Siirry pääsisältöön
17 heinäkuuta 2020
Lehdistötiedotteet

Ålandsbanken on julkistanut puolivuosikatsauksen kaudelta tammikuu-kesäkuu 2020

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
17.7.2020 kl. 9.01

Ålandsbanken on julkistanut puolivuosikatsauksen kaudelta tammikuu-kesäkuu 2020

”Liiketuloksellisesti toinen vuosineljännes (9,8 miljoonaa euroa) on paras, mitä olemme koskaan saavuttaneet.

Tuloksemme ennen arvonalentumisia, jotka suurelta osin muodostuvat varauksista mahdollisten tulevien koronavaikutusten varalle, on 40 prosenttia parempi kuin viime vuoden alkupuoliskolta. Tämän on aikaansaanut selvästi kohonneet tuottomme, jolloin etenkin Ruotsin toimintomme ovat edistyneet merkittävästi.

Pandemiasta johtuvaa järjestämättömien luottojen kasvua ei vielä ole nähtävissä, mutta odotamme negatiivisten vaikutusten näkyvän selkeämmin tulevana talvena”

Peter Wiklöf, toimitusjohtaja ja konsernijohtaja

Tammikuu-kesäkuu 2020 verrattuna tammikuu-kesäkuuhun 2019

 • Liiketulos kasvoi 15 prosenttia 16,7 miljoonaan euroon (14,5).

 • Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos kasvoi 14 prosenttia 13,2 miljoonaan euroon (11,5).

 • Korkokate kasvoi 10 prosenttia 29,3 miljoonaan euroon (26,5).

 • Palkkiotuotot, netto, kasvoivat 17 prosenttia 32,6 miljoonaan euroon (27,9).

 • Kulut kasvoivat 7 prosenttia 53,0 miljoonaan euroon (49,4).

 • Rahoitusvarojen arvonalentumiset (netto, mukaan lukien palautukset) olivat 4,6 miljoonaa euroa (0,6) vastaten 0,22 prosentin luottotappiotasoa (0,03).

 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) kasvoi 10,1 prosenttiin (9,6).

 • Osakekohtainen tulos kasvoi 14 prosenttia 0,85 euroon (0,74).

 • Ydinpääoman osuus kasvoi 14,5 prosenttiin (13,4 per 31. joulukuuta 2019).

 • Tulevaisuudennäkymät: Markkinoiden alhaisen näkyvyyden ja suuren volatiliteetin vuoksi Ålandsbanken on päättänyt, että pankki pidättäytyy toistaiseksi näkymien antamisesta vuodelle 2020.

Toinen vuosineljännes 2020 verrattuna toiseen vuosineljännekseen 2019

 • Liiketulos kasvoi 12 prosenttia 9,8 miljoonaan euroon (8,7).

 • Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos kasvoi 12 prosenttia 7,8 miljoonaan euroon (6,9).

 • Korkokate kasvoi 11 prosenttia 14,8 miljoonaan euroon (13,4).

 • Palkkiotuotot, netto, kasvoivat 14 prosenttia 15,7 miljoonaan euroon (13,8).

 • Kulut kasvoivat 10 prosenttia 25,8 miljoonaan euroon (23,4).

 • Rahoitusvarojen arvonalentumiset (netto, mukaan lukien palautukset) olivat 0,8 miljoonaa euroa (0,2) vastaten 0,08 prosentin luottotappiotasoa (0,01).

 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) kasvoi 11,8 prosenttiin (11,5).

 • Osakekohtainen tulos kasvoi 11 prosenttia 0,50 euroon (0,45).

Taloudelliset tunnusluvut

Konserni2. nelj.
2020
1. nelj.
2020
%2. nelj.
2019
%1.1-30.6.
2020
1.1-30.6.
2019
%
miljoonaa euroa
Tulos
Korkokate14,814,5313,41129,326,510
Palkkiotuotot, netto15,716,9-713,81432,627,917
Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto0,00,7-940,8-940,81,2-33
Muut tuotot5,75,804,33311,58,929
Tuotot yhteensä36,337,9-432,31274,264,615
Henkilöstökulut-15,6-15,23-14,57-30,7-29,06
Muut kulut-7,1-9,0-21-6,018-16,1-14,89
Poistot-3,1-3,1-1-2,88-6,1-5,78
Kulut yhteensä-25,8-27,2-5-23,410-53,0-49,47
Tulos ennen arvonalentumisia10,610,7-28,91921,315,140
Rahoitusvarojen arvonalentumiset, netto-0,8-3,8-79-0,2-4,6-0,6
Liiketulos9,86,9418,71216,714,515
Tuloverot-2,0-1,534-1,813-3,5-3,017
Katsauskauden tulos7,85,4436,91213,211,514
Tuloksen jakautuminen:
Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat7,85,4436,91213,211,514
Volyymitietoja
Saamiset yleisöltä4 1884 07634 0015
Talletukset yleisöltä3 4593 40913 2257
Aktiivisesti hallinnoitu pääoma 16 1075 431125 6518
Oma pääoma271258524212
Taseen loppusumma5 7085 59925 5144
Riskin määrä1 6611 58951 5775
Tunnuslukuja
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 211,88,411,510,19,6
Oman pääoman tuotto, % (ROE), liukuva 12 kk kauden loppuun11,010,910,0
Kulu/tuotto-suhdeluku 30,710,720,720,710,77
Luottotappiotaso, % 40,080,370,010,220,03
LCR, % 5142146165
Loan/deposit ratio, % 6121120124
Core funding ratio, % 7958989
Omavaraisuus, % 84,84,64,4
Ydinpääoman osuus, % 914,514,413,3
Osakekohtainen tulos, euroa 100,500,35420,45110,850,7414
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa0,500,35420,45120,850,7414
Osakekohtainen tulos, liukuva 12 kk kauden loppuun, euroa1,801,7531,5417
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 1117,4116,54515,5912
Osakekohtainen oma pääoma, laimennettu,
euroa
17,4116,54515,5412
Osakekurssi A-osake, euroa17,3017,00214,6018
Osakekurssi B-osake, euroa16,8515,70714,5516
Osakkeiden lukumäärä, tuhat kpl15 58615 586015 5250
Osakkeiden lukumäärä, laimennettu, tuhat kpl15 59915 600015 5950
Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi
muunnettuna
744720370267346946


1 Aktiivisesti hallinnoitu pääoma käsittää omissa rahastoissa olevan hallinnoitavan pääoman sekä täyden valtakirjan varainhoidossa ja konsultatiivisessa varainhoidossa olevan arvopaperivolyymin
2 Osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos / Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta keskimäärin
3 Kulut / Tuotot
4 Arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista yleisöltä/saamiset yleisöltä kauden alussa
5 LCR-varat taso 1 ja 2 / 30 päivän nettoulosvirtaukset
6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä / Talletukset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä
7 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä / Ottolainaus mukaan lukien yleiseen liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit sekä liikkeeseen lasketut katetut joukkolainat
8 Oma pääoma / Taseen loppusumma
9 Ydinpääoma / Riskin määrä
10 Osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
11 Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä


Osavuosikatsaus julkistetaan ruotsiksi ja englanniksi sekä epävirallisena käännöksenä suomeksi.
https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-jun_20.pdf

https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/en_resultat_jan-jun_20.pdf

Lisätietoja antaa:
Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja, puh. + 358 (0)40 512 7505

 • Ålandsbanken Abp
  Lehdistötiedotteet
  17.07.2020
  Lataa pdf