Siirry pääsisältöön
02 helmikuuta 2024
Lehdistötiedotteet

Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu-joulukuu 2023

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
2.2.2024 klo 9.01 EET

Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu-joulukuu 2023

”Päätämme tuloksellisesti kaikkien aikojen parhaan vuotemme, 61,7 miljoonaa euroa (+34 prosenttia), tuloksellisesti kaikkien aikojen parhaaseen vuosineljännekseen, 20,2 miljoonaa euroa (+90 prosenttia).

Hyvän tulovirran ja positiivisen markkinavaikutuksen ansiosta asiakkaidemme lukuun hallinnoimamme pääoma, 9 776 miljoonaa euroa (+13 prosenttia), hipoo aikaisempaa huipputulostamme. Tämä ja se, että asiakkaamme valitsivat meidät kolmatta vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi Private Banking -toimijaksi Kantar Prosperan asiakastutkimuksessa, antaa meille luottamusta vuoteen 2024.”

Peter Wiklöf, toimitusjohtaja ja konsernijohtaja

Tammikuu–joulukuu 2023 verrattuna tammikuu-joulukuu 2022

 • Liiketulos kasvoi 34 prosenttia 61,7 miljoonaan euroon (46,1).
 • Ydintuotot, jotka koostuvat korkokatteesta, palkkiotuotoista (netto) ja IT-tuotoista, kasvoivat 21 prosenttia 205,2 miljoonaan euroon (170,1).
 • Muut tuotot, joihin sisältyi viime vuonna myyntivoitto, alenivat -0,3 miljoonaan euroon (14,0).
 • Kulut kasvoivat 5 prosenttia 138,4 miljoonaan euroon (131,8).
 • Rahoitusvarojen arvonalentumiskirjaukset (netto mukaan lukien palautukset) olivat 2,2 miljoonaa euroa (6,2) vastaten 0,05 prosentin luottotappiotasoa (0,14).
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) kasvoi 17,2 prosenttiin (12,8).
 • Osakekohtainen tulos kasvoi 34 prosenttia 3,18 euroon (2,37).
 • Ydinvakavaraisuussuhde kasvoi 13,7 prosenttiin (12,1 per 31.12.2022).
 • Osinko: Hallitus ehdottaa, että toimintavuodelta 2023 jaetaan varsinaista osinkoa 2,40 euroa osakkeelta (1,60) vastaten 75 prosentin osingonmaksusuhdetta (66), sekä lisäosinkona 0,25 euroa osakkeelta (0,45).
 • Tulevaisuudennäkymät: Vuoden 2024 liiketuloksen odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2023.

Neljäs vuosineljännes 2023 verrattuna neljänteen vuosineljännekseen 2022

 • Liiketulos kasvoi 90 prosenttia 20,2 miljoonaan euroon (10,6).
 • Ydintuotot, jotka koostuvat korkokatteesta, palkkiotuotoista (netto) ja IT-tuotoista, kasvoivat 33 prosenttia 58,9 miljoonaan euroon (44,3).
 • Muut tuotot olivat -3,2 miljoonaa euroa (2,7).
 • Kulut kasvoivat 3 prosenttia 35,3 miljoonaan euroon (34,1).
 • Rahoitusvarojen arvonalentumiskirjaukset (netto mukaan lukien palautukset) olivat 0,1 miljoonaa euroa (2,2) vastaten 0,02 prosentin luottotappiotasoa (0,20).
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) kasvoi 21,5 prosenttiin (11,9).
 • Osakekohtainen tulos kasvoi 90 prosenttia 1,05 euroon (0,55).

Taloudelliset tunnusluvut

Konserni

4. nelj.
2023

3. nelj.

2023

%

4. nelj.

2022

%

1.1.-31.12 2023

1.1.-31.12

2022

%

miljoonaa euroa

Tulos

Korkokate

27,8

27,9

0

19,7

41

99,7

68,2

46

Palkkiotuotot, netto

22,6

17,8

27

18,4

23

77,0

78,4

-2

IT-tuotot

8,4

6,4

32

6,2

37

28,6

23,5

22

Muut tuotot

-3,2

-0,9

2,7

-3,0

14,0

Tuotot yhteensä

55,7

51,2

9

47,0

18

202,3

184,1

10

Henkilöstökulut

-20,9

-19,4

8

-19,6

7

-81,3

-75,5

8

Muut kulut

-11,2

-8,9

25

-11,3

-1

-41,6

-39,7

5

Lakisääteiset maksut

0,0

0,0

0,0

-3,2

-3,4

-6

Poistot

-3,2

-3,1

2

-3,3

-3

-12,2

-13,2

-8

Kulut yhteensä

-35,3

-31,5

12

-34,1

3

-138,4

-131,8

5

Tulos ennen arvonalentumisia

20,4

19,8

3

12,8

59

63,9

52,3

22

Rahoitusvarojen arvonalentumiset, netto

-0,1

-0,7

-79

-2,2

-93

-2,2

-6,2

-65

Liiketulos

20,2

19,1

6

10,6

90

61,7

46,1

34

Tuloverot

-4,2

-4,0

5

-2,1

97

-13,1

-9,3

40

Katsauskauden tulos

16,1

15,1

6

8,5

89

48,7

36,8

32

Tuloksen jakautuminen:

Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat

16,1

15,1

6

8,5

89

48,7

36,8

32

Volyymitietoja

Antolainaus yleisölle

3 859

3 777

2

4 303

-10

Ottolainaus yleisöltä

3 595

3 553

1

4 182

-14

Aktiivisesti hallinnoitu pääoma

9 776

8 982

9

8 637

13

Hallinnoitavat asuntoluotot

2 716

2 600

4

1 304

Oma pääoma

335

318

5

317

6

Taseen loppusumma

5 342

5 197

3

5 898

-9

Riskin määrä

1 774

1 741

2

1 938

-8

Tilinpäätöstiedote julkistetaan ruotsiksi ja englanniksi sekä epävirallisena käännöksenä suomeksi.

Lisätietoja antaa:

Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja Puh. + 358 (0)40 512 7505

 • Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu-joulukuu 2023
  Lehdistötiedotteet
  02.02.2024
  Lataa pdf