TIETOA YHTIÖKOMMENTEISTA

Tärkeää tietoa


Ålandsbankenin Yhtiökommentit tuottaa Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n Pohjoismaiset osakkeet -osasto. Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy on Ålandsbanken Abp:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Pohjoismaiset osakkeet ‑osasto koostuu seuraavista henkilöistä: Lars Söderfjell (osastopäällikkö), Niklas Wellfelt (strategi), Kjetil Anthonisen (analyytikko), Thomas Johansson (analyytikko), Eric Berglund (analyytikko) ja Stefan Olsson (analyytikko). Ålandsbanken Abp:n ja Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n toimintaa valvoo Suomen Finanssivalvonta. Tietyissä kysymyksissä Ålandsbankenin toimintaa valvoo myös Ruotsin finanssivalvonta (Finansinspektionen).

Yhtiöitä koskevien Ålandsbankenin kommenttien tarkoituksena on perustella, miksi tiettyjen yhtiöiden arvopaperit sisältyvät mallisalkkuihin tai Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen aktiiviseen omistukseen (ylipainotus verrattuna osakkeen painoon vertailuindeksissä), ja miksi tiettyjen yhtiöiden arvopaperit eivät sisälly tai niillä on rahastossa neutraali- tai alipainotus.

Ålandsbanken Abp:n, mukaan lukien Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial -sivuliike, antamat kommentit saattavat poiketa Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n laatimista ja esittämistä allokaatiopäätöksistä, näkemyksistä ja osake­valinnoista. Nämä eroavaisuudet johtuvat tavallisesti siitä, että arvioinnit tehdään ottaen huomioon eri aikahorisontti.

Eturistiriidat

Ålandsbankenin kommentit laatineet henkilöt vakuuttavat, että he ovat ilmaisseet henkilö­kohtaiset näkemyksensä mainitusta yhtiöstä tai mainituista yhtiöistä (”Yhtiöt”) ja sen arvopapereista.

Kaikki Ålandsbankenissa työskentelevät henkilöt, jotka ovat laatineet kommentit, vakuuttavat, että he eivät ole saaneet, eivätkä tule saamaan, Yhtiöiltä suoraan tai välillisesti korvausta esitetyistä näkemyksistä. Kommentit laatineet henkilöt eivät omista, eivätkä Ålandsbanken Abp tai sen konserni­yhtiöt omista pitkää tai lyhyttä nettomääräistä positiota, joka ylittää 0,5 %:n kynnysarvon Yhtiöiden koko liikkeeseen lasketusta osakepää­omasta. Sijoittajien tulee olla tietoisia siitä, että Ålandsbanken voi tiettyinä ajankohtina omistaa Yhtiöiden osakkeita. Yhtiöt eivät omista yli 5 %:a Ålandsbanken Abp:n tai sen konserniyhtiöiden osakepääomasta. Ålandsbanken Abp tai sen konserniyhtiö ei ole ollut Yhtiöiden rahoitus­välineiden liikkeeseenlaskun tai julkisen tarjouksen pääjärjestäjä tai järjestäjä, jos sitä ei selvästi mainita kommenteissa. Ålandsbanken Abp tai sen konserniyhtiö ei ole 12 viime kuukauden aikana solminut Yhtiöiden kanssa sopimuksia sijoitus­pankkipalvelujen tarjoamisesta, jos sitä ei selvästi mainita kommenteissa.

Ålandsbanken Abp tai sen konserniyhtiö ei toimi Yhtiöiden rahoitusvälineiden markkinatakaajana.

Kommentit laatineet henkilöt, Ålandsbanken Abp, tai sen konserniyhtiöt, eivät ole solmineet sopimuksia Yhtiöiden kanssa kommenttien laatimisesta.

Eturistiriitojen estämiseksi ja välttämiseksi Ålandsbanken on vahvistanut konsernin sisäiset säännöt ja ryhtynyt muun muassa seuraaviin toimenpiteisiin:

-        Kommentit laativa osasto on fyysisesti erillään muista osastoista.
-        Kommentit laatineiden palkitseminen ei ole suoraan sidottu Ålandsbanken Abp:n tai sen konserniyhtiöiden toteuttamiin sijoituspankki­transaktioihin.
-        Yhtiökommentteja ei paljasteta Yhtiöille ennen niiden levittämistä.

Arvostusmenetelmät

Kommenttien laatimista varten Ålandsbanken voi käyttää erilaisia arvostusmenetelmiä. Yhtiöiden arvostus voidaan tehdä perustuen rahavirta-analyysiin, jolloin tulevat rahavirrat diskontataan kommenttien julkaisupäivään. Toinen menetelmä on verrata Yhtiöiden oman pääoman tuottoa oman pääoman arvostukseen. Eri yhtiöiden vertailuun voidaan käyttää myös kertoimia (esim. P/E-lukuja). Arvostus voi perustua myös siihen, miten yksittäinen yhtiö arvostetaan suhteessa toimialansa muihin yhtiöihin.

Kommenteissa käytettyjen ilmaisujen määritelmät

(Katso Julkaisulista Yhtiönäkemykset)

Tietoja riskeistä

Huomaa, että kaikkeen arvopaperisijoittamiseen liittyy riski. Sijoituksen arvo, ja sen antama tuotto, voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa pääoman tai osan siitä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

Ei tarjous eikä sijoitusneuvontaa

Ålandsbankenin kommentit on tarkoitettu ainoastaan informaatioksi, eikä niitä tule missään tapauksessa käyttää tarjouksena tai katsoa tarjoukseksi myydä tai ostaa arvopapereita tai käyttää neuvona tai katsoa neuvoksi käydä arvopaperikauppaa.

Ålandsbankenin kommenttien määritelmät

Positiivinen = Odotamme, että osakkeen kokonaistuotto ylittää osakemarkkinoiden odotetun tuoton tulevien 6 – 12 kuukauden aikana.
Neutraali = Odotamme, että osakkeen kokonaistuotto seuraa osakemarkkinoiden odotettua tuottoa tulevien 6 – 12 kuukauden aikana.
Odottava = odotamme, että osakkeen kokonaistuotto alittaa osakemarkkinoiden odotetun tuoton tulevien 6 – 12 kuukauden aikana.

Kirjoittajat: Lars Söderfjell (LS), Niklas Wellfelt (NW), Stefan Olsson (SO), Eric Berglund (EB), Thomas Johansson (TJ), Kjetil Anthonisen (KA).

YhtiöPäivämääräÅlandsbankenin näkemysAikaisempi näkemysAjankohtainen kurssi julkaisemisajankohtana
(paikallinen valuutta)
Kirjoittaja
Scandic Hotels20.2.2019PositiivinenPositiivinen88,30SO
Swedbank21.2.2019OdottavaPositiivinen182,05LS
SOBI21.2.2019NeutraaliNeutraali198,00SO
AP Möller Maersk22.2.2019OdottavaOdottava8418,00SO
Hennes&Mauritz         27.2.2019NeutraaliNeutraali139,54SO
Balder28.2.2019PositiivinenPositiivinen284,40TJ
ABB1.3.2019OdottavaPositiivinen19,77LS
Hexagon4.3.2019PositiivinenPositiivinen491,40LS
SOBI4.3.2019PositiivinenNeutraali202,40LS
Mowi4.3.2019PositiivinenPositiivinen200,60LS
UPM-Kymmene4.3.2019PositiivinenPositiivinen27,44LS
Boliden4.3.2019PositiivinenPositiivinen252,15LS
Volvo4.3.2019PositiivinenPositiivinen136,50LS
Wärtsilä4.3.2019PositiivinenPositiivinen14,65LS
DNB4.3.2019PositiivinenPositiivinen163,95LS
Mowi5.3.2019PositiivinenPositiivinen204,90SO
Volvo6.3.2019PositiivinenPositiivinen137,90SO
NCAB7.3.2019Positiivinenei109,00KA
Wärtsilä8.3.2019PositiivinenPositiivinen14,02LS
DNB12.3.2019PositiivinenPositiivinen158,75LS
Boliden13.3.2019PositiivinenPositiivinen242,20LS
Knowit13.3.2019PositiivinenPositiivinen188,00TJ
MTG13.3.2019Odottavaei332,40SO
Hexagon14.3.2019PositiivinenPositiivinen472,70LS
Swedbank15.3.2019OdottavaOdottava176,15SO
Hemfosa15.3.2019Positiivinenei82,35KA
Kojamo15.3.2019Positiivinenei9,84KA
Dustin19.3.2019PositiivinenPositiivinen85,40TJ
Husqvarna20.3.2019PositiivinenPositiivinen74,40SO
Elisa21.3.2019OdottavaOdottava40,39SO
DNA21.3.2019OdottavaOdottava19,28SO
Telia Company21.3.2019NeutraaliNeutraali42,79SO
Tele221.3.2019PositiivinenPositiivinen128,85SO
Telenor21.3.2019PositiivinenPositiivinen178,70SO
DNA22.3.2019OdottavaOdottava19,60SO
Swedbank25.3.2019OdottavaOdottava176,20TJ
Balder26.3.2019PositiivinenPositiivinen289,60TJ
Telia Company27.3.2019NeutraaliNeutraali41,93SO
Electrolux28.3.2019OdottavaOdottava230,40LS
SKF29.3.2019PositiivinenPositiivinen157,90SO
Hennes&Mauritz1.4.2019PositiivinenNeutraali155,00SO
Sandvik5.4.2019PositiivinenPositiivinen161,15SO
ICA Gruppen9.4.2019OdottavaOdottava364,80SO
Telenor10.4.2019PositiivinenPositiivinen171,55SO
Dustin11.4.2019PositiivinenPositiivinen87,50TJ
DNA11.4.2019OdottavaOdottava21,30SO
Ericsson18.4.2019OdottavaOdottava94,00LS
Handelsbanken18.4.2019OdottavaOdottava103,15LS
ABB18.4.2019NeutraaliOdottava21,04SO
Elisa18.4.2019OdottavaOdottava38,00SO
Sandvik23.4.2019PositiivinenPositiivinen175,75LS
Volvo25.4.2019PositiivinenPositiivinen152,00LS
Alfa Laval25.4.2019PositiivinenPositiivinen224,80LS
Investor25.4.2019PositiivinenPositiivinen437,00LS
Castellum25.4.2019NeutraaliEi176,35TJ
Husqvarna25.4.2019PositiivinenPositiivinen88,94SO
SOBI26.4.2019PositiivinenPositiivinen182,65EB
Metso26.4.2019PositiivinenPositiivinen34,46EB
Wärtsilä26.4.2019PositiivinenPositiivinen14,72TJ
Atlas Copco26.4.2019PositiivinenPositiivinen300,00LS
Essity26.4.2019PositiivinenPositiivinen278,60LS
Swedbank26.4.2019OdottavaOdottava152,35LS
SKF26.4.2019NeutraaliNeutraali174,05LS
Assa Abloy26.4.2019OdottavaOdottava206,80LS
Kone26.4.2019OdottavaOdottava49,85LS
Huhtamäki26.4.2019NeutraaliNeutraali36,03LS
Kesko26.4.2019OdottavaOdottava48,74LS
Orion26.4.2019OdottavaOdottava29,93LS
SSAB26.4.2019NeutraaliNeutraali31,97LS
Tieto26.4.2019OdottavaOdottava27,50LS
Nokia26.4.2019NeutraaliNeutraali4,70SO
Stora Enso26.4.2019PositiivinenPositiivinen11,85SO
Telia Company26.4.2019NeutraaliNeutraali40,80SO
Intrum29.4.2019PositiivinenPositiivinen259,70EB
Dometic29.4.2019PositiivinenPositiivinen82,22LS
UPM-Kymmene29.4.2019PositiivinenPositiivinen25,87SO
Autoliv29.4.2019OdottavaOdottava778,00SO
Skanska29.4.2019NeutraaliNeutraali169,60SO
Knowit29.4.2019PositiivinenPositiivinen220,00TJ
Nordea2.5.2019NeutraaliNeutraali7,21LS
SEB2.5.2019PositiivinenNeutraali90,62LS
Danske Bank2.5.2019PositiivinenPositiivinen119,40LS
Telenor2.5.2019PositiivinenPositiivinen173,20SO
Novo Nordisk6.5.2019PositiivinenPositiivinen317,35LS
Securitas7.5.2019PositiivinenPositiivinen164,00TJ
Equinor7.5.2019PositiivinenPositiivinen186,85SO
Hexagon8.5.2019PositiivinenPositiivinen481,30SO
Sampo9.5.2019PositiivinenPositiivinen39,69SO
Nokian Renkaat9.5.2019PositiivinenPositiivinen27,40SO
Balder10.5.2019PositiivinenPositiivinen303,60TJ
Hemfosa10.5.2019PositiivinenPositiivinen82,50TJ
Knowit14.5.2019PositiivinenPositiivinen209,00SO
Bouvet14.5.2019PositiivinenEi287,00SO
HiQ14.5.2019PositiivinenOdottava49,60SO
SOBI16.5.2019PositiivinenPositiivinen170,75EB
Dometic17.5.2019PositiivinenPositiivinen87,58LS
Husqvarna20.5.2019PositiivinenPositiivinen85,44TJ
ISS21.5.2019PositiivinenEi213,40EB
Sandvik23.5.2019PositiivinenPositiivinen160,45LS
Essity24.5.2019PositiivinenPositiivinen284,80LS
ISS28.5.2019PositiivinenPositiivinen196,40LS
Dometic29.5.2019PositiivinenPositiivinen89,32SO
Wärtsilä29.5.2019PositiivinenPositiivinen13,63EB
Boliden29.5.2019PositiivinenPositiivinen222,05LS
Epiroc29.5.2019OdottavaEi93,56LS
Volvo3.6.2019PositiivinenPositiivinen132,75SO
Intrum5.6.2019PositiivinenPositiivinen237,20EB
Boliden7.6.2019PositiivinenPositiivinen219,95LS
Clas Ohlson10.6.2019PositiivinenEi90,65SO
Novo Nordisk  12.6.2019PositiivinenPositiivinen 340,65SO
SOBI13.6.2019Positiivinen Positiivinen 177,5EB
Hennes&Mauritz13.6.2019Positiivinen Positiivinen 152,68SO
UPM-Kymmene14.6.2019Positiivinen Positiivinen 23,5SO
Stora Enso14.6.2019Positiivinen Positiivinen 9,61SO
SCA14.6.2019Positiivinen Positiivinen 74,6SO
Volvo19.6.2019Positiivinen Positiivinen 144,55SO
Knowit20.6.2019Positiivinen Positiivinen 213EB
Bouvet20.6.2019Positiivinen Ei294LS
Electrolux24.6.2019Positiivinen Positiivinen 239,9TJ
Kojamo 25.6.2019NeutraaliPositiivinen 13,14KA
Kesko26.6.2019NeutraaliOdottava48,16SO
Hennes&Mauritz28.6.2019Positiivinen Positiivinen 165SO
Tele21.7.2019Positiivinen Positiivinen 135,5SO
Stora Enso2.7.2019Positiivinen Positiivinen 10,65TJ
DNB3.7.2019Positiivinen Positiivinen 161,8KA
SEB3.7.2019Positiivinen Positiivinen 88,56SO
Wärtsilä4.7.2019Positiivinen Positiivinen 12,51SO
Dustin4.7.2019Positiivinen Positiivinen 82,8SO
Hexagon8.7.2019OdottavaPositiivinen 460,9LS
Danske Bank9.7.2019Positiivinen Positiivinen 104,2LS
DNB 12.7.2019Positiivinen Positiivinen 162,3LS
Alfa Laval12.7.2019Positiivinen Positiivinen 199,15LS
Wärtsilä12.7.2019Positiivinen Positiivinen 12,01LS
Volvo12.7.2019Positiivinen Positiivinen 143,9LS
ABB12.7.2019OdottavaOdottava175,3LS
Assa Abloy12.7.2019OdottavaOdottava208,7LS
Kone12.7.2019OdottavaOdottava50,22LS
JM15.7.2019Positiivinen Ei261,9LS
SEB15.7.2019Positiivinen Positiivinen 94,44LS
Atlas Copco16.7.2019NeutraaliPositiivinen 285,4LS
Knowit16.7.2019NeutraaliPositiivinen 192,8TJ
Axfood 16.7.2019NeutraaliEi198,2LS
Husqvarna17.7.2019Positiivinen Positiivinen 79,21LS
Telenor17.7.2019Positiivinen Positiivinen 174,4LS
Hemfosa17.7.2019Positiivinen Positiivinen 88,6TJ
Wärtsilä19.7.2019OdottavaPositiivinen 10,93LS
Intrum19.7.2019Positiivinen Positiivinen 264,4TJ
Volvo19.7.2019Positiivinen Positiivinen 142,65LS
Electrolux19.7.2019Positiivinen Positiivinen 233,2LS
Essity19.7.2019Positiivinen Positiivinen 270,7TJ
Kone19.7.2019OdottavaOdottava51,12LS
Nordea19.7.2019OdottavaNeutraali6,19LS
Boliden22.7.2019Positiivinen Positiivinen215,7LS
Stora Enso22.7.2019Positiivinen Positiivinen9,5TJ
Autoliv22.7.2019NeutraaliNeutraali680LS
Huhtamäki22.7.2019NeutraaliNeutraali35,76TJ
Kinnevik22.7.2019NeutraaliEi242,2TJ