Siirry pääsisältöön
03 helmikuuta 2023
Lehdistötiedotteet

OX2 ja Ålandsbanken suunnittelevat vihreää megasatamahanketta Ahvenanmaalle

Mgh group b1 2

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
3.2.2023

OX2 ja Ålandsbanken suunnittelevat vihreää megasatamahanketta Ahvenanmaalle

OX2 ja Ålandsbanken Fondbolag, jotka kehittävät Noatun Nord- ja Syd-merituulivoimahankkeita, ovat käynnistäneet esiselvityksen Långnäsin sataman yhteyteen sijoittuvan vihreän megasataman suunnittelusta ja perustamisesta. Hanke on tärkeä osa pyrkimystä luoda Ahvenanmaalle Pohjoismaiden johtava vihreä keskittymä, ja tässä hankkeessa painopisteinä ovat erityisesti merenkulkusegmentti ja uusien yritysten rantautuminen Ahvenanmaalle.

Långnäs on sopiva solmukohta OX2:n ja Ålandsbankenin Noatun Nord- ja Syd- merituulivoimahankkeille niin rakentamisen, sähköyhteyden, vedyn ja synteettisen polttoaineen tuotannon/jakelun kuin uusien yritysten sijoittautumisenkin kannalta. Hanketiimi koostuu OX2:n, Ålandsbankenin, Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping -järjestön, EuroMekanikin ja muiden konsulttitahojen edustajista.

Valmiina satama toimii vihreänä solmukohtana, ja yksittäisten hankkeiden rakentamislogistiikan lisäksi se mahdollistaa uusien yritysten sijoittautumisen, työpaikkojen luomisen, konkreettisen sähköyhteyden Ahvenanmaalle sekä paljon muuta. Långnäsin kapasiteettitarpeeksi on arvioitu 3 000 MW.

– Vihreän megasataman toteuttaminen vahvistaa Ahvenanmaata monella tavalla. Se on tärkeä osa merituulivoimahankkeita, ja lisäksi sen myötä luodaan työpaikkoja, kehitetään synteettistä polttoainetta merenkulkualalle ja lisätään Ahvenanmaan houkuttelevuutta uusien suuryritysten sijoittautumisen kannalta. Samalla mahdollistetaan myös monia uusia innovatiivisia hankkeita, jotka liittyvät vesistöjen hapettamiseen ja ylijäämälämmön hyödyntämiseen eri teollisuudenaloilla. Satama vahvistaa Ahvenanmaan valmiuksia kehittyä Pohjoismaiden johtavaksi vihreäksi keskittymäksi, sanoo OX2:n Ahvenanmaasta vastaava maajohtaja Anders Wiklund.

Hankkeeseen sisältyvät vedyn tuotanto merenkulkualan polttoaineeksi sekä sen käyttö tulevassa paikallisessa saaristoliikenteessä ja Ahvenanmaan teollisuusprosesseissa. Långnäsistä tulee myös tärkeä solmukohta vedyn kuljetukselle suunnitellun Baltic Sea Hydrogen Collector putkilinjan kautta mantereelle.

Projekti käy myös suoraan vuoropuhelua kansainvälisten yritysten kanssa sijoittautumisesta Ahvenanmaalle. Tämä koskee sekä valmistavaa teollisuutta, IT-alaa että laajamittaisen vihreän maatalouden mahdollisuuksia, jotka kaikki ovat riippuvaisia laajamittaisesta vihreästä energiantuotannosta.

– Suunniteltujen tuulivoimahankkeidemme tarkoituksena ovat sekä vihreä muutos että osallistumismahdollisuudet rahastojemme kautta mutta kenties ennen kaikkea uuden kasvumoottorin luominen Ahvenanmaan elinkeinoelämälle. Alustava selvitys Långnäsistä vihreänä megasatamana on tärkeä askel pyrittäessä selvittämään, miten Långnäs voi toimia keskeisenä osana Ahvenanmaan talouden tulevaisuutta, erityisesti nykyisten ahvenanmaalaisyritysten kasvun ja uusien yritysten perustamisen kannalta, sanoo Ålandsbankenin toimitusjohtaja Peter Wiklöf.

Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping -järjestö on uusiutuvien meriliikenteen polttoaineiden riippumaton globaalisti johtava tutkimus- ja kehityskeskus, jolla on vahvat yhteydet maailman suurimpaan varustamoon Maerskiin, NYK Hapag-Lloydiin sekä kauppakamareihin ja teknologiatoimittajiin. Näiden tiivis osallistuminen tuo hankkeeseen tärkeää tietämystä vihreästä synteettisestä polttoaineesta ja satamien kehittämisestä, joiden parissa ne työskentelevät ympäri maailman.

– Odotamme suurella innolla, että pääsemme mukaan tähän esiselvitykseen, Ahvenanmaan visioon ja siihen rooliin, joka Långnäsillä voi olla tulevaisuuden merenkulussa. Maailmanlaajuinen merenkulkuala kaipaa vihreää synteettistä polttoainetta laajassa mittakaavassa, joten ajoitus on täydellinen tälle esiselvitykselle, joka on saatava käyntiin mahdollisimman pian, sanoo Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shippingin ohjelmapäällikkö Johan Byskov Svendsen.

Esiselvityksen on tarkoitus kestää 12 kuukautta, ja siinä pyritään saamaan lisätietoa Långnäsin vihreän megasataman toimintaedellytyksistä sekä käytännöllisistä, teknisistä ja taloudellisista tekijöistä. Esiselvityksestä tiedotetaan lisää jatkuvasti, etenkin keväällä järjestettävissä EnergiArena-tapahtumissa.

Lisätietoja antaa:

Anders Wiklund, Country Manager Åland, OX2, Puh. +358 457 57 59 211, anders.wiklund@ox2.com
Peter Wiklöf, toimitusjohtaja ja konserninjohtaja, Ålandsbanken Abp, Puh. +358 (0)40 512 7505
Juha Känkänen, Business Area Director, Ålandsbanken Fondbolag, Puh. +358 40 348 5340, juha.kankanen@alandsbanken.fi

OX2 AB (publ)
OX2 kehittää, rakentaa ja myy maa- ja merituulivoimaa sekä aurinkoenergiaa. Lisäksi OX2 tarjoaa tuuli- ja aurinkopuistojen valmistumisen jälkeistä hallinnointia. OX2:n kehityssalkku koostuu sekä omista että ostetuista, eri vaiheissa olevista hankkeista. Yritys kehittää aktiivisesti myös uusiutuviin energialähteisiin, kuten vetyyn ja energian varastointiin, liittyvää teknologiaa. OX2:lla on toimintaa kymmenellä markkina-alueella Euroopassa: Ruotsissa, Suomessa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Romaniassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa ja Kreikassa. Vuonna 2021 OX2:n liikevaihto oli noin 5 miljardia Ruotsin kruunua. Yrityksellä on noin 350 työntekijää, ja sen pääkonttori sijaitsee Tukholmassa. OX2 on noteerattu Nasdaq Tukholmassa vuodesta 2022 lähtien. www.ox2.com

Ålandsbanken Fondbolag Ab

Ålandsbanken Fondbolag Ab hallinnoi Ålandsbankenin sijoitusrahastoja ja vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja. Rahastoja markkinoidaan Suomessa ja Ruotsissa. Ålandsbanken Vindkraft -erikoissijoitusrahasto on ensimmäinen ”avoin” rahasto, joka sijoittaa tuulivoimaan ja jota voidaan näin tarjota yleisölle. Rahastoyhtiö perustettiin vuonna 1998, ja se on Ålandsbanken Abp:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Tavallisiin sijoitusrahastoihin (UCITS) liittyvän rahastotoiminnan lisäksi rahastoyhtiöllä on toimilupa myös vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen (AIF) hoitajana. www.alandsbanken.fi

About Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping

The Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping is real climate action. The Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping is a not-for-profit, independent research and development center looking to drive the transition towards a net-zero future for the maritime industry by 2050. With our global partners, we drive and facilitate the development and implementation of new technologies; build confidence in new concepts and mature viable strategic ways to drive the required systemic and regulatory change. The Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping is involved in uptake of alternative fuels through a number of green corridor projects over five continents.

  • OX2 ja Ålandsbanken suunnittelevat vihreää megasatamahanketta Ahvenanmaalle
    Lehdistötiedotteet
    03.02.2023
    Lataa pdf