Siirry pääsisältöön
14 helmikuuta 2022
Lehdistötiedotteet

Ruotsin asuntoluottokannan ja katettujen joukkolainojen luovutus Ålandsbanken Abp:ltä Borgo AB:lle on toteutettu

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
14.2.2022 kl. 9.01 EET

Ruotsin asuntoluottokannan ja katettujen joukkolainojen luovutus Ålandsbanken Abp:ltä Borgo AB:lle on toteutettu

Ålandsbanken on aiemmin ilmoittanut, että valtaosa pankin Ruotsin asuntoluottokannasta ja niihin kuuluvat liikkeeseen lasketut katetut joukkolainat luovutetaan Borgolle. Luovutus on tänään toteutettu. Luovutettu asuntoluottosalkku on nimellismäärältään 10,4 miljardia Ruotsin kruunua. Liikkeeseen lasketut katetut joukkolainat ovat nimellismäärältään 7,5 miljardia kruunua. Pienehkö noin kahden miljardin kruunun asuntoluottosalkku luovutetaan myöhemmin tämä vuonna.

Transaktio antaa noin 10 miljoonan euron kertaluonteisen positiivisen vaikutuksen Ålandsbankenin tulokseen. Samalla transaktiosta seuraa, että antolainaussalkku Ålandsbankenin omassa taseessa pienenee ja siten Ålandsbankenin juokseva korkokate alenee. Ålandsbanken saa vastaisuudessa sen asemesta välityspalkkion välittämistään lainoista sekä alustatuottoja eri palveluitten ylläpitämisestä Borgolle. Vuotuisen kokonaisvaikutuksen vuoden 2022 tulokseen odotetaan olevan positiivinen.

Luovutuksella ei ole vaikutusta Ålandsbankenin aikaisemmin ilmoittamiin tulevaisuuden näkymiin, toisin sanoen liiketuloksen vuodelta 2022 odotetaan olevan samaa tasoa kuin vuodelta 2021.

Transaktion yhteydessä Ålandsbankenin liikkeeseen laskeman katetun joukkolainan määrältään SEK 2 000 000 000, eräpäivällä 12. toukokuuta 2025, ISIN: SE0013359627, ja liikkeeseen laskeman katetun joukkolainan määrältään SEK 5 500 000 000, eräpäivällä 10. syyskuuta 2026, ISIN: SE0013360419, (yhdessä ”Joukkolainat”) liikkeeseenlaskija vaihtui Ålandsbankenista, johon sovelletaan Suomen kiinnitysluottopankkitoimintaa koskevaa lainsäädäntöä, Borgoksi, johon sovelletaan Ruotsin kiinnitysluottopankkitoimintaa koskevaa lainsäädäntöä. Joukkolainojen ensimmäinen selvityspäivä niiden uusilla ISIN-koodeilla: SE0017232366 ja SE0017232358 on 14. helmikuuta 2022. Joukkolainan määrältään SEK 2 000 000 000 ja eräpäivältään 12. toukokuuta 2025 koronmaksupäivä on 14. helmikuuta 2022. Ålandsbanken maksaa koron.

Lisätietoja

Peter Wiklöf, toimitusjohtaja ja konsernijohtaja, Ålandsbanken Abp, puhelin +358 40 512 7505

  • Ålandsbanken Abp
    Lehdistötiedotteet
    14.02.2022
    Lataa pdf