Siirry pääsisältöön
13 maaliskuuta 2024
Lehdistötiedotteet

Suunnattu osakeanti henkilöstön osakesäästöohjelman puitteissa sekä johtoryhmän ja avainhenkilöiden muuttuvia palkkioita koskevan palkitsemisjärjestelmän puitteissa

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
13.3.2024 klo 18.21

Suunnattu osakeanti henkilöstön osakesäästöohjelman puitteissa sekä johtoryhmän ja avainhenkilöiden muuttuvia palkkioita koskevan palkitsemisjärjestelmän puitteissa

Ålandsbanken Abp:n hallitus on päättänyt 13.3.2024 yhtiökokouksen 3.4.2019 antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta osakeannista seuraavasti:

Hallitus on päättänyt laskea liikkeeseen 21 809 B-osaketta pankin henkilöstön osakesäästöohjelman mukaisten pankin velvoitteiden täyttämiseksi.

Ålandsbankenin osakesäästöohjelma on vapaaehtoinen säästöohjelma, jossa työtekijät voivat säästää enintään viisi prosenttia kuukausipalkastaan B-osakkeiden merkitsemistä varten puolivuosittaisissa suunnatuissa osakeanneissa. Säästöohjelma käynnistettiin vuonna 2023 yksivuotisena ohjelmana.

Työntekijät merkitsevät B-osakkeen kurssiin, joka alittaa Ålandsbankenin B-osakkeen keskikurssin helmikuussa 2024 10 prosentilla. Osakeanti koskee säästöjaksoa 1.9.2023-29.2.2024.

Kolmen vuoden kuluttua kustakin osakeannista Ålandsbanken antaa osakeanteihin osallistuneille ja edelleen konsernin palveluksessa oleville työntekijöille yhden matching-osakkeen jokaista työntekijän suunnatuissa osakeanneissa saamaa ja edelleen omistamaa osaketta kohden.

Hallitus on päättänyt laskea liikkeeseen yhteensä 14 411 uutta B-osaketta suunnatussa osakeannissa täyttääkseen johtoryhmälle ja avainhenkilöille kohdistettuun, muuttuvia palkkioita koskevaan pankin palkitsemisjärjestelmään liittyvät velvollisuutensa. Osakkeen merkintähinta on B-osakkeen päivittäisten päätöskurssien painotettu keskiarvo helmikuun 2024 aikana. Koko merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeannin jälkeen Ålandsbankenin osakepääoma on muuttumattomat 42 029 289,89 euroa ja A-osakkeiden lukumäärä 6 476 138 (jotka edustavat 129 522 760 ääntä) sekä B-osakkeiden lukumäärä 8 867 869 (jotka edustavat 8 867 869 ääntä).

Lisätietoja:

Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja, puh. +358 (0)40 512 7505

  • Suunnattu osakeanti henkilöstön osakesäästöohjelman puitteissa sekä johtoryhmän ja avainhenkilöiden muuttuvia palkkioita koskevan palkitsemisjärjestelmän puitteissa
    Lehdistötiedotteet
    13.03.2024
    Lataa pdf