Siirry pääsisältöön
31 elokuuta 2020
Ålandsbanken Blogi

Ilmoitus Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahaston osuudenomistajille rahaston sääntömuutoksesta

Ilmoitus Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahaston osuudenomistajille rahaston sääntömuutoksesta

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt muuttaa rahaston sääntöjen 17 §:n 7 kohtaa siten, että osuutta, joka saadaan sijoittaa muiden sijoitusrahastojen, vaihtoehtorahastojen tai sijoitusyhtiöiden osuuksiin, korotetaan 10 prosentista 20 prosenttiin rahaston varoista, mikäli osuudet koskevat sellaisia rahastoja, joita Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy hallinnoi.

Muutetut säännöt tulevat voimaan 1.10.2020 ja koskevat kaikkia Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahaston osuudenomistajia. Sääntömuutos ei edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä.

Tarkempia tietoja sääntömuutoksesta saa pyynnöstä rahastoyhtiöstä. Uudet säännöt voi tilata rahastoyhtiöstä, puhelin 0202 29 088. Säännöt ovat saatavilla myös internetissä, www.alandsbanken.fi.

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy
Hallitus