Siirry pääsisältöön
08 helmikuuta 2019
Lehdistötiedotteet

Tilinpäätöstiedotteen kaudelta tammikuu-joulukuu 2018

Ålandsbanken Abp Lehdistötiedote 8.2.2019 klo 9.15

 

Ålandsbanken Abp on julkistanut tilinpäätöstiedotteen kaudelta tammikuu-joulukuu 2018

”Parannamme vuoden liiketulosta 11 prosenttia 29,0 miljoonaan euroon, vaikka osake- ja korkomarkkinoiden vuoden päätös oli negatiivinen. Hallitus ehdottaa korotettua 0,70 euron osinkoa osakkeelta (0,65).  Private Banking -segmentissämme, etenkin Ruotsissa, aktiivisesti hallinnoidun pääoman nettosisäänvirtaus oli vahva, 397 miljoonaa euroa, mihin olen erittäin tyytyväinen.  Neljännellä neljänneksellä solmimme jälleen uuden yhteistyökumppanuuden, tällöin fintech-yhtiö Doconomyn kanssa. Luomme yhdessä maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen alustan, joka yhdistää kestävän kehityksen rahoituspalveluihin ja säästämiseen.”

Peter Wiklöf, toimitusjohtaja

Tammikuu – joulukuu 2018 verrattuna tammikuu- joulukuuhun 2017

 • Liiketulos kasvoi 11 prosenttia 29,0 miljoonaan euroon (26,0).
 • Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos kasvoi 11 prosenttia 22,9 miljoonaan euroon (20,7).
 • Korkokate aleni 2 prosenttia 54,5 miljoonaan euroon (55,9).
 • Palkkiotuotot, netto, kasvoivat 2 prosenttia 50,6 miljoonaan euroon (49,7).
 • Kulut alenivat 2 prosenttia 97,8 miljoonaan euroon (99,8).
 • Rahoitusvarojen arvonalentumiset (netto, mukaan lukien palautukset) olivat 0,8 miljoonaa euroa (2,1) vastaten 0,02 prosentin luottotappiotasoa (0,06).
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) kasvoi 9,8 prosenttiin (9,1).
 • Osakekohtainen tulos kasvoi 1,48 euroon (1,35).
 • Ydinpääoman osuus oli 13,0 prosenttia (12,9).
 • Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,70 euroa osaketta kohden (0,65).
 • Tulevaisuudennäkymät: Liiketuloksen vuodelta 2019 odotetaan olevan samaa tasoa kuin vuodelta 2018.

Neljäs vuosineljännes 2018 verrattuna neljänteen vuosineljännekseen 2017

 • Liiketulos kasvoi 9 prosenttia 7,1 miljoonaan euroon (6,5).
 • Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos kasvoi 10 prosenttia 5,7 miljoonaan euroon (5,2).
 • Korkokate aleni 6 prosenttia 13,3 miljoonaan euroon (14,1).
 • Palkkiotuotot, netto, kasvoivat 1 prosentin 12,7 miljoonaan euroon (12,6).
 • Kulut olivat muuttumattomat 25,2 miljoonaa euroa (25,3).
 • Rahoitusvarojen arvonalentumiset (netto, mukaan lukien palautukset) olivat 0,1 miljoonan euron nettopalautus (arvonalentuminen 0,6) vastaten 0,00 prosentin luottotappiotasoa (0,06).
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) kasvoi 9,4 prosenttiin (8,8).
 • Osakekohtainen tulos kasvoi 0,37 euroon (0,34).

Taloudelliset tunnusluvut

Konserni

4. nelj.  2018

3. nelj.  2018

%

4. nelj.  2017

%

1.1.-31.12. 2018

1.1.-31.12. 2017

%

miljoonaa euroa

        

Tulos

        

Korkokate

13,3

13,3

0

14,1

-6

54,5

55,9

-2

Palkkiotuotot, netto

12,7

12,1

5

12,6

1

50,6

49,7

2

Rahoituserien nettotuotto

1,4

0,6

 

1,0

41

5,2

3,1

67

Muut tuotot

4,9

4,1

20

4,6

5

17,4

19,3

-10

Tuotot yhteensä

32,3

30,0

7

32,4

0

127,6

128,0

0

 

        

Henkilöstökulut

-14,3

-13,2

8

-14,9

-4

-57,1

-59,8

-5

Muut kulut

-9,2

-7,7

20

-8,5

8

-33,4

-32,9

2

Poistot

-1,8

-1,8

0

-1,9

-3

-7,3

-7,1

3

Kulut yhteensä

-25,2

-22,7

11

-25,3

0

-97,8

-99,8

-2

 

        

Tulos ennen arvonalentumisia

7,0

7,3

-4

7,1

-2

29,8

28,2

6

 

        

Rahoitusvarojen arvonalentumiset, netto

0,1

-0,3

 

-0,6

 

-0,8

-2,1

-61

Liiketulos

7,1

7,0

1

6,5

9

29,0

26,0

11

 

        

Tuloverot

-1,4

-1,5

-5

-1,3

4

-6,1

-5,3

14

Katsauskauden tulos

5,7

5,6

2

5,2

10

22,9

20,7

11

Tuloksen jakautuminen:

        

Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat

5,7

5,6

2

5,2

10

22,9

20,7

11

 

        

Volyymitietoja

        

Saamiset yleisöltä

4 022

3 978

1

3 979

1

  

 

Talletukset yleisöltä

3 304

3 085

7

3 148

5

  

 

Aktiivisesti hallinnoitu pääoma 1

5 177

5 849

-11

5 737

-10

  

 

Oma pääoma

242

237

2

234

4

  

 

Taseen loppusumma

5 558

5 484

1

5 352

4

  

 

Riskin määrä

1 578

1 565

1

1 538

3

  

 

 

        

Tunnuslukuja

        

Oman pääoman tuotto, % (ROE) 2

9,4

9,4

 

8,8

 

9,8

9,1

 

Kulu/tuotto-suhdeluku 3

0,78

0,76

 

0,78

 

0,77

0,78

 

Luottotappiotaso, % 4

0,00

0,03

 

0,06

 

0,02

0,06

 

LCR, % 5

120

131

 

142

    

Loan/deposit ratio, % 6

122

129

 

126

    

Core funding ratio, % 7

90

91

 

88

    

Omavaraisuus, % 8

4,4

4,3

 

4,4

    

Ydinpääoman osuus, % 9

13,0

13,2

 

12,9

    

Osakekohtainen tulos, euroa 10

0,37

0,36

2

0,34

9

1,48

1,35

10

Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa

0,37

0,36

2

0,34

8

1,48

1,34

10

Osakekohtainen oma pääoma, euroa 11

15,67

15,34

2

15,14

4

   

Osakekohtainen oma pääoma, laimennettu, euroa

15,58

15,25

2

15,02

4

   

Osakekurssi A-osake, euroa

13,30

14,70

-10

14,20

-6

   

Osakekurssi B-osake, euroa

13,10

13,85

-5

14,05

-7

   

Osakkeiden lukumäärä (pl. omat osakkeet),  tuhat kpl

15 472

15 472

 

15 435

0

   

Osakkeiden lukumäärä (pl. omat osakkeet), laimennettu, tuhat kpl

15 590

15 580

0

15 586

0

   

Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi muunnettuna

692

702

-1

693

0

691

691

0

1 Aktiivisesti hallinnoitu pääoma käsittää omissa rahastoissa olevan hallinnoitavan pääoman sekä täyden valtakirjan varainhoidossa ja konsultatiivisessa varainhoidossa olevan arvopaperivolyymin 2 Osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos / Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta keskimäärin 3 Kulut / Tuotot 4 Arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista antolainauksesta yleisölle / Saamiset yleisöltä kauden alussa 5 LCR-varat taso 1 ja 2 / 30 päivän nettoulosvirta 6 Saamiset yleisöltä / Talletukset yleisöltä 7 Saamiset yleisöltä / Ottolainaus mukaan lukien yleiseen liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit sekä liikkeeseen lasketut katetut joukkolainat 8 Oma pääoma / Taseen loppusumma 9 (Ydinpääoma / Vakavaraisuusvaatimus) x 8 % 10 Osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin11 Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta / Osakkeiden lukumäärä vähennettynä omilla osakkeilla tilinpäätöspäivänä 

IFRS 9:ää on sovellettu 1. tammikuuta 2018 alkaen. Historiallisten kausien lukuja ei ole ikaistu

 

Tilinpäätöstiedote julkistetaan ruotsiksi ja englanniksi sekä epävirallisena käännöksenä suomeksi.  https://www.alandsbanken.ax/uploads/pdf/result/fi_resultat_jan-dec_18.pdf

Lisätietoja antaa: Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja Puh. + 358 (0)40 512 7505

 • Ålandsbanken Abp
  Lehdistötiedotteet
  08.02.2019
  Lataa pdf