Siirry pääsisältöön
19 heinäkuuta 2022
Lehdistötiedotteet

Ålandsbanken on julkistanut puolivuosikatsauksen kaudelta tammikuu-kesäkuu 2022

Alansbanken kampanj fyr hav berg klippor

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
19.7.2022 kl. 9.01

Ålandsbanken on julkistanut puolivuosikatsauksen kaudelta tammikuu-kesäkuu 2022

”Ukrainan sota, korkea inflaatio, korkotason nousu ja voimakkaasti laskevat osakemarkkinat tekivät ensimmäisestä vuosipuoliskosta myrskyisän. Alkuvuoden levottomuudesta huolimatta uusien asiakkaiden ja sijoitusten nettovirta, +294 miljoonaa euroa, jatkui vakaana. Ruotsin asuntoluottokannan valtaosan myynti, noin 1 miljardi euroa, poisluettuna antolainaus kasvoi vuodenvaihteesta 372 miljoonaa euroa.

Ensimmäinen vuosipuolisko oli toisin sanoen tyydyttävä. Saamme kuitenkin varautua turbulenssiin myös toisella vuosipuoliskolla, mutta uskon Ålandsbankenin kohtaavan loppuvuoden luottavaisin mielin.”

Peter Wiklöf, toimitusjohtaja ja konsernijohtaja

Tammikuu-kesäkuu 2022 verrattuna tammikuu-kesäkuuhun 2021

 • Liiketulos pysyi ennallaan ja oli 24,3 miljoonaa euroa (24,4).

 • Korkokate aleni 3 prosenttia 29,6 miljoonaan euroon (30,5).

 • Palkkiotuotot, netto, kasvoivat 8 prosenttia 41,5 miljoonaan euroon (38,5).

 • Kulut kasvoivat 13 prosenttia 67,2 miljoonaan euroon (59,7).

 • Rahoitusvarojen arvonalentumiskirjaukset (netto mukaan lukien palautukset) olivat 2,8 miljoonaa euroa (0,6) vastaten 0,13 prosentin luottotappiotasoa (0,03).

 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) aleni 13,4 prosenttiin (14,4).

 • Osakekohtainen tulos aleni 2 prosenttia 1,25 euroon (1,27).

 • Ydinvakavaraisuussuhde kasvoi 12,5 prosenttiin (12,1 31.12.2021).

 • Muuttumattomat tulevaisuudennäkymät: Vuoden 2022 liiketuloksen odotetaan olevan samaa tasoa kuin vuonna 2021.

Toinen vuosineljännes 2022 verrattuna toiseen vuosineljännekseen 2021

 • Liiketulos aleni 23 prosenttia 10,4 miljoonaan euroon (13,6).

 • Korkokate pysyi ennallaan 15,2 miljoonassa eurossa (15,2).

 • Palkkiotuotot, netto, kasvoivat 12 prosenttia 21,2 miljoonaan euroon (18,9).

 • Kulut kasvoivat 9 prosenttia 31,7 miljoonaan euroon (29,2).

 • Rahoitusvarojen arvonalentumiskirjaukset (netto mukaan lukien palautukset) olivat 1,2 miljoonaa euroa (0,5) vastaten 0,13 prosentin luottotappiotasoa (0,05).

 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) aleni 11,9 prosenttiin (16,4).

 • Osakekohtainen tulos aleni 25 prosenttia 0,54 euroon (0,72).

Taloudelliset tunnusluvut

Konserni2. nelj.
2022
1. nelj.
2022
%2. nelj.
2021
%1.1-30.6.
2022
1.1-30.6.
2021
%
miljoonaa euroa
Tulos
Korkokate15,214,3615,2029,630,5-3
Palkkiotuotot, netto21,220,2518,91241,538,58
Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto-0,210,8-0,6-6410,6-0,3
Muut tuotot7,15,7239,7-2712,815,9-20
Tuotot yhteensä43,351,1-1543,2094,484,612
Henkilöstökulut-19,1-18,91-18,53-37,9-36,05
Muut kulut-9,5-9,7-2-7,822-19,2-15,227
Lakisääteiset maksut0,1-3,60,155-3,4-2,825
Poistot-3,3-3,4-3-2,913-6,7-5,814
Kulut yhteensä-31,7-35,5-11-29,29-67,2-59,713
Tulos ennen arvonalentumisia11,615,6-2614,1-1827,225,09
Rahoitusvarojen arvonalentumiset, netto-1,2-1,7-32-0,5-2,8-0,6
Liiketulos10,413,9-2513,6-2324,324,40
Tuloverot-2,1-2,9-27-2,4-11-5,0-4,59
Katsauskauden tulos8,311,0-2411,2-2619,419,8-2
Tuloksen jakautuminen:
Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat8,311,0-2411,2-2619,419,8-2
Volyymitietoja
Antolainaus yleisölle4 1453 93654 518-8
Ottolainaus yleisöltä4 2954 23813 80113
Aktiivisesti hallinnoitu pääoma 18 4259 082-78 541-1
Hallinnoitavat asuntoluotot 21 1621 1144
Oma pääoma31031003110
Taseen loppusumma5 9435 95006 261-5
Riskin määrä1 8931 80551 8701
Avainlukuja
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 311,915,016,413,414,4
Oman pääoman tuotto, % (ROE), liukuva 12 kk kauden loppuun13,614,713,7
Kulu/tuotto-suhdeluku 40,730,690,670,710,71
Luottotappiotaso, % 50,130,160,050,130,03
Vaiheen 3 lainojen osuus, brutto, % 61,401,551,01
Maksuvalmiusvaatimus (LCR), % 7114132152
Pysyvän varainhankinnan vaatimus (NSFR), % 8116121110
Antolainaus/ottolainaus, % 99693119
Ydinvakavaraisuussuhde, % 1012,513,913,0
Vakavaraisuussuhde, ensisijainen pääoma, % 1114,015,514,6
Kokonaisvakavaraisuussuhde, % 1215,917,516,1
Vähimmäisomavaraisuusaste, % 134,35,04,8
Osakekohtainen tulos, euroa 140,540,71-240,72-251,251,27-2
Osakekohtainen tulos, liukuva 12 kk kauden loppuun, euroa2,532,71-72,453
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 1518,0618,02018,070
Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi
muunnettuna
843836182528388074

1 Aktiivisesti hallinnoitu pääoma käsittää omissa rahastoissa olevan hallinnoitavan pääoman sekä täyden valtakirjan varainhoidossa ja konsultatiivisessa varainhoidossa olevan arvopaperivolyymin sekä ulkoiset rahastot sisältäen sopimusperusteisen tuoton.
2 Ålandsbankenin eri palvelujen kautta hallinnoimien Borgo Ab:n asuntoluottojen kokonaisvolyymi

3 Osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos / Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta keskimäärin
4 Kulut / Tuotot
5 Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista antolainauksesta yleisölle / Antolainaus yleisölle kauden alussa
6 Vaihe 3 -lainojen osuus / Antolainaus yleisölle, brutto
7 LCR-varat taso 1 ja 2 / 30 päivän nettorahavirta
8 Käytettävissä oleva pysyvä varainhankinta / Vaadittu pysyvä rahoitus
9 Antolainaus yleisölle / Ottolainaus yleisöltä
10 Ydinpääoma / Riskin määrä
11 Ensisijainen pääoma / Riskin määrä
12 Omat varat / Riskin määrä
13 Ensisijainen pääoma / Vastuiden kokonaismäärä
14 Osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
15 Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osavuosikatsaus julkistetaan ruotsiksi ja englanniksi sekä epävirallisena käännöksenä suomeksi.

Lisätietoja antaa:

Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja, puh. + 358 (0)40 512 7505

 • Ålandsbanken on julkistanut puolivuosikatsauksen kaudelta tammikuu-kesäkuu 2022
  Lehdistötiedotteet
  19.07.2022
  Lataa pdf