Siirry pääsisältöön
05 helmikuuta 2021
Ålandsbanken Blogi

Tilinpäätöstiedotteen kaudelta tammikuu - joulukuu 2020

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
5.2.2021 klo 9.01

Tilinpäätöstiedotteen kaudelta tammikuu - joulukuu 2020

” Ennätysvuottamme 2019 seuraa uusi ennätysvuosi, jona kasvatamme liiketulosta vielä lisää 20 prosenttia 39,7 miljoonaan euroon. Sen teemme lisäksi vuonna, jolloin hyvin erityiset edellytykset vallitsivat. Olen ylpeä organisaatiomme kyvystä siirtyä ja sopeutua nopeasti uusiin olosuhteisiin.

Neljännellä neljänneksellä saavuttamamme oman pääoman tuotto on 13,6 prosenttia ja kaikkien aikojen paras neljännesvuosituloksemme, eli 12,3 miljoonaa euroa. Hallinnoidun pääoman sisäänvirtaus jatkui vahvana neljänneksen aikana, mikä merkitsee volyymien kasvua 17 prosenttia vuoden aikana 7 436 miljoonaan euroon. Voimme näin ollen esittää ennätysvolyymit jokaisella rivillä, sillä myös sekä ottolainauksemme (3 605 miljoonaa euroa) että antolainauksemme (4 378 miljoonaa euroa) kasvoivat vuoden aikana 7 prosenttia.”

Peter Wiklöf, toimitusjohtaja ja konsernijohtaja


Tammikuu-joulukuu 2020
verrattuna tammikuu-joulukuuhun 2019

 • Liiketulos kasvoi 20 prosenttia 39,7 miljoonaan euroon (33,2).

 • Korkokate kasvoi 9 prosenttia 58,9 miljoonaan euroon (53,9).

 • Palkkiotuotot, netto, kasvoivat 14 prosenttia 66,3 miljoonaan euroon (58,0).

 • Kulut kasvoivat 8 prosenttia 105,6 miljoonaan euroon (97,5).

 • Rahoitusvarojen arvonalentumiskirjaukset (netto mukaan lukien palautukset) olivat 4,9 miljoonaa euroa (3,2) vastaten 0,11 prosentin luottotappiotasoa (0,08).

 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) kasvoi 11,6 prosenttiin (10,7).

 • Osakekohtainen tulos kasvoi 19 prosenttia 2,02 euroon (1,69).

 • Ydinpääoman osuus kasvoi 14,3 prosenttiin (13,4).

 • Tulevaisuudennäkymät: Liiketuloksen vuodelta 2021 odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuodelta 2020.

 • Osinko: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että toimintavuodelta 2020 jaetaan varsinaista osinkoa 1,00 euro osaketta kohden.


Neljäs vuosineljännes 2020
verrattuna neljänteen vuosineljännekseen 2019

 • Liiketulos kasvoi 35 prosenttia 12,3 miljoonaan euroon (9,1).

 • Korkokate kasvoi 6 prosenttia 14,9 miljoonaan euroon (14,0).

 • Palkkiotuotot, netto, kasvoivat 13 prosenttia 18,5 miljoonaan euroon (16,3).

 • Kulut kasvoivat 9 prosenttia 27,8 miljoonaan euroon (25,5).

 • Rahoitusvarojen arvonalentumiskirjaukset (netto mukaan lukien palautukset) olivat 0,0 miljoonaa euroa (1,8) vastaten -0,04 prosentin luottotappiotasoa (0,18).

 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) kasvoi 13,6 prosenttiin (11,4).

 • Osakekohtainen tulos kasvoi 35 prosenttia 0,63 euroon (0,46).

Taloudelliset tunnusluvut

Konserni4. nelj.
2020
3. nelj.
2020
%4. nelj.
2019
%1.1-31.12.
2020
1.1-31.12. 2019%
miljoonaa euroa
Tulos
Korkokate14,914,7114,0658,953,99
Palkkiotuotot, netto18,515,22116,31366,358,014
Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto0,40,6-331,1-611,83,9-53
Muut tuotot6,35,3215,02623,118,127
Tuotot yhteensä40,135,81236,410150,1133,912
Henkilöstökulut-16,9-15,310-14,615-62,9-57,010
Muut kulut-7,9-6,424-7,64-30,3-28,76
Poistot-3,1-3,1-1-3,3-8-12,3-11,84
Kulut yhteensä-27,8-24,812-25,59-105,6-97,58
Tulos ennen arvonalentumisia12,311,01210,91344,636,422
Rahoitusvarojen arvonalentumiset, netto0,0-0,3-1,8-4,9-3,251
Liiketulos12,310,7159,13539,733,220
Tuloverot-2,5-2,217-1,932-8,2-6,920
Katsauskauden tulos9,88,5147,23631,526,320
Tuloksen jakautuminen:
Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat9,88,5157,23631,526,320
Volyymitietoja
Saamiset yleisöltä4 3784 22144 1107
Talletukset yleisöltä3 6053 45943 3687
Aktiivisesti hallinnoitu pääoma 17 4366 547146 34317
Oma pääoma292280425813
Taseen loppusumma6 0355 72655 6078
Riskin määrä1 6711 693-11 5836
Tunnuslukuja
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 213,612,311,411,610,7
Oman pääoman tuotto, % (ROE), liukuva
12 kk kauden loppuun
11,611,010,7
Kulu/tuotto-suhdeluku 30,690,690,700,700,73
Luottotappiotaso, % 4-0,040,030,180,110,08
LCR, % 5159138139
Loan/deposit ratio, % 6121122122
Core funding ratio, % 7969690
Omavaraisuus, % 84,84,94,6
Ydinpääoman osuus, % 914,313,413,4
Osakekohtainen tulos, euroa 100,630,55150,46352,021,6919
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa0,630,55150,46362,021,6919
Osakekohtainen tulos, liukuva 12 kk kauden loppuun, euroa2,021,8691,6919
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 1118,7617,95416,6113
Osakekohtainen oma pääoma, laimennettu,
euroa
18,7617,95516,5913
Osakekurssi A-osake, euroa21,6018,801517,0027
Osakekurssi B-osake, euroa20,9018,801116,5526
Osakkeiden lukumäärä, tuhat kpl15 58615 58615 5510
Osakkeiden lukumäärä, laimennettu, tuhat kpl15 63415 598015 6010
Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi
muunnettuna
7707730700107517007

1 Aktiivisesti hallinnoitu pääoma käsittää omissa rahastoissa olevan hallinnoitavan pääoman sekä täyden valtakirjan varainhoidossa ja konsultatiivisessa varainhoidossa olevan arvopaperivolyymin
2 Osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos / Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta keskimäärin
3 Kulut / Tuotot
4 Arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista yleisöltä/saamiset yleisöltä kauden alussa
5 LCR-varat taso 1 ja 2 / 30 päivän nettoulosvirtaukset
6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä / Talletukset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä
7 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä / Ottolainaus mukaan lukien yleiseen liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit sekä liikkeeseen lasketut katetut joukkolainat
8 Oma pääoma / Taseen loppusumma
9 Ydinpääoma / Riskin määrä
10 Osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
11 Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Tilinpäätöstiedote julkistetaan ruotsiksi ja englanniksi sekä epävirallisena käännöksenä suomeksi.

Lisätietoja antaa:

Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja Puh. + 358 (0)40 512 7505