Siirry pääsisältöön
02 helmikuuta 2022
Lehdistötiedotteet

Tilinpäätöstiedotteen kaudelta tammikuu - joulukuu 2021

Berg hav ostersjon alger klippor

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
2.2.2022 klo 9.01 EET

Tilinpäätöstiedotteen kaudelta tammikuu - joulukuu 2021

”Volyymiemme vahva kasvu jatkui vuonna 2021, ottolainaus +13 prosenttia ja antolainaus +9 prosenttia. Asiakkaittemme lukuun hoitamamme sijoitukset kasvoivat vuoden aikana 32 prosenttia 9 826 miljoonaan euroon. Uusien asiakasvolyymien vahva nettosisäänvirtaus myötävaikutti 840 miljoonalla eurolla. Myös liiketulos parani merkittävästi, +24 prosenttia 49,2 miljoonaan euroon.

Tulosparannuksen sekä uusien taloudellisten tavoitteidemme johdosta ehdotamme, että jaettavaa osinkoa korotetaan 55 prosenttia eli 1,55 euroon/osake ja että jaetaan lisäosinkona 0,45 euroa/osake Ruotsin asuntolainakannan valtaosan myynnin johdosta.

Meillä on edelleen vahva momentum ja saimme vuoden aikana iloita myös siitä, että meidät valittiin Suomen parhaaksi Private Banking -toimijaksi Prosperan vuotuisessa asiakastutkimuksessa.”

Peter Wiklöf, toimitusjohtaja ja konsernijohtaja

Tammikuu-joulukuu 2021 verrattuna tammikuu-joulukuuhun 2020

 • Liiketulos kasvoi 24 prosenttia 49,2 miljoonaan euroon (39,7).

 • Korkokate kasvoi 6 prosenttia 62,2 miljoonaan euroon (58,9).

 • Palkkiotuotot, netto, kasvoivat 19 prosenttia 79,0 miljoonaan euroon (66,3).

 • Kulut kasvoivat 15 prosenttia 121,9 miljoonaan euroon (105,6).

 • Rahoitusvarojen arvonalentumiskirjaukset (netto mukaan lukien palautukset) olivat 4,9 miljoonaa euroa (4,9) vastaten 0,12 prosentin luottotappiotasoa (0,11).

 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) kasvoi 14,0 prosenttiin (11,6).

 • Osakekohtainen tulos kasvoi 26 prosenttia 2,55 euroon (2,02).

 • Ydinvakavaraisuussuhde aleni 12,1 prosenttiin (14,3 per 31. joulukuuta 2020).

 • Osinko: Hallitus ehdottaa, että toimintavuodelta 2021 jaetaan varsinaista osinkoa 1,55 euroa osaketta kohden, vastaten 61 prosentin osingonmaksusuhdetta, sekä jaetaan lisäosinkona 0,45 euroa osaketta kohden.

 • Tulevaisuudennäkymät: Liiketuloksen vuodelta 2022 odotetaan olevan samaa tasoa kuin vuodelta 2021.

Neljäs vuosineljännes 2021 verrattuna neljänteen vuosineljännekseen 2020

 • Liiketulos aleni 17 prosenttia 10,2 miljoonaan euroon (12,3).

 • Korkokate kasvoi 9 prosenttia 16,2 miljoonaan euroon (14,9).

 • Palkkiotuotot, netto, kasvoivat 16 prosenttia 21,5 miljoonaan euroon (18,5).

 • Kulut kasvoivat 17 prosenttia 32,5 miljoonaan euroon (27,8).

 • Rahoitusvarojen arvonalentumiskirjaukset (netto mukaan lukien palautukset) olivat 3,5 miljoonaa euroa (0,0) vastaten 0,30 prosentin luottotappiotasoa (-0,04).

 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) aleni 10,6 prosenttiin (13,6).

 • Osakekohtainen tulos aleni 19 prosenttia 0,51 euroon (0,63).

”Volyymiemme vahva kasvu jatkui vuonna 2021, ottolainaus +13 prosenttia ja antolainaus +9 prosenttia. Asiakkaittemme lukuun hoitamamme sijoitukset kasvoivat vuoden aikana 32 prosenttia 9 826 miljoonaan euroon. Uusien asiakasvolyymien vahva nettosisäänvirtaus myötävaikutti 840 miljoonalla eurolla. Myös liiketulos parani merkittävästi, +24 prosenttia 49,2 miljoonaan euroon.

Tulosparannuksen sekä uusien taloudellisten tavoitteidemme johdosta ehdotamme, että jaettavaa osinkoa korotetaan 55 prosenttia eli 1,55 euroon/osake ja että jaetaan lisäosinkona 0,45 euroa/osake Ruotsin asuntolainakannan valtaosan myynnin johdosta.

Meillä on edelleen vahva momentum ja saimme vuoden aikana iloita myös siitä, että meidät valittiin Suomen parhaaksi Private Banking -toimijaksi Prosperan vuotuisessa asiakastutkimuksessa.”

Taloudelliset tunnusluvut

Konserni

4. nelj.
2021

3. nelj.
2021
%4. nelj. 2020%1.1-31.12. 20211.1-31.12. 2020%
miljoonaa euroa
Tulos
Korkokate16,215,5514,9962,258,96
Palkkiotuotot, netto21,519,11318,51679,066,319
Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto1,5-1,70,4-0,41,8
Muut tuotot7,012,3-436,31135,223,152
Tuotot yhteensä46,245,2240,115176,0150,117
Henkilöstökulut-18,0-17,15-16,97-71,1-62,913
Muut kulut-10,3-8,325-7,931-36,5-30,320
Poistot-4,1-4,3-5-3,134-14,3-12,316
Kulut yhteensä-32,5-29,89-27,817-121,9-105,615
Tulos ennen arvonalentumisia13,815,4-1112,31254,144,621
Rahoitusvarojen arvonalentumiset, netto-3,5-0,80,0-4,9-4,91
Liiketulos10,214,6-3012,3-1749,239,724
Tuloverot-2,3-2,5-9-2,5-10-9,3-8,214
Katsauskauden tulos7,912,1-349,8-1939,931,527
Tuloksen jakautuminen:
Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat7,912,1-349,8-1939,831,527
Volyymitietoja
Antolainaus yleisölle4 7884 59144 3789
Ottolainaus yleisöltä4 0703 83663 60513
Aktiivisesti hallinnoitu pääoma 19 8268 922107 43632
Oma pääoma332322329214
Taseen loppusumma6 6356 35346 03510
Riskin määrä1 9761 88451 67118
Avainlukuja
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 210,616,713,614,011,6
Oman pääoman tuotto, % (ROE), liukuva 12 kk kauden loppuun14,014,811,6
Kulu/tuotto-suhdeluku 30,700,660,690,690,70
Luottotappiotaso, % 40,300,07-0,040,120,11
Vaiheen 3 lainojen osuus, brutto, % 51,231,190,89
Maksuvalmiusvaatimus (LCR), % 6152149159
Pysyvän varainhankinnan vaatimus (NSFR), % 7109109106
Antolainaus/ottolainaus, % 8118120121
Ydinvakavaraisuussuhde, % 912,113,514,3
Vakavaraisuussuhde, ensisijainen pääoma, % 1013,615,114,3
Kokonaisvakavaraisuussuhde, % 1115,416,216,5
Vähimmäisomavaraisuusaste, % 124,34,84,2
Osakekohtainen tulos, euroa 130,510,77-340,63-192,552,0226
Osakekohtainen tulos, liukuva 12 kk kauden loppuun, euroa2,552,67-42,0226
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 1419,3918,74318,763
Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi
muunnettuna
817836-277068157519

1 Aktiivisesti hallinnoitu pääoma käsittää omissa rahastoissa olevan hallinnoitavan pääoman sekä täyden valtakirjan varainhoidossa ja konsultatiivisessa varainhoidossa olevan arvopaperivolyymin
2 Osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos / Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta keskimäärin
3 Kulut / Tuotot
4 Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista antolainauksesta yleisölle / Antolainaus yleisölle kauden alussa
5 Vaihe 3 -lainojen osuus / Antolainaus yleisölle, brutto
6 LCR-varat taso 1 ja 2 / 30 päivän nettorahavirta
7 Käytettävissä oleva pysyvä varainhankinta / Vaadittu pysyvä rahoitus
8 Antolainaus yleisölle / Ottolainaus yleisöltä
9 Ydinpääoma / Riskin määrä
10 Ensisijainen pääoma / Riskin määrä
11 Omat varat / Riskin määrä
12 Ensisijainen pääoma / Vastuiden kokonaismäärä
13 Osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
14 Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Tilinpäätöstiedote julkistetaan ruotsiksi ja englanniksi sekä epävirallisena käännöksenä suomeksi.

Lisätietoja antaa:

Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja Puh. + 358 (0)40 512 7505

 • Ålandsbanken Abp
  Lehdistötiedotteet
  02.02.2022
  Lataa pdf