Siirry pääsisältöön
16 heinäkuuta 2020
Ålandsbanken Blogi

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n rahastojen säännöt muuttuvat 17.8.2020

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt muuttaa yhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen rahastokohtaisia sääntöjä. Muutokset perustuvat maaliskuussa 2019 voimaan tulleeseen Suomen sijoitusrahastolain kokonaisuudistukseen. Samanaikaisesti täsmennetään rahastojen sääntöjä kuvaamaan paremmin sijoitusrahastojen sijoitusstrategioita.

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n rahastojen säännöt muuttuvat 17.8.2020

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt muuttaa yhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen rahastokohtaisia sääntöjä. Muutokset perustuvat maaliskuussa 2019 voimaan tulleeseen Suomen sijoitusrahastolain kokonaisuudistukseen. Samanaikaisesti täsmennetään rahastojen sääntöjä kuvaamaan paremmin sijoitusrahastojen sijoitusstrategioita.

Keskeisimmät yksittäisiä rahastoja koskevat muutokset ovat seuraavat:

  1. Ålandsbanken Europe Value Sijoitusrahaston nimi muuttuu nimeksi Ålandsbanken Eurooppa Osake Sijoitusrahasto. Rahastoyhtiön mahdollisuus veloittaa rahastolta tuottosidonnainen hallinnointipalkkio poistetaan. Rahastolta veloitettavan kiinteän hallinnointi- ja säilytyspalkkion enimmäismäärä lasketaan 2,00 prosentista 1,40 prosenttiin.
  2. Mahdollisuus sijoittaa nk. OTC-johdannaissopimuksiin (vakioimattomiin johdannaissopimuksiin) poistetaan seuraavien rahastojen osalta: Ålandsbanken Lyhyt Yrityskorko Sijoitusrahasto, Ålandsbanken Maailma Osake Sijoitusrahasto, Ålandsbanken Pohjoismaat Osake Sijoitusrahasto ja Ålandsbanken Eurooppa Osake Sijoitusrahasto.
  3. Mahdollisuus sijoittaa rahaston varat kokonaisuudessaan muihin sijoitusrahastoihin ja vaihtoehtorahastoihin poistetaan seuraavien rahastojen osalta: Ålandsbanken Premium 30 Sijoitusrahasto ja Ålandsbanken Premium 50 Sijoitusrahasto.
  4. Mahdollisuus tehdä lainaus- ja takaisinostosopimuksia rahaston arvopapereista poistetaan seuraavien rahastojen osalta: Ålandsbanken Lyhyt Yrityskorko Sijoitusrahasto, Ålandsbanken Euro Bond Sijoitusrahasto, Ålandsbanken Euro High Yield Sijoitusrahasto, Ålandsbanken Premium 30 Sijoitusrahasto, Ålandsbanken Premium 50 Sijoitusrahasto, Ålandsbanken Pohjoismaat Osake Sijoitusrahasto, Ålandsbanken Eurooppa Osake Sijoitusrahasto ja Ålandsbanken Maailma Osake Sijoitusrahasto.
  5. Seuraavissa rahastoissa luovutaan tuotto-osuuksista siten, että rahastossa on jatkossa vain kasvuosuuksia: Ålandsbanken Premium 30 Sijoitusrahasto, Ålandsbanken Premium 50 Sijoitusrahasto, Ålandsbanken Euro High Yield Sijoitusrahasto, Ålandsbanken Pohjoismaat Osake Sijoitusrahasto ja Ålandsbanken Eurooppa Osake Sijoitusrahasto.
  6. Sääntöihin tehdään myös teknisluontoisia muutoksia, sääntöjen rakennetta muutetaan esimerkiksi siten, että sijoitusrajoitukset sijoitetaan oman otsikon alle. Sääntöihin lisätään uusi kohta 21 § koskien palkitsemista. Nämä muutokset tehdään kaikkien yllä mainittujen sijoitusrahastojen lisäksi myös Ålandsbanken Green Bond ESG Sijoitusrahastoon.

Finanssivalvonta on vahvistanut rahastojen sääntömuutokset 15.6.2020. Muutetut säännöt tulevat voimaan 17.8.2020 ja ne koskevat kaikkia kyseisten sijoitusrahastojen osuudenomistajia eikä osuudenomistajilta vaadita mitään toimenpiteitä.

Lisätietoja saa pyynnöstä Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:stä. Muutetut säännöt voi tilata rahastoyhtiöstä puhelimitse: 0204 29 088. Säännöt ovat saatavilla myös osoitteessa www.alandsbanken.fi.