Siirry pääsisältöön
25 huhtikuuta 2024
Lehdistötiedotteet

Ålandsbankenin Itämeriprojekti jakanut jo lähes 5 miljoonaa euroa

Ostersjoprojektet 2024

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
25.4.2024

Ålandsbankenin Itämeriprojekti jakanut jo lähes 5 miljoonaa euroa

Itämeriprojekti rahoittaa Itämeren tilaa edistäviä innovaatioita, startupeja ja toimintaa. Nyt rahoitusta kohdennetaan muun muassa nuoriin ja yhteisöllisyyteen

Ålandsbankenin Itämeriprojekti on tukenut Itämerityötä jo lähes viidellä miljoonalla eurolla. Vuonna 2014 aloitettu Itämeriprojekti rahoittaa startupeja, ideoita ja toimintaa Itämeren tilan parantamiseksi. Tänä vuonna rahoitusta jaetaan 574 000 euroa. Kiinnostus Itämerityötä kohtaan on kasvussa, sillä Itämeriprojektin hakemusten määrä tuplaantui viime vuodesta.

Innovatiivista vesiviljelyä ja vedenpuhdistusta

Energiayhtiön OX2:n sekä Nemo Seafarms:n ja Under Ytan:n yhteishanke, jossa tutkitaan erilaisia merenalaisia viljelyolosuhteita ja -pintoja erityisesti leville, saa Itämeriprojektin rahoituksen toistamiseen. Björkskärin saarelle sijoittuva tutkimus edesauttaa sen ymmärtämistä, miten merituulivoimapuistojen infrastruktuuria voitaisiin käyttää meriviljelyn keinoin Itämeren biodiversiteetin lisäämiseksi ja ravinnekuorman vähentämiseksi. Projekt Björkskär saa Itämeriprojektilta 70 000 euroa.

Jätevesien kimppuun käy SansOx Oy:n projekti, jossa demonstroidaan otsonointikäsittelyn vaikutusta sekä lääkeainejäämien että haitallisten mikrobien eliminointiin jätevesistä.

”Helcomin raportin mukaan Itämereen menee 1,8 miljoonaa kg lääkejäämiä vuodessa ja näillä on iso vaikutus Itämeren ekosysteemiin. Itämeriprojekti mahdollistaa tämän projektin toteuttamisen ja sitä kautta tietoisuuden lisäämisen lääkejäämien osalta”, sanoo SansOx Oy:n operatiivinen johtaja Jukka Hakola.

Otsonikäsittely on klooriyhdisteitä ympäristöystävällisempi vedenpuhdistustekniikka.

Nuoret ja yhteisöjen aktivointi

Nuorissa on myös Itämeren tulevaisuus. Tähän uskovat ainakin näyttelijät Martti Suosalo, Irina Björklund ja Taneli Mäkelä, joiden puheenvuorot kuullaan Ari Heinilän ohjaamassa runollisessa dokumenttielokuvassa Minun mereni. Elokuva pyrkii

innostamaan nuoria aloittamaan meriharrastuksen ja luomaan henkilökohtaisen suhteen Itämereen. Minun mereni tulee koululaisten nähtäväksi Koulukino-suoratoistopalvelussa. Minun mereni saa Itämeriprojektilta 32 000 euroa.

Kesäleirit ovat lapsille ja nuorille luonteva tapa rakentaa luontosuhdetta. Itämeriprojekti rahoittaa Helsingin perinnepurjehtijat Ry:n tervantuoksuista ja suuren suosion saanutta Puosun purjelaivaleiriä. Projektin tarkoitus on mahdollistaa purjehdusleiri myös vähävaraisempien perheiden lapsille, jotka eivät muuten voisi osallistua purjelaivaleirille.

Rahoituksen saa myös Itämeren maiden rotareiden verkoston (BASRAN) leiri, joka kokoaa 18–30-vuotiaita nuoria kaikista Itämeren maista etsimään ratkaisuja ilmastonmuutoksen Itämerelle aiheuttamille haasteille.

Paikallisia asukkaita ja yhteisöjä kutsuu toimintaan Kemiönsaaren luonto Ry:n projekti ”700 hehtaaria luontotekoja Itämeren puolesta”. Luontoteot voivat olla esimerkiksi uusia luonnonsuojelualueita, elinympäristöjen ennallistamista, maankäytön tapojen muutoksesta päättämistä tai perinne- ja saaristobiotooppien hoitoa. Kemiönsaaren luonto Ry saa Itämeriprojektilta 9 000 euroa.

Turskan poikasia ja kokeellista Allin suojelua

Biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden vaaliminen on yksi Itämeriprojektin kantavista teemoista. Lajien elinvoimaisuuteen keskittyvistä projekteista Itämeriprojekti rahoittaa tänä vuonna ruotsalaisen BalticWaters säätiön turskaprojektia sekä Linné-yliopiston emeritusprofessorin Kjell Larssonin alliprojektia.

BalticWaters pyrkii elvyttämään Itämeren romahtaneita turskakantoja istuttamalla noin miljoona turskan poikasta eteläiselle Pohjanlahdelle.

Allikantojen elinvoimaisuuteen tähtäävän projektin ideana on laskea allin lisääntymismenestystä - eli poikasten osuutta kannasta - lentävien parvien valokuvia analysoimalla. Projekti tuottaa tietoa kansainvälisen lintujensuojelusopimuksen AEWA:n mukaisten toimenpiteiden käyttöönottoa varten. Allin eurooppalainen kanta talvehtii Itämerellä ja valtaosa alleista levähtää Ahvenanmaan vesillä huhti-toukokuussa ennen muuttoa pesimäalueilleen Arktikselle.

Vaikuttavuutta pitkäaikaiskumppanuuksista

Yksittäisten projektien rinnalla Ålandsbankenin Itämeriprojekti tavoittelee vaikuttavuutta pitkäaikaisten yhteistyökumppanien ja vakiintuneiden Itämeri-toimijoiden tukemisella. Baltic Sea Action Group, John Nurmisen Säätiö, Race For The Baltic, WWF sekä Pidä Saaristo Siistinä ry:n Siisi Biitsi -hanke saavat Itämeriprojektilta 270 000 euroa.

Itämeriprojektin rahoituksen saajat:

 • Alfågelns beståndsutveckling 6 000 €
 • Itämerielokuva, joka innostaa nuoria aloittamaan meriharrastuksen 32 000 €
 • Multifunktionell dagvattendamm i Museiparken 75 000 €
 • Naturbaserade näringsfällor från skog till vass för ett renare Östersjön 25 000€
 • Projekt Björkskär 70 000 €
 • Rotary Youth Leadership Awards -leiri 5 000 €
 • Tehostettu otsonointikäsittely lääkeainejäämien ja mikrobien eliminoimiseen 30 000 €
 • Tuettu osallistuminen Puosun Purjelaivaleirille Helsingissä 2 000 €
 • Utsättning av torsklarver i Gävlebukten 50 000 €
 • 700 hehtaaria luontotekoja Itämeren puolesta 9 000 €

Pitkäaikaiskumppanit:

 • BSAG 85 000 €
 • John Nurmisen Säätiö 80 000 €
 • Race For The Baltic 50 000 €
 • Siisti Biitsi 30 000 €
 • WWF 25 000 €

Lisätietoja:

Crista Hietala, Viestintäjohtaja, Ålandsbanken Suomi

puh +358 40 646 3501, crista.hietala@alandsbanken.fi

 • Ålandsbankenin Itämeriprojekti jakanut jo lähes 5 miljoonaa euroa
  Lehdistötiedotteet
  25.04.2024
  Lataa pdf