Siirry pääsisältöön
31 tammikuuta 2023
Lehdistötiedotteet

Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu-joulukuu 2022

Ostersjon berg klippor hav fyr

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
1.2.2023 klo 9.01 EET

Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu-joulukuu 2022

”Kulunut vuosi oli erittäin myrskyisä heilahtelevine osake- ja korkomarkkinoineen samaan aikaan, kun sota ja voimakas inflaatio koskettivat meistä jokaista. Maailmantilanteesta huolimatta liiketuloksemme, 46,1 miljoonaa euroa, oli aikaisemman huipputuloksemme tasolla. Ilahduttavaa on, että meidät valittiin toista vuotta peräkkäin parhaaksi Private Banking -toimijaksi

Prosperan suomalaisessa asiakastutkimuksessa, ja vuoden aikana sijoituspalveluihimme on virrannut nettomääräisesti yli puoli miljardia euroa. Asiakasmäärän jatkaessa kasvuaan ja korkotason ollessa korkeammalla, mikä on eduksi korkokatteellemme, odotamme luottavaisin mielin vuotta 2023 ja uskomme liiketuloksemme nousevan olennaisesti paremmaksi kuin vuonna 2022.”

Peter Wiklöf
toimitusjohtaja ja konsernijohtaja

Tammikuu–joulukuu 2022 verrattuna tammikuu-joulukuuhun 2021

 • Liiketulos aleni 6 prosenttia 46,1 miljoonaan euroon (49,2).

 • Ydintuotot, jotka koostuvat korkokatteesta, palkkiotuotoista (netto) ja IT-tuotoista, kasvoivat 3 prosenttia 170,1 miljoonaan euroon (165,7).

 • Muut tuotot, joihin sisältyvät tietyt kertaluonteiset erät, kasvoivat 35 prosenttia 14,0 miljoonaan euroon (10,3).

 • Kulut kasvoivat 8 prosenttia 131,8 miljoonaan euroon (121,9).

 • Rahoitusvarojen arvonalentumiskirjaukset (netto mukaan lukien palautukset) olivat 6,2 miljoonaa euroa (4,9) vastaten 0,14 prosentin luottotappiotasoa (0,12).

 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) aleni 12,8 prosenttiin (14,0).

 • Osakekohtainen tulos aleni 7 prosenttia 2,37 euroon (2,55). • Ydinvakavaraisuussuhde aleni 12,0 prosenttiin (12,1).

 • Osinko: Hallitus ehdottaa, että toimintavuodelta 2022 jaetaan varsinaista osinkoa 1,60 euroa osakkeelta (1,55), vastaten 68 prosentin osingonmaksusuhdetta (61), sekä lisäosinkona 0,45 euroa osakkeelta (0,45).

 • Tulevaisuudennäkymät: Vuoden 2023 liiketuloksen odotetaan muodostuvan olennaisesti paremmaksi kuin vuonna 2022.

Neljäs vuosineljännes 2022 verrattuna neljänteen vuosineljännekseen 2021

 • Liiketulos kasvoi 4 prosenttia 10,6 miljoonaan euroon (10,2).

 • Ydintuotot, jotka koostuvat korkokatteesta, palkkiotuotoista (netto) ja IT-tuotoista, kasvoivat 1 prosentin 44,3 miljoonaan euroon (44,1).

 • Muut tuotot kasvoivat 24 prosenttia 2,7 miljoonaan euroon (2,2).

 • Kulut kasvoivat 5 prosenttia 34,1 miljoonaan euroon (32,5).

 • Rahoitusvarojen arvonalentumiskirjaukset (netto mukaan lukien palautukset) olivat 2,2 miljoonaa euroa (3,5) vastaten 0,20 prosentin luottotappiotasoa (0,30).

 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) kasvoi 11,9 prosenttiin (10,6).

 • Osakekohtainen tulos kasvoi 9 prosenttia 0,55 euroon (0,51).

Taloudelliset tunnusluvut

Konserni4.nelj.
2022

3. nelj.
2022

%4. nelj.
2021
%1.1-31.12
2022
1.1-31.12
2021
%
miljoonaa euroa
Tulos
Korkokate19,718,9416,22168,262,210
Palkkiotuotot, netto18,418,6-121,5-1478,479,0-1
IT-tuotot6,25,0236,3-323,524,4-4
Muut tuotot2,70,22,22414,010,335
Tuotot yhteensä47,042,71046,22184,1176,05
Henkilöstökulut-19,6-17,910-18,09-75,5-71,16
Muut kulut-11,3-9,322-10,39-39,7-33,818
Lakisääteiset maksut0,00,0-540,0-3,4-2,825
Poistot-3,3-3,3-2-4,1-21-13,2-14,3-7
Kulut yhteensä-34,1-30,512-32,55-131,8-121,98
Tulos ennen arvonalentumisia12,912,2513,8-652,354,1-3
Rahoitusvarojen arvonalentumiset, netto-2,2-1,195-3,5-37-6,2-4,926
Liiketulos10,611,1-410,2446,149,2-6
Tuloverot-2,1-2,2-6-2,3-8-9,3-9,30
Katsauskauden tulos8,58,9-47,9736,839,9-8
Tuloksen jakautuminen:
Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat8,58,9-47,9736,839,8-8
Volyymitietoja
Antolainaus yleisölle4 3034 24114 788-10
Ottolainaus yleisöltä4 1824 207-14 0703
Aktiivisesti hallinnoitu pääoma 18 6378 21259 826-12
Hallinnoitavat asuntoluotot 21 3041 19592
Oma pääoma3163122332-5
Taseen loppusumma5 8986 145-46 635-11
Riskin määrä1 9381 967-11 976-2
Avainlukuja
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 311,912,410,612,814,0
Oman pääoman tuotto, % (ROE), liukuva 12 kk kauden loppuun12,812,514,0
Kulu/tuotto-suhdeluku 40,730,710,700,720,69
Luottotappiotaso, % 50,200,110,300,140,12
Vaiheen 3 lainojen osuus, brutto, % 61,611,621,23
Maksuvalmiusvaatimus (LCR), % 7138138139
Pysyvän varainhankinnan vaatimus (NSFR), % 8108110109
Antolainaus/ottolainaus, % 9103101118
Ydinvakavaraisuussuhde, % 1012,011,812,1
Vakavaraisuussuhde, ensisijainen pääoma, % 1113,613,313,6
Kokonaisvakavaraisuussuhde, % 1215,215,015,4
Vähimmäisomavaraisuusaste, % 134,34,14,3
Osakekohtainen tulos, euroa 140,550,57-30,5192,372,55-7
Osakekohtainen tulos, liukuva 12 kk kauden loppuun, euroa2,372,3222,55-7
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 1518,8218,17419,39-3
Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi
muunnettuna
862882-281758548155

1 Aktiivisesti hallinnoitu pääoma käsittää omissa rahastoissa olevan hallinnoitavan pääoman sekä täyden valtakirjan varainhoidossa ja konsultatiivisessa varainhoidossa olevan arvopaperivolyymin
sekä ulkoiset rahastot sisältäen sopimusperusteisen tuoton.
2 Ålandsbankenin eri palvelujen kautta hallinnoimien Borgo Ab:n asuntoluottojen kokonaisvolyymi
3 Osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos / Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta keskimäärin
4 Kulut / Tuotot
5 Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista antolainauksesta yleisölle / Antolainaus yleisölle kauden alussa
6 Vaihe 3 -lainojen osuus / Antolainaus yleisölle, brutto
7 LCR-varat taso 1 ja 2 / 30 päivän nettorahavirta
8 Käytettävissä oleva pysyvä varainhankinta / Vaadittu pysyvä rahoitus
9 Antolainaus yleisölle / Ottolainaus yleisöltä
10 Ydinpääoma / Riskin määrä
11 Ensisijainen pääoma / Riskin määrä
12 Omat varat / Riskin määrä
13 Ensisijainen pääoma / Vastuiden kokonaismäärä
14 Osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
15 Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Tilinpäätöstiedote julkistetaan ruotsiksi ja englanniksi sekä epävirallisena käännöksenä suomeksi.

Lisätietoja antaa:

Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja Puh. + 358 (0)40 512 7505

 • Ålandsbanken Abp
  Lehdistötiedotteet
  31.01.2023
  Lataa pdf