Siirry pääsisältöön
12 helmikuuta 2016
Lehdistötiedotteet

Ålandsbanken on julkistanut tilinpäätöstiedotteen kaudelta tammikuu-joulukuu 2015

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
12.2.2016 klo 9.01
Ålandsbanken on julkistanut tilinpäätöstiedotteen kaudelta tammikuu-joulukuu
2015 

”Teemme kaikkien aikojen parhaan liiketuloksemme, 30,3 miljoonaa euroa, ja
parannamme 51 prosentilla osakkeenomistajille kuuluvaa kauden tulosta. 

Asiakasvolyymit ovat kasvaneet kaikilla liiketoiminta-alueilla, minkä johdosta
korkokate on vahva (+ 9 prosenttia) ja nettomääräiset palkkiotuotot asiakkaiden
puolesta tehdystä sijoitustoiminnasta ovat nousseet (+ 10 prosenttia).
Myönteinen volyymi- ja tuottokehitys yhdistettynä kulujen alenemiseen (- 5
prosenttia) ovat tehneet vuodesta 2015 menestyksellisen. 

Loppuvuodesta saimme jälleen todisteen siitä, että korkeaa palvelutasoamme
arvostetaan, kun Prosperan asiakastutkimuksessa haastatellut suomalaiset
Private Banking -asiakkaat valitsivat Ålandsbankenin parhaaksi pankiksi.” 

Peter Wiklöf, toimitusjohtaja
Tammikuu–joulukuu 2015 verrattuna tammikuu-joulukuuhun 2014

 -- Liiketulos parani 35 prosenttia 30,3 miljoonaan euroon (22,4).
 -- Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos parani 51 prosenttia 24,3
   miljoonaan euroon (16,1).
 -- Korkokate kasvoi 9 prosenttia 54,0 miljoonaan euroon (49,3).
 -- Palkkiotuotot, netto kasvoivat 1 prosentin 46,5 miljoonaan euroon (46,2).
 -- Kulut alenivat 5 prosenttia 91,6 miljoonaan euroon (96,4).
 -- Arvonalentumistappiot luotoista (netto, mukaan lukien palautukset)
   kasvoivat 73 prosenttia 3,0 miljoonaan euroon (1,8) vastaten 0,09 prosentin
   luottotappiotasoa (0,06).
 -- Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) kasvoi 12,0 prosenttiin (8,7).
 -- Ydinpääoman osuus kasvoi 11,9 prosenttiin (10,9).
 -- Osakekohtainen tulos kasvoi 43 prosenttia 1,60 euroon (1,12).
 -- Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,60 euroa osaketta kohden (0,40).

  Neljäs vuosineljännes 2015 verrattuna neljänteen vuosineljännekseen 2014

 -- Liiketulos aleni 13 prosenttia 6,6 miljoonaan euroon (7,6).
 -- Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos aleni 6 prosenttia 5,3 miljoonaan 
euroon (5,6).
 -- Korkokate kasvoi 17 prosenttia 14,8 miljoonaan euroon (12,6).
 -- Palkkiotuotot, netto alenivat 23 prosenttia 11,2 miljoonaan euroon (14,5).
 -- Kulut alenivat 5 prosenttia 24,7 miljoonaan euroon (25,8).
 -- Arvonalentumistappiot luotoista (netto, mukaan lukien palautukset)
   kasvoivat
1,1 miljoonaan euroon (0,5) vastaten 0,13 prosentin luottotappio­tasoa
   (0,06).
 -- Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) aleni 9,9 prosenttiin (11,7).
 -- Osakekohtainen tulos aleni 0,35 euroon (0,39).Taloudelliset tunnusluvut

Konserni           4.   3.  %   4.  % 1.1.-3 1.1.-3   %
              nelj.  nelj.    nelj.    1.12.  1.12.   
              2015  2015     2014     2015  2014   
--------------------------------------------------------------------------------
miljoonaa euroa                                 
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos                                      
--------------------------------------------------------------------------------
Korkokate          14,8  13,6  9  12,6  17  54,0  49,3   9
--------------------------------------------------------------------------------
Palkkiotuotot, netto    11,2  10,5  6  14,5 -23  46,5  46,2   1
--------------------------------------------------------------------------------
Käyvän arvon         2,5   1,5  69   2,2  12   8,0   6,8  19
 rahoituserien                                 
 nettotuotto                                  
--------------------------------------------------------------------------------
Muut tuotot         4,0   3,8  6   4,6 -13  16,4  18,3  -10
--------------------------------------------------------------------------------
Tuotot yhteensä       32,4  29,4  10  34,0  -5  124,9  120,6   4
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Henkilöstökulut      -15,1  -13,2  14  -14,5  4  -56,0  -53,1   6
--------------------------------------------------------------------------------
Muut kulut         -8,0  -6,7  19  -9,3 -14  -28,7  -34,9  -18
--------------------------------------------------------------------------------
Poistot           -1,6  -1,7  -6  -2,0 -22  -6,9  -8,4  -18
--------------------------------------------------------------------------------
Kulut yhteensä       -24,7  -21,6  14  -25,8  -5  -91,6  -96,4  -5
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen         7,8   7,8  -1   8,1  -5  33,3  24,2  38
 arvonalentumistappioita                            
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Arvonalentumistappiot    -1,1  -1,4 -19  -0,5     -3,0  -1,8  73
 luotoista ja                                  
muista saamisista                                
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos          6,6   6,4  3   7,6 -13  30,3  22,4  35
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloverot          -1,3  -1,3  2  -1,6 -15  -6,0  -4,8  25
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden tulos     5,3   5,1  4   6,1 -13  24,3  17,6  38
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloksen jakautuminen:                             
--------------------------------------------------------------------------------
Määräysvallattomat      0,0   0,0     0,4     0,0   1,5 -100
 omistajat                                   
--------------------------------------------------------------------------------
Ålandsbanken Abp:n      5,3   5,1  4   5,6  -6  24,3  16,1  51
 osakkeenomistajat                               
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Volyymitietoja                                 
--------------------------------------------------------------------------------
Antolainaus yleisölle   3 617 3 531   2 3 343   8           
--------------------------------------------------------------------------------
Ottolainaus yleisöltä 1  2 675 2 611   2 2 391  12           
--------------------------------------------------------------------------------
Sijoitusvolyymi 2     7 076 6 502   9 6 312  12           
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma          213   208  2   196  9           
--------------------------------------------------------------------------------
Taseen loppusumma     4 602 4 499   2 4 292   7           
--------------------------------------------------------------------------------
Riskin määrä        1 581 1 558   1 1 554   2           
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Tunnuslukuja                                  
--------------------------------------------------------------------------------
Oman pääoman tuotto, %    9,9   9,9     11,7     12,0   8,7   
 (ROE) 3                                    
--------------------------------------------------------------------------------
Kulu/tuotto-suhdeluku 4   0,76  0,73     0,76     0,73  0,80   
--------------------------------------------------------------------------------
Luottotappiotaso, % 5    0,13  0,16     0,06     0,09  0,06   
--------------------------------------------------------------------------------
Epävarmojen saatavien    0,87  0,80     0,65              
 osuus, brutto, %6                               
--------------------------------------------------------------------------------
Epävarmojen saatavien     34   35      66              
 varausaste, % 7                                
--------------------------------------------------------------------------------
Core funding ratio, % 8   100   99     105              
--------------------------------------------------------------------------------
Omavaraisuus, % 9      4,6   4,6     4,6              
--------------------------------------------------------------------------------
Ydinpääoman osuus, % 10   11,9  11,9     10,9              
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekohtainen tulos,    0,35  0,33  4  0,39 -11  1,60  1,12  43
 euroa 11                                    
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekohtainen tulos,    0,34  0,33  3  0,39 -12  1,59  1,12  42
 laimennettu, euroa                               
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekohtainen oma     14,00  13,66  2  13,49  4           
 pääoma, euroa 12                                
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekohtainen oma     13,94  13,60  2  13,46  4           
 pääoma, laimennettu,                              
 euroa                                     
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekurssi A-osake,    16,40  17,48  -6  11,27  46           
 euroa                                     
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekurssi B-osake,    15,60  16,40  -5  10,87  44           
 euroa                                     
--------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden lukumäärä   15 208 15 208  0 14 398  6           
 (pl. omat osakkeet),                              
 tuhat kpl                                   
--------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden lukumäärä   15 411 15 338  0 14 498  6           
 (pl. omat osakkeet),                              
 laimennettu, tuhat kpl                             
--------------------------------------------------------------------------------
Tehdyt työtunnit       667   667  0   643  4   663   644   3
 kokopäivätoimiksi                               
 muunnettuna                                  
--------------------------------------------------------------------------------
1 Ottolainaus yleisöltä ja julkisyhteisöiltä, mukaan lukien yleiseen
liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit 
2 Sijoitusvolyymi käsittää aktiivisesti hallinnoidun pääoman (omat rahastot,
täyden valtakirjan ja konsultatiivinen varainhoito) ja säilytyksessä olevan
muun arvopaperivolyymin 
3 Osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos / Osakkeenomistajien osuus
omasta pääomasta keskimäärin 
4 Kulut / Tuotot
5 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista / Antolainaus yleisölle
kauden alussa 
6 Epävarmat saatavat, brutto / Antolainaus yleisölle ennen
arvonalentumistappiovarauksia 
7 Saamiskohtaiset arvonalentumistappiovaraukset / Epävarmat saatavat, brutto
8 Antolainaus yleisölle / Ottolainaus mukaan lukien yleiseen liikkeeseen
lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit sekä
liikkeeseen lasketut katetut joukkolainat 
9 Oma pääoma / Taseen loppusumma
10 (Ydinpääoma / Vakavaraisuusvaatimus)  x 8 %
11 Osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta / Osakkeiden lukumäärä
keskimäärin 
12 Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta / Osakkeiden lukumäärä
vähennettynä omilla osakkeilla tilinpäätöspäivänä 
Ålandsbankenin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
Selvennys koskien Ålandsbankenin pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita on,
että osingonjako-osuus pitkällä aikavälillä on 50 prosenttia.
Osingonjako-osuutta koskevan tavoitteen ehtona on, että vakavaraisuutta koskeva
tavoite ylläpidetään. Tällä hetkellä Ålandsbanken asettaa kasvun etusijalle. 

Tilinpäätöstiedote julkistetaan ruotsiksi ja englanniksi sekä epävirallisena
käännöksenä suomeksi. 
https://www.alandsbanken.ax/uploads/pdf/result/fi_resultat_jan-dec_15.pdf
Lisätietoja antaa:

Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja 

Puh. + 358 (0)40 512 7505

 • Ålandsbanken Abp
  Lehdistötiedotteet
  12.02.2016
  Lataa pdf