksi sekä siksi, että Suomessa on antolainauksessa nähtävissä hinnoittelutasoja, jotka palauttavat mieliin tilanteen vuonna 2008, eli ennen finanssikriisiä.”   Peter Wiklöf, toimitusjohtaja

Tammikuu – kesäkuu 2018 verrattuna tammikuu – kesäkuuhun 2017

 • Liiketulos kasvoi 21 prosenttia 14,9 miljoonaan euroon (12,3).
 • Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos kasvoi 19 prosenttia 11,7 miljoonaan euroon (9,8).
 • Korkokate kasvoi 1 prosentin 27,9 miljoonaan euroon (27,5).
 • Palkkiotuotot, netto kasvoivat 3 prosenttia 25,8 miljoonaan euroon (24,9).
 • Kulut alenivat 1 prosentin 49,8 miljoonaan euroon (50,2).
 • Rahoitusvarojen arvonalentumiset (netto, mukaan lukien palautukset) olivat 0,7 miljoonaa euroa (1,0) vastaten 0,03 prosentin luottotappiotasoa (0,05).
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) oli 10,2 prosenttia (8,8).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,76 euroa (0,64).
 • Ydinpääoman osuus oli 12,8 prosenttia (12,9 prosenttia 31. joulukuuta 2017).
 • Muuttumattomat tulevaisuudennäkymät: Liiketuloksen vuodelta 2018 odotetaan olevan samaa tasoa tai parempi kuin vuodelta 2017.

Toinen vuosineljännes 2018 verrattuna toiseen vuosineljännekseen 2017

 • Liiketulos kasvoi 51 prosenttia 7,5 miljoonaan euroon (5,0).
 • Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos kasvoi 50 prosenttia 5,9 miljoonaan euroon (3,9).
 • Korkokate kasvoi 2 prosenttia 13,8 miljoonaan euroon (13,6).
 • Palkkiotuotot, netto alenivat 2 prosenttia 12,6 miljoonaan euroon (12,8).
 • Kulut alenivat 2 prosenttia 24,5 miljoonaan euroon (25,1).
 • Rahoitusvarojen arvonalentumiset (netto, mukaan lukien palautukset) olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,5) vastaten 0,05 prosentin luottotappiotasoa (0,05).
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) oli 10,2 prosenttia (7,0).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,26).

Taloudelliset tunnusluvut  

Konserni2. nelj. 20181. nelj. 2018%2. nelj. 2017%1.1.-30.6. 20181.1.-30.6. 2017%
miljoonaa euroa        
Tulos        
Korkokate13,814,1-213,6227,927,51
Palkkiotuotot, netto12,613,2-412,8-225,824,93
Rahoituserien nettotuotto1,71,510-0,6 3,20,3 
Muut tuotot4,44,164,6-68,510,7-21
Tuotot yhteensä32,532,9-130,5665,463,53
         
Henkilöstökulut-14,5-15,1-4-14,9-3-29,5-30,9-4
Muut kulut-8,3-8,4-1-8,4-2-16,6-16,13
Poistot-1,8-1,9-2-1,77-3,7-3,313
Kulut yhteensä-24,5-25,3-3-25,1-2-49,8-50,2-1
         
Tulos ennen arvonalentumisia8,07,655,54615,513,317
         
Rahoitusvarojen arvonalentumiset-0,5-0,2 -0,5-10-0,7-1,0-31
Liiketulos7,57,425,05114,912,321
         
Tuloverot-1,6-1,65-1,058-3,2-2,526
Katsauskauden tulos5,95,813,95011,79,819
Tuloksen jakautuminen:        
Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat5,95,813,95011,79,819
         
Volyymitietoja        
Saamiset yleisöltä3 9634 020-13 9151   
Talletukset yleisöltä3 0953 09803 130-1   
Aktiivisesti hallinnoitu pääoma 15 6505 57515 4753   
Oma pääoma230237-32243   
Taseen loppusumma5 3025 497-45 2631   
Riskin määrä1 5751 611-21 5372   
         
Tunnuslukuja        
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 210,210,1 7,0 10,28,8 
Kulu/tuotto-suhdeluku 30,750,77 0,82 0,760,79 
Luottotappiotaso, % 40,050,02 0,05 0,030,05 
LCR, % 5135148 110    
Loan/deposit ratio, % 6128130 125    
Core funding ratio, % 79090 92    
Omavaraisuus, % 84,34,3 4,3    
Ydinpääoman osuus, % 912,812,5 12,5    
Osakekohtainen tulos, euroa 100,380,3810,26490,760,6418
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa0,380,3710,25490,750,6319
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 1114,9215,33-314,602   
Osakekohtainen oma pääoma, laimennettu, euroa14,8115,22-314,453   
Osakekurssi A-osake, euroa14,5015,80-814,401   
Osakekurssi B-osake, euroa13,5014,75-814,20-5   
Osakkeiden lukumäärä (pl. omat osakkeet),  tuhat kpl15 44815 447015 3351   
Osakkeiden lukumäärä (pl. omat osakkeet), laimennettu, tuhat kpl15 58615 585015 5900   
Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi muunnettuna693671368026866850

1 Aktiivisesti hallinnoitu pääoma käsittää omissa rahastoissa olevan hallinnoitavan pääoman sekä täyden valtakirjan varainhoidossa ja konsultatiivisessa varainhoidossa olevan arvopaperivolyymin. 
2 Osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos / Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta keskimäärin. 
3 Kulut / Tuotot. 
4 Arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista antolainauksesta yleisölle / Antolainaus yleisölle kauden alussa. 
5 LCR-varat taso 1 ja 2 / 30 päivän nettoulosvirta. 
6 Saamiset yleisöltä / Talletukset yleisöltä 
7 Antolainaus yleisölle / Ottolainaus mukaan lukien yleiseen liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit sekä liikkeeseen lasketut katetut joukkolainat. 
8 Oma pääoma / Taseen loppusumma. 
9 (Ydinpääoma / Vakavaraisuusvaatimus) x 8 %. 
10 Osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin. 
11 Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta / Osakkeiden lukumäärä vähennettynä omilla osakkeilla tilinpäätöspäivänä. 
IFRS 9:ää on sovellettu 1. tammikuuta 2018 alkaen. Historiallisten kausien lukuja ei ole oikaistu.

Osavuosikatsaus julkistetaan ruotsiksi ja englanniksi sekä epävirallisena käännöksenä suomeksi.

https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-jun_18.pdf

https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/en_resultat_jan-jun_18.pdf

Lisätietoja antaa:

Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja, puh. + 358 (0)40 512 7505

 • Ålandsbanken Abp
  Lehdistötiedotteet
  20.07.2018
  Lataa pdf