Siirry pääsisältöön
07 helmikuuta 2020
Lehdistötiedotteet

Tilinpäätöstiedotteen kaudelta tammikuu - joulukuu 2019

Tilinpäätöstiedotteen kaudelta tammikuu - joulukuu 2019

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
7.2.2020 klo 9.01

Tilinpäätöstiedotteen kaudelta tammikuu - joulukuu 2019

”Päätämme 100. toimintavuotemme vahvasti ja saavutamme kaikkien aikojen parhaan liiketuloksemme, 33,2 miljoonaa euroa, mikä on 15 % edellisvuotista korkeampi (29,0). Oman pääoman tuotto ylittää pitkän aikavälin taloudellisen tavoitteemme ollen vuoden lopussa 10,7 prosenttia.

Neljännellä neljänneksellä uutta pääomaa virtasi vahvasti aktiivisesti hallinnoituun pääomaan ja luotonannon kasvu oli hyvää. Kasvu tuli pääasiassa uusilta asiakkailta. Aktiivisesti hallinnoitu pääoma kasvoi vuoden aikana yhteensä 23 %, mikä merkitsi uutta ennätysnoteerausta eli 6 343 miljoonaa euroa (5 177).

Positiivisen trendimme ansiosta hallitus odottaa liiketuloksen vuodelta 2020 muodostuvan paremmaksi kuin vuodelta 2019. Hallitus ehdottaa osingonjaoksi korotettua 0,80 euron (0,70) osinkoa ja lisäksi 0,20 euron juhlaosinkoa 100. toimintavuodeltamme.”


Peter Wiklöf, toimitusjohtaja ja konsernijohtaja

Tammikuu – joulukuu 2019 verrattuna tammikuu - joulukuuhun 2018

 • Liiketulos kasvoi 15 prosenttia 33,2 miljoonaan euroon (29,0).

 • Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos kasvoi 15 prosenttia 26,3 miljoonaan
  euroon (22,9).

 • Korkokate aleni 1 prosentin 53,9 miljoonaan euroon (54,5).

 • Palkkiotuotot, netto, kasvoivat 7 prosenttia 58,0 miljoonaan euroon (54,3).

 • Kulut olivat muuttumattomalla tasolla ja olivat 97,5 miljoonaa euroa (97,8).

 • Rahoitusvarojen arvonalentumiset (netto, mukaan lukien palautukset) olivat 3,2 miljoonaa euroa (0,8) vastaten 0,08 prosentin luottotappiotasoa (0,02).

 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) nousi 10,7 prosenttiin (9,8).

 • Osakekohtainen tulos kasvoi 14 prosenttia 1,69 euroon (1,48).

 • Ydinpääoman osuus nousi 13,4 prosenttiin (13,0).

 • Hallitus ehdottaa 0,80 euron varsinaista osinkoa osaketta kohden (0,70) sekä 0,20 euron juhlaosinkoa osaketta kohden.

 • Tulevaisuudennäkymät: Liiketuloksen vuodelta 2020 odotetaan muodostuvan paremmaksi kuin vuodelta 2019.

Neljäs vuosineljännes 2019 verrattuna neljänteen vuosineljännekseen 2018

 • Liiketulos kasvoi 18 prosenttia 9,1 miljoonaan euroon (7,7).

 • Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos kasvoi 16 prosenttia 7,2 miljoonaan
  euroon (6,2).

 • Korkokate kasvoi 6 prosenttia 14,0 miljoonaan euroon (13,3).

 • Palkkiotuotot, netto, kasvoivat 17 prosenttia 16,3 miljoonaan euroon (13,9).

 • Kulut kasvoivat 4 prosenttia 25,5 miljoonaan euroon (24,6).

 • Rahoitusvarojen arvonalentumiset (netto, mukaan lukien palautukset) olivat 1,8 miljoonaa euroa (-0,1) vastaten 0,18 prosentin luottotappiotasoa (0,00).

 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) nousi 11,4 prosenttiin (10,3).

 • Osakekohtainen tulos kasvoi 15 prosenttia 0,46 euroon (0,40).

Taloudelliset tunnusluvut

Konserni4. nelj.
2019
3. nelj.
2019
%4. nelj.
2018
%1.1.-31.12.
2019
1.1.-31.12.
2018
%
miljoonaa euroa
Tulos
Korkokate14,013,3513,3653,954,5-1
Palkkiotuotot, netto16,313,81813,91758,054,37
Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto1,11,6-330,2 3,91,5
Muut tuotot5,04,2214,9418,117,44
Tuotot yhteensä36,432,91132,313133,9127,65
Henkilöstökulut-14,6-13,49-14,32-57,0-57,10
Muut kulut-7,6-6,320-8,5-11-28,7-33,4-14
Poistot-3,3-2,917-1,884-11,8-7,362
Kulut yhteensä-25,5-22,513-24,64-97,5-97,80
Tulos ennen arvonalentumisia10,910,457,74336,429,822
Rahoitusvarojen arvonalentumiset, netto-1,8-0,8 0,1 -3,2-0,8
Liiketulos9,19,5-47,71833,229,015
Tuloverot-1,9-1,9-1-1,527-6,9-6,114
Katsauskauden tulos7,27,6-56,21626,322,915
Tuloksen jakautuminen:
Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat7,27,6-56,21626,322,915
Volyymitietoja
Saamiset yleisöltä4 1103 98534 0222
Talletukset yleisöltä3 3683 28823 3042
Aktiivisesti hallinnoitu pääoma 16 3435 788105 17723
Oma pääoma25824752427
Taseen loppusumma5 6075 55515 5581
Riskin määrä1 5831 57111 5780
Tunnuslukuja
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 211,412,3 10,3 10,79,8
Oman pääoman tuotto, % (ROE), liukuva 12 kk kauden loppuun10,710,5 9,8
Kulu/tuotto-suhdeluku 30,700,69 0,76 0,730,77
Luottotappiotaso, % 40,180,08 0,00 0,080,02
LCR, % 5139163 120
Loan/deposit ratio, % 6122121 122
Core funding ratio, % 79088 90
Omavaraisuus, % 84,64,4 4,4
Ydinpääoman osuus, % 913,413,3 13,0
Osakekohtainen tulos, euroa 100,460,49-50,40151,691,4814
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa0,460,49-50,40161,691,4814
Osakekohtainen tulos, liukuva 12 kk kauden loppuun, euroa1,691,6341,4814
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 1116,6115,86515,676
Osakekohtainen oma pääoma, laimennettu,
euroa
16,5915,83515,586
Osakekurssi A-osake, euroa17,0014,701613,3028
Osakekurssi B-osake, euroa16,5514,851113,1026
Osakkeiden lukumäärä, tuhat kpl15 55115 551 15 4721
Osakkeiden lukumäärä, laimennettu, tuhat kpl15 60115 587015 5900
Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi
muunnettuna
705713-169227006911

1 Aktiivisesti hallinnoitu pääoma käsittää omissa rahastoissa olevan hallinnoitavan pääoman sekä täyden valtakirjan varainhoidossa ja konsultatiivisessa varainhoidossa olevan arvopaperivolyymin
2 Osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos / Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta keskimäärin
3 Kulut / Tuotot
4 Arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista antolainauksesta yleisölle / Saamiset yleisöltä kauden alussa
5 LCR-varat taso 1 ja 2 / 30 päivän nettoulosvirta
6 Saamiset yleisöltä / Talletukset yleisöltä
7 Saamiset yleisöltä / Ottolainaus mukaan lukien yleiseen liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit sekä liikkeeseen lasketut katetut joukkolainat
8 Oma pääoma / Taseen loppusumma
9 (Ydinpääoma / Vakavaraisuusvaatimus) x 8 %
10 Osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
11 Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta / Osakkeiden lukumäärä vähennettynä omilla osakkeilla tilinpäätöspäivänä

Tilinpäätöstiedote julkistetaan ruotsiksi ja englanniksi sekä epävirallisena käännöksenä suomeksi.

https://www.alandsbanken.fi/up... antaa:

Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja Puh. + 358 (0)40 512 7505

 • Ålandsbanken Abp
  Lehdistötiedotteet
  07.02.2020
  Lataa pdf