Siirry pääsisältöön
26 lokakuuta 2021
Lehdistötiedotteet

Ålandsbanken päivittää pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
26.10.2021, klo 9:02

Ålandsbanken päivittää pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan

Ålandsbankenin hallitus on päättänyt seuraavista päivitetyistä pitkän aikavälin taloudellisista tavoitteista:

 • Oman pääoman tuoton verojen jälkeen (ROE) on pidemmällä aikavälillä ylitettävä 15 prosenttia.
 • Ydinvakavaraisuussuhteen on ylitettävä Finanssivalvonnan vähimmäisvaatimus 1,75–3,0 prosenttiyksiköllä.
 • Osingonmaksusuhteen on oltava 60 prosenttia tai enemmän vuoden voitosta edellyttäen, että vakavaraisuutta koskeva tavoite ei alitu.

Aikaisemmat taloudelliset tavoitteet, jotka Ålandsbankenilla on ollut vuodesta 2013 ja joihin on tehty ainoastaan pieniä kielellisiä tarkistuksia, olivat:

 • Oman pääoman tuoton verojen jälkeen (ROE) on ylitettävä 10 prosenttia.
 • Vakavaraisuuden, ensikädessä määriteltynä Basel-sääntelyn ydinpääoman osuutena, on selvästi ylitettävä kaikki sääntelyvaatimukset.
 • Osingonmaksusuhteen on pitkällä aikavälillä oltava 50 prosenttia. Osingonjako-osuutta koskevan tavoitteen ehtona on, että vakavaraisuutta koskeva tavoite ylläpidetään.

Ålandsbankenin strategiasta ja liiketoimintamallista johtuen kasvava osuus tuotoista tulee varainhoito- ja IT-liiketoiminnasta sekä kumppanuusyhteistöistä, jotka vaativat suhteellisen rajallisesti omaa pääomaa. Tämän sekä pankin saavuttaman kehityksen vuoksi on perusteltua, että oman pääoman tuottona verojen jälkeen ilmaistua kannattavuustavoitetta korotetaan 10 prosentista 15 prosenttiin.

Ydinvakavaraisuussuhdetta koskeva uusi määrällinen tavoite, joka on vähintään 1,75 prosenttiyksikköä yli valvontaviranomaisten vähimmäisvaatimuksen, viittaa hieman korkeampaan vähimmäistasoon kuin mikä on käytäntö toimialalla. Tämä kuvastaa Ålandsbankenin konservatiivista näkemystä riskistä.

Mikäli vakavaraisuutta koskeva tavoite saavutetaan, vähintään 60 prosenttia vuoden voitosta jaetaan osakkeenomistajille. Tehokkaan pääoman käytön varmistamiseksi voidaan käyttää myös osakkeiden takaisinostoja.

Lisätietoja:

Peter Wiklöf, toimitusjohtaja ja konsernijohtaja Ålandsbanken Abp, puhelin 040 512 7505

 • Ålandsbanken Abp
  Lehdistötiedotteet
  26.10.2021
  Lataa pdf