Siirry pääsisältöön
28 marraskuuta 2023
Ålandsbanken Blogi

Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston säännöt muuttuvat 1.1.2024

Vindkraft3

Erikoissijoitusrahaston säännöt muuttuvat Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n hallituksen 10.11.2023 tekemän päätöksen mukaisesti. Uudet säännöt tulevat voimaan 1.1.2024. Muutoksista on ilmoitettu Finanssivalvontaan erikoissijoitusrahastoja koskevan lainsäädännön ja Rahaston sääntöjen mukaisesti.

Muutokset lyhyesti

Keskeisimmät sääntömuutokset liittyvät Rahaston säilytysyhteisön muutokseen sekä Rahaston sijoitusstrategian laajentamiseen. Lisäksi sääntöihin on tehty likviditeetinhallintaan liittyviä muutoksia.

Rahaston säilytysyhteisönä toimii 1.1.2024 lähtien Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori.

Rahaston sijoitusstrategia laajennetaan mahdollistamaan sijoitukset myös aurinkovoimaan ja muuhun uusiutuvan energian tuotantoon sekä energian varastointiin. Rahaston pääasiallinen sijoituskohde on kuitenkin edelleen tuulivoima Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Rahaston salkunhoito katsoo, että sijoitusstrategian laajentaminen on sijoittajien edun mukaista, sillä se mahdollistaa Rahaston varojen sijoittamisen osin myös edellä mainittuihin kohteisin, kuten esimerkiksi tuulipuistojen yhteydessä oleviin aurinkopuistoihin ja akkuvarastoihin.

Rahaston likviditeetinhallintaan liittyvät muutokset koskevat Rahaston likviditeetin vähimmäisvaatimuksen tarkennusta sekä lunastusehtoja. Muutoksilla tavoitellaan Rahaston varojen käytön optimointia tuottonäkökulmasta ja Rahaston arvonkehityksen turvaamista esimerkiksi lisäämällä joustavuutta sijoitusten realisoimiseen mahdollisimman korkeaan myyntiarvoon.

Rahaston sääntömuutokset eivät edellytä rahasto-osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Lisätietoja

Rahaston uudet säännöt löytyvät osoitteesta www.alandsbanken.fi. Tarvittaessa voit myös olla yhteydessä Ålandsbanken Rahastoyhtiöön: fond@alandsbanken.fi tai asiakasvastaavaasi.

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy